➤ Hittills i år har minst 101 skjutningar skett i Stockholm.

Fram till den 18 oktober i år har tolv personer avlidit i samband med skjutningar i Stockholms län och 35 skadades.

– Skjutningar med koppling till gängkriminalitet är mycket svårutredda. En förklaring är att få vill träda fram och vittna – det gäller både direkt drabbade såväl som övriga som kan ha information. Men i år har vi ett antal fall där vi, trots i övrigt dystra siffror, fått resultat, säger Jan Evensson, som leder det riktade polisarbetet mot det grova våldet i region Stockholm.

101 skjutningar är i princip lika många som under samma period förra året men utgör samtidigt en ökning på 30 procent på tre år. Under samma period 2014 skedde 70 bekräftade skjutningar som resulterade i åtta avlidna och 22 skadade.

Våren 2017 beslutade polisen i region Stockholm om en så kallad särskild händelse med anledning av de många grova brotten. Uppdraget omfattar i första hand brott där skjutvapen använts i offentlig miljö och som innebär fara för tredje person men också övriga grova brott.

– Insatser för att både förhindra att brott sker och kraftfulla utredningsresurser efter att brott har skett är av stor vikt, säger Jan Evensson.

Insatserna har handlat om att agera mot grupper och individer som begår grova brott och att till exempel beslagta vapen, sprängmedel samt pengar och bilar för att göra det svårare och jobbigare att både vara kriminell och att välja en kriminell bana.

– Mycket arbete återstår, men en ljusglimt i de mörka siffrorna är de fall där rättegång pågår och där domar fallit. Det visar att det går att komma till rätta även med denna typ av grov brottslighet, säger Jan Evensson.

De många skjutningarna gör att polisens utredningskapacitet är kraftigt begränsad och man tvingas prioritera bort andra typer av allvarliga brott, som våldtäkter.