I Hörby kommun är Sverigedemokraterna efter valet största parti. På måndagen stod det klart att det även blir SD:s budget som kommer att gälla i kommunen under mandatperioden.

Partiet föreslår bland annat nedskärningar på undervisning av invandrarbarn i det forna hemlandets språk. Det kallades tidigare hemspråksundervisning men ska numera efter regeringsbeslut kallas modersmålsundervisning. Detta var tidigare en beteckning för undervisning i svenska, men numera är tvärtom det svenska språket det enda språk som INTE ingår i begreppet modersmålsundervisning.

LÄS MER: Stefan Borg i Hörby första kommunstyrelsens ordförande i SD:s historia

1,6 miljoner kronor ska sparas in på området, vilket innebär en halvering av kostnaderna jämfört med tidigare. Det ska ske genom att den del av ”modersmålsundervisningen” som idag bedrivs med obehöriga lärare dras in.

Sverigedemokraterna vill även spara in på kommunplacering av nyanlända enligt den tvångslag som nyligen stiftades. Man hänvisar här till ”Staffanstorpsmodellen” där nyanlända erbjuds boende i husvagnar.

LÄS MER: SD+M-samarbete i Hörby får underkänt av Moderaternas riksledning

En stor fråga för SD i Hörby och som dragit många nya väljare till partiet lokalt är löftet om att återställa tryggheten på gator och torg. Partiets budget innehåller därför ett ”trygghetspaket” med bland annat ökad kameraövervakning och fler väktare i rörelse.

Man vill även öka tryggheten i skolorna, bland annat genom att komma till rätta med det narkotikamissbruk som förekommer där. Det ska konkret ske bland annat genom att införa drogtester för elever på högstadiet.