På Stenbocksskolan i Ulricehamn får eleverna inte längre dricka energidryck på skolans område. Den nya regeln hänvisas till att eleverna blir trötta.

Beslutet har tagits av skolledningen efter diskussion med personalen och skolhälsovården.

– Det tog bara fem minuter vid arbetsplatsträffen, sen kunde vi ta beslutet. Vi har under senaste året märkt att elevers konsumtion av energidrycker har ökat kraftigt. Detta i sådana mängder att vi sett skäl att göra något. Inte minst mot bakgrund av det som framkommer om effekterna av energidrycker, säger rektor Daniel Rundgren till Borås Tidning.

LÄS ÄVEN: Förbud mot energidrycker på skolor i Dalarna

Han hänvisar till forskning som ska visa att energidrycker har negativ påverkan på arbetsmiljön.

Ifall eleverna trotsar förbudet kommer det att innebära konsekvenser.

– Vi kommer samla in energidrycken och förvara i vår expedition. Eleverna kommer att få hämta ut den efter skolans slut, säger Rundgren till statsradion.

Energi blir dipp

Enligt Rundgren är skälet till förbudet att energitoppen som eleverna får när de dricker energidryck snabbt försvinner och byts ut mot en dipp.

Han tror också att elevernas uthållighet kommer att öka om de vänjer sig av med koffeinet.

– I vårt uppdrag ingår att skapa hela människor, som ska vara i sin allra bästa form när de lämnar Stenbock.

– Därför ska vi stötta eleverna så att de kan fokusera på arbetet. I det ligger inte enbart att förmedla kunskap, det är en uppgift som omfattar hur eleven mår och fungerar i skolan, säger Daniel Rundgren.