Utöver att det brustna bråcket inte upptäcktes uppmärksammade personalen heller inte att patientens tillstånd försämrade under vistelsen på akuten. Efter dödsfallet har Danderyds sjukhus anmält sig själva enligt lex Maria.

Då patienten i fjol kom in till akuten på Danderyds sjukhus med smärtor i bröstet skickades han hem igen efter att läkaren bedömt att besvären avtagit. Man tog ingen kontakt med närstående.

LÄS ÄVEN: Sjukhus missade infektion hos patient – fick blodförgiftning och dog

Då mannen dagen därpå återkom kraftigt försämrad misstänkte man lunginflammation eller blodproppar i lungorna. Man beslutade att han skulle röntgas men innan detta hann genomföras avled mannen.

Vid obduktionen visade det sig att ett bråck på stora kroppspulsådern brustit.

Sjukhuset har nu gjort en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i vilken man skriver att kommunikationen mellan akutens medarbetare, patienten och patientens närstående brustit.

LÄS ÄVEN: Läkare upptäckte inte cancer – patient dog

Personalen uppmärksammade heller inte att mannens tillstånd försämrades på akuten och man har inte tillräckligt beaktat de olika diagnoser som symtomen kunde tyda på.