svenska-kraftnät

Svenska kraftnät Paulina Westerlind / Svenska kraftnät Tomas Ärlemo

Inrikes

Skånskt värmekraftverk återstartas – kan sänka elpriset

Publicerad 6/3/2023
Annons

Öresundsverket är ett toppmodernt värmekraftverk i absolut nyskick och ger planerbar elproduktion. Under rådande omständigheter skulle det behövas allra mest. Trots detta var planen att det skulle monteras ned och fraktas till en asiatisk kraftanläggning. Det skulle innebära att Malmö förlorade en total el- och fjärrvärmeeffekt på nästan 900 MW. Men nu har Svenska kraftnät ändrat sig.

Det var för 4-5 år sedan som de då låga elpriserna från vindkraft gjorde att verket inte längre ansågs vara lönsamt och ingen ville betala för den planerbara elproduktionen. Inte heller ville någon betala för att upprätthålla hög driftsäkerhet och krisberedskap.

LÄS ÄVEN: Fullt fungerande kraftvärmeverk i Malmö läggs ned

Men nu sker alltså en helomvändning då Svenska kraftnät gett Sydkraft i uppdrag att återstarta verket vilket skulle kunna bidra till att sänka elpriserna.

– Som elberedskapsmyndighet inom elsektorn har vi beslutat att Öresundsverkets ägare ska återställa kraftvärmeverket till förmågor för att kunna köra anläggningen i ö-drift under 5 år från det att anläggningen är återställd, säger Ann-Sofie Fahlgren, enhetschef Elberedskap, Svenska kraftnät.

– Bakgrunden är det förändrade säkerhetsläget i vårt närområde. Ur ett totalförsvarsperspektiv är det av yttersta vikt att det i Malmö finns reservkraftsmöjligheter som kan förse samhällsviktiga funktioner med el, så kallad ö-drift, för att minska samhällskonsekvenserna om den nationella eller regionala elförsörjningen slås ut, säger Ann-Sofie Fahlgren.

Enligt Fahlgren har de höga elpriserna inte varit en faktor i beslutet.

Skadestånd

Ägaren av Öresundsverket får nu 1,1 miljarder kronor för att återställa anläggningen och hålla den i beredskap mellan 2025 och 2030. För att möjliggöra processen måste Sydkraft också häva försäljningen vilket kan leda till skadestånd.

Svenska kraftnäts beslut om att beredskapsåtgärder ska vidtas sker med stöd av elberedskapslagen. Det innebär att elföretag är skyldiga att vidta sådana åtgärder som behövs för att förebygga, motstå och hantera störningar som kan leda till stor påverkan på samhället.

LÄS ÄVEN: Elbolagen kan ha manipulerat elpriser i Sverige – utreds inte

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons