Den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Björn Söder har föreslagit att utrikesminister Tobias Billström (M) ska inleda en process som syftar till att ge invånare i Armenien visumfria resor till EU.

Enligt Söders uppfattning skulle införandet av en viseringsfri ordning för Armenien, som nu ”allt mer vänder sig mot väst” och har ”en önskan att bryta banden med Ryssland”, ge ”påtagliga fördelar” genom att föra landet närmare EU och Europa som helhet.

Mot denna bakgrund frågade Söder, som erinrade om att Sverige nu innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, Billström om han kan överväga att ta upp frågan om att ”starta en process inom EU för att införa viseringsfria resor från Armenien till Europeiska unionen”.

– Det finns nu stora möjligheter för Armenien att gå med i Europa och bli accepterad i den europeiska familj som det tillhör, säger Söder som också betonade vikten av att erkänna folkmordet på det armeniska folket.

LÄS ÄVEN: EU öppnas upp för Kosovo

Ett omfattande och utökat partnerskapsavtal (CEPA) finns för närvarande mellan EU och Armenien. Det är den rättsliga grunden för parternas partnerskap.

Landet är också en part i det östliga partnerskapet, ett särskilt område för europeisk grannskapspolitik som syftar till att fördjupa förbindelserna mellan EU, dess medlemsländer och sex före detta sovjetstater – Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland (avstängt deltagande), Georgien, Moldavien och Ukraina.

Tre av dessa länder – Moldavien, Ukraina och Georgien – har i dag ett visumfritt inresesystem i EU. Det ger medborgare i dessa länder rätt att vistas inom Schengenområdet i sammanlagt upp till 90 dagar var sjätte månad.