I en debattartikel skriver Jimmie Åkesson och Charlie Weimers, partiledare respektive delegations­ledare för SD i Europa­parlamentet, att det nu är hög tid att utreda hur Sverige kan förhindra mer makt­överföring till EU, maximera svenskt inflytande och nå bättre förhandlingsresultat.

För ett par veckor sen skrev Jimmie Åkesson i en debattartikel att EU:s inflytande över Sverige har blivit för stort och att man vill utvärdera medlemskapet, vilket han liknade med en tvångströja.

LÄS ÄVEN: SD: Utvärdera det svenska EU-medlemskapet

Nu följer Åkesson upp med ytterligare en debattartikel i EU-frågan. Enligt SD-ledaren och Charlie Weimers finns det ett talesätt i Bryssel, ”kompromiss­villig som en svensk”, vilket syftar på att Sverige förlorar många förhandlingar.

Man konstaterar att det europeiska projektet har förändrats radikalt under de tre decennier som gått sedan Sverige gick med – från ett mellan­statligt samarbete till en överstatlig union.

Att lagstiftning ska ha stöd av en majoritet i riksdagen är numera delvis borta då riksdagen är tvungen att klubba EU:s rättsakter även då de saknar stöd.

Litet stöd för mer makt till Bryssel

Medan en majoritet av svenska folket i dag är för ett svenskt medlemskap, är bara en ytterst liten andel för ett Europas förenta stater och en anslutning till euron. Däremot vill nästan hälften återföra makten till Sverige.

Man vill att Sverige ska vara förberedda på ett eventuellt utträde i framtiden och sätta sig in i hur det bäst kan hanteras, delvis för att göra klart att det finns en gräns för vad som kan accepteras.

Partiet vill nu utreda hur Sverige kan förhindra mer makt­överföring till EU, maximera vårt inflytande och nå bättre förhandlings­resultat – en fråga man i dagsläget ser som mer akut än diskussionen om medlemskap.

Om denna och framtida regeringar fortsätter avge makt till EU kommer riksdagen att förvandlas till ett regionalt parlament som effektuerar beslut fattade av andra länders politiker. Den dag medborgarna anser att det gått för långt och riksdags­valen riskerar att bli en betydelselös pittoresk ceremoni, då kommer debatten om Sveriges utträde ur unionen att ta fart på allvar.

LÄS ÄVEN: Fler partier ansluter sig till SD:s Chat control-motstånd