70 procent av tillfrågade européer anser att deras land tagit emot för många invandrare. Samma andel gäller även för Sverige och svenska folket. Det framgår av en ny undersökning som ännu en gång bekräftar att massinvandringen varken haft eller har ett folkligt stöd utan har genomförts över huvudet på svenska folket.

Européer ser alltmer negativt på invandring. Det är slutsatsen i en undersökning gjord av BVA Xsight för ARTE Europe Weekly, ett projekt som leds av den fransk-tyska tv-kanalen ARTE GEIE och den spanska tidningen El País har deltagit i, som en del av nedräkningen till EU-valet nästa månad. Undersökningen genomfördes mellan 27 mars och 9 april i de 27 medlemsländerna, där 22 726 personer över 15 år intervjuades med ett representativt urval från varje land. 

Undersökningen visar att 85 procent av de tillfrågade anser att EU måste vidta fler åtgärder för att bekämpa så kallad irreguljär migration – alltså illegal invandring, och endast 39 procent anser att Europa behöver invandring i dag.

Landet där störst andel anser att man tar emot för många invandrare är Grekland med 90 procent:

Länderna där högst andel anser att invandring är ett problem är Bulgarien (74 procent) följt av Tjeckien (73 procent) och Ungern och Cypern (68 procent vardera).

När det gäller EU uppger endast endast en tredjedel av de tillfrågade att EU-beslut har en positiv inverkan på deras liv, och i bara ett land lyfter en majoritet (51 procent) fram EU:s positiva inflytande på deras liv – Portugal.

Ytterst få, nio procent, identifierar sig mer som européer än sin egen nationalitet.