stureplan-ombyggnad-01
Inrikes

SD Stockholm kritiska till övriga partiers rivningsplaner av historiska byggnader

Publicerad 3/4/2019
Annons

På sin Facebook-sida berättar Sverigedemokraterna Stockholm Stad under hashtaggen #bevarandepartiet att man reserverar sig mot de planer på att riva flera anrika byggnader på Östermalm i innerstaden som de övriga partierna i Stadshuset kommit överens om.

Som enda parti säger SD nej till att i samband med kommande ombyggnad av ett område intill Stureplan riva byggnader uppförda på 1800-talet och början av 1900-talet. Vid ett möte i Stadsbyggnadsnämnden den 14 februari avvisades dock SD:s yrkanden på avslag och att ärendet åtminstone skulle återremitteras för revidering.

SD menar att de beslutade rivningarna utarmar staden kulturhistoriskt och dessutom går på tvärs med det uppdrag som Stadsbyggnadskontoret fått om att ta fram förslag som minskar rivningarnas omfattning och tar större kulturhistorisk hänsyn.

SD Stockholm Stad skriver att man anser att behovet av att modernisera och effektivisera fastighetsbeståndet i det aktuella kvarteret kan och bör anpassas efter befintliga äldre byggnader i stället för att dessa rivs.

Partiet har däremot inga invändningar mot att ett antal byggnader från 1980-talet utan motsvarande kulturhistoriska och arkitektoniska värde rivs, och är positiva till att ombyggnaden kommer att ge ett tillskott på nya hyresbostäder.

SD nämner också som positivt att förslaget i vissa andra avseenden tar större hänsyn till det befintliga än vad som tidigare varit fallet. Man nämner bland annat beslutet att fasaden mot Stureplan på Bångska palatset ska återställas.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
551Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons