Under dagens partiledardebatt meddelade Jimmie Åkesson (SD) att Sverigedemokraterna vill att Konstitutionsutskottet ska granska om beslut som regeringen fattat under vintern 2021/22 rörande restriktioner på grund av corona överskridit regeringens befogenheter enligt pandemilagen.

Årets första partiledardebatt hålls just nu i Riksdagen. Där meddelade Jimmie Åkesson att SD vill att Konstitutionutskottet ska granska om sina befogenheter enligt pandemilagen.

– Pandemilagen ger inte regeringen gränslös befogenhet, sade Jimmie Åkesson som poängterade att restriktionerna måste vara proportionerliga. KU bör granska om de nya restriktionerna utifrån rådande lägesbild kan anses proportionerliga utifrån faran från enskildas liv och hälsa, fortsatte han.

Han sa också att det är obegripligt att Sverige fortfarande inte har någon beredskap.

– Det är för mig obegripligt att man två år in i pandemin saknar marginal och beredskap.

Socialdemokraterna har fått kritik för att inför corona-restriktioner inte på grund av viruset i sig, utan för att staten inte lyckats ha en vård som kan hantera behovet, vilket aldrig var meningen.

I ett pressmeddelande tydliggör SD sin hållning till corona-restriktionerna:

Sverigedemokraterna hemställer därför Konstitutionsutskottet att granska om införandet av vaccinationsbevis varit nödvändigt för att förhindra spridning av covid-19 och om det var lämpligt av en övergångsregering att fatta ett beslut av så politiskt känslig natur.

2. På en pressträff den 10 januari 2022 meddelade statsminister Magdalena Andersson (S) och socialminister Lena Hallengren (S) att regeringen avsåg besluta om ytterligare restriktioner med anledning av pandemin, bl.a. begränsningar av rätten att delta i allmänna sammankomster, som t.ex. demonstrationer, och av öppettider för serveringsställen.

Regeringsrepresentanterna anförde under pressträffen bl.a. att nya restriktioner införs delvis för vårdens skull och samtidigt som det förekommer hög frekvens av luftvägsinfektioner som influensa och RS-virus.

Sverigedemokraterna hemställer därför Konstitutionsutskottet att även granska om dessa vidtagna åtgärder utifrån rådande lägesbild kan anses vara proportionerliga utifrån en konkret fara för människors liv och hälsa.

Partiledardebatten kan ses på riksdagens hemsida.