Samtidigt vill endast 12 procent att Sverige ska öka mottagandet. ”Det är en dramatisk förändring.”

Ipsos har på uppdrag av Dagens nyheter undersökt svenska folkets inställning till migrantmottagningen, även om man i undersökningen kallar dem ”flyktingar”.

41 procent svarar att de vill ta emot betydligt färre så kallade flyktingar och 19 procent svarar att de vill ta emot något färre.

Endast tolv procent vill att Sverige ökar mottagandet.

Före migrantkrisens kulmen 2015 svarade 36 procent att de ville minska på mottagandet och 26 procent ville ta emot fler.

– Det är en dramatisk förändring, inte minst med tanke på att det har gått så fort, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, till DN.

Även de som anser att invandringen i huvudsak är något bra för Sverige har minskat; från 63 till 44 procent och de som anser att invandring i huvudsak är dåligt har ökat från 13 till 31 procent.

Avseende integrationen har andelen som anser att denna fungerar mycket dåligt fördubblats på tre år, från 19 till 39 procent, och idag är det bara sju procent som ser integrationen som välfungerande. 76 procent är mycket eller ganska kritiska.

I kommuner som hade det högsta mottagandet per capita 2015–2017 anser fyra av tio att invandring är dåligt för Sverige. I kommuner med lägst mottagande är andelen tre av tio.

Nu är även en majoritet av högskoleutbildade skeptiska till en fortsatt hög invandring.

Tidigare har nationalekonomen Tino Sanandaji påpekat att det aldrig någonsin funnits ett majoritetsstöd bland svenska folket för den invandringspolitik som förts de senaste decennierna.

Det har aldrig funnits majoritetsstöd för Sveriges experiment med rekordstor flyktingmottagning, ett elitprojekt som aldrig förankrades utan drevs igenom tvärtemot folkviljan.