Flera biskopar i Svenska kyrkan går nu ut och aviserar att man inte tänker respektera den rådande samvetsfriheten för präster beträffande vigsel av homopar. Biskoparna kommer i stället att vägra prästviga den som de anser har ”fel” åsikt om samkönade äktenskap. Vad Bibeln säger är inte relevant, menar man.

Svenska kyrkan har sedan 1970-talet alltmer förvandlats från en nationellt enande kristen statskyrka och trossamfund för alla till ett av den vänsterpolitiska rörelsens många ben och plattformar i den så kallade ”länga marschen genom institutionerna” som i stället polariserar samhället och alienerar många svenskar, såväl troende som bara kulturellt kristna.

LÄS ÄVEN: Ny SD-fientlig ärkebiskop tar över Svenska kyrkan

Nu uppmanar Sverigedemokraterna de biskopar som missbrukar Svenska kyrkan för att driva en vänsterpolitisk agenda att i stället starta en egen kyrka för sin ”regnbågsreligion”.

Samkönade äktenskap splittrar

En fråga som splittrar är den om hur präster i Svenska kyrkan ska se på samkönade relationer i allmänhet och samkönade vigslar förrättade i kyrkan i synnerhet. Bibeln är tydlig med att homosexualitet är en synd och att detta är Guds uppfattning. Bibeln är också kanoniserad i sin helhet – allt som står i den gäller i lika måtto som kristendomens stadgar och inga strykningar eller revideringar av dessa idag kontroversiella passager har gjorts.

Även om allt fler som söker sig till Svenska kyrkan för att bli prästvigda idag mer drivs av vänsterpolitisk övertygelse än kristen tro, finns fortfarande många som har en mer traditionell syn på kristendom och den roll Svenska kyrkan bör spela i samhället. Att det fattats beslut i det sekulära samhället om att normalisera homosexuella relationer är för dessa troende inte liktydigt med att man övertygat Gud om att ha haft fel och förmått honom att ändra sig.

Vänsterkrafter i Svenska kyrkan mobiliserar

I takt med konservatismens återtåg i Sverige manifesterad genom bland annat Sverigedemokraternas framgångar, har vänsterkrafterna inom Svenska kyrkan som en reaktion skruvat upp tempot ytterligare i sina ambitioner att stöpa om den till en mer renodlat korporativ vänsterpolitisk institution. I frågan om homoäktenskap vill man nu slutgiltigt rensa ut alla oliktänkande konservativt kristna präster.

Genom att ha besatt det stora flertalet biskopstjänster, det ämbete som har ensamrätt på att viga präster, har man skaffat sig verktygen för detta. Oavsett hur bra en präststuderande klarar sina studier kan han eller hon nekas bli präst med hänvisning till att ha ”fel” åsikter, exempelvis förfäkta Guds åsikt om homosexualitet i stället för vänsterliberalismens.

Det här upplever många bibliskt kristna som förföljelse och inom Sverigedemokraterna, som på senare tid tagit strid för en kyrka med större mångfald och tolerans, menar man att utrensningen av traditionellt kristna präster är diskriminering. I en debattartikel i Expressen riktar fem kyrkopolitiker från SD skarp kritik mot den tilltagande intoleransen från vänster inom Svenska kyrkan.

SD: Respektera väjningsrätten

Man kräver att de biskopar som aviserat att de självsvåldigt ämnar köra över beslutet om så kallad väjningsrätt som togs av Kyrkomötet 2009 gör avbön. Om de inte kan respektera att det fortfarande finns traditionellt kristna präster och kyrkobesökare och ge utrymme också åt den som inte finner stöd i Bibeln för samkönade äktenskap, då bör de lämna Svenska kyrkan och i stället bilda ett eget samfund för sin politiskt korrekta och vänsterpolitiska ”regnbågsreligion”.

Enligt de sverigedemokratiska kyrkopolitikerna Daniel Engström, Anna Sundberg, Ingvar Jonsson, Anders Skogsberg och David Lång som undertecknat artikeln är det inte förenligt med vare sig diskrimineringslagstiftning eller den grundlagsfästa religionsfriheten av biskoparna Mikael Mogren, Andreas Holmberg och Sören Dalevi att neka bibeltroende att vigas till präst.

Ändrar sig inte

Biskoparna vidhåller i en replik på artikeln sitt beslut att stoppa den från att bli präst i Svenska kyrkan som av kristen övertygelse inte vill förrätta vigsel av homopar. Man skriver att målet är tydligt – endast en åsikt kan tolereras. Tills vidare avser man dock inte att tvinga den som redan är prästvigd att viga samkönade par.

Något eget regnbågssamfund avser man inte att starta. Biskoparna skriver, utan att precisera var, att man har stöd i Bibeln för att Gud numera sanktionerar homoäktenskap. Man kommenterar heller inte kritiken om att det är diskriminering och missbruk av den exklusiva prästvigningsrätten att vägra prästviga någon utifrån sina egna politiska åsikter.

LÄS ÄVEN: Biskop attackerar SD – beskriver Åkesson som antikrist
LÄS ÄVEN: Ärkebiskopen: Muslimer kan vara med i Svenska kyrkan