lars göran uddholm (1)

JO-kritik mot Lars-Göran Uddholm, brandchef. Foto: Samhällsmagasinet

Inrikes

Skarp JO-kritik mot Södertörns brandförsvar: sa upp brandmän som hämnd för kritik mot rekryteringspolicy

Publicerad 6/12/2018
Annons

Södertörns Brandförsvarsförbund, under ledning av Lars-Göran Uddholm, sa sommaren 2015 nej till två vikarierande brandmän på grund av ”bristande samsyn med förbundets värderingar och inriktning”. De två brandmännen anmälde förfarandet och nu ger JO dem rätt.

Det var Emil Skoglund och Pontus Westlund som hösten 2014 i ett öppet brev och debattartikel förde fram kritik mot anställningsförhållandena för de som hade tillsvidareanställning och mot förbundets principer för rekrytering. När de sedan sökte vikariat sommaren 2015 meddelades de alltså att de ej var aktuella. Beslutet fattades av Lars-Göran Uddholm, brandchefen.

I det öppna brevet efterlystes tryggare anställningsförhållanden och en öppen och transparent dialog mellan anställda och ledning i anställningsfrågor. I debattartikeln (som kan läsas i JO:s uttalande här) skriver de bland annat:

Riskerar vår arbetsgivare Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF) med sin senaste rekryteringskampanj att fördärva vår status, liksom utvecklingen av professionen?

Vår arbetsgivare har för er medborgare bland annat definierat följande kompetenser; frisör, poet, fritidsledare, kock, idrottslärare, gymansvarig, grundskolelärare, försäljare, sjukgymnast och yrkeschaufför som som bättre kvalifikationer än människor med mångårig erfarenhet och/eller yrkesutbildning till brandman.

I JO:s beslut går de igenom inspelade samtal mellan ledningen och brandmännen samt SBFF:s bevekelsegrunder för att neka dem vikariat. JO skriver bland annat:

En myndighet har givetvis rätt att ingripa mot en anställd som inte sköter sitt arbete t.ex. på grund av sina åsikter. Förbundet har emellertid inte påstått att P.W. och E.S. misskött sina arbetsuppgifter eller att de kunde befaras göra det i framtiden. Det har inte heller framkommit något i min utredning som tyder på att så kan vara fallet.

JO konstaterar även att Skoglund eller Westlunds åsikter inte påverkar deras opartiskhet eller saklighet i tjänsten. JO-konstaterar därför att:

Det går enligt min mening inte att dra några annan slutsats av utredningen annat än att beslutet att inte erbjuda P.W. och E.S. anställning som sommarvikarier berodde på att de framför åsikter om förbundet och dess ledning i ett öppet brev och debattartikel. […]

Beslutet att inte erbjuda P.W. och E.S. anställning utgör mot den bakgrunden ett ingripande som står i strid med det grundlagsfästa förbudet mot repressalier.

JO menar vidare att Lars-Göran Uddholms uttalanden under mötet med de två brandmännen ”vittnar om okunskap när det gäller utrymmet för offentligt anställda att uttrycka åsikter som avviker från myndighetens. […] Det anföra innebär att jag är mycket kritisk till förbundets och Lars-Göran Uddholms agerande”

Du kan läsa hela JO:s yttrande här.

Missa inte heller dokumentären om de två brandmännens fall och om rekryteringspolicyn på Södertörns Brandförsvarsförbund, där bland annat Lars-Göran Uddholm intervjuas:

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons