En skola i Malmö inför ett totalt mobilförbud för alla elever nästa vecka. Telefoner kommer inte att få användas varken under lektionstid eller raster utan lämnas in vid första lektion och återfås efter den sista.

Samhällsnytt har tidigare uppmärksammat hur det råder lärarbrist i Sverige men trots det visar siffror att allt fler lärare registrerar sig som arbetslösa. Enligt Lärarnas A-kassa är den otrygga arbetsmiljön det främsta skälet till varför man vill lämna läraryrket.

LÄS ÄVEN: HD friar lärare som lyfte bort stökig elev: ”Inte kränkande”

Nu har grundskolan Bergaskolan i Limhamn med årskurs F–9 och omkring 900 elever vidtagit nya ordningsregler. Upplägget med mobilförbud testates i ett antal klasser redan under vårterminen i år vilket resulterade i protester från elever men skolledning, lärare och föräldrar anser att förbudet behövs för att skapa en studiemiljö med ordning i klassrummet där elevernas koncentration är på undervisningen..

Från och med höstterminen som inleds nästa vecka ska eleverna lämna ifrån sig telefonerna till läraren under skoldagens första lektion. Den återfås sedan efter elevens sista lektion för dagen. Det framgår även att förbudet inte kommer att tillämpas på friluftsdagar eller klassens dag.

Föräldrar får ringa expeditionen

I de fall elever trotsar förbudet under skoltid kommer skolpersonal att beslagta telefonen. Den får sedan hämtas ut hos skolledningen tillsammans med en vårdnadshavare efter att skoldagen är över.

Föräldrar som önskar kontakta sina barn kommer framöver att behöva vända sig till skolans expedition. Om en elev har särskilda skäl för att vara tillgänglig via mobiltelefonen kan i vissa fall undantag göras.

Rektor: ”Kränkningar via telefonen ökar under raster”

Enligt Peter Abramo som är Bergaskolans biträdande rektor för årskurs 6-9 och Rikard Persson som är rektor för hela Bergaskolan är det föräldrar som har önskat en mobilfri skola. Skolledningen har även tittat på forskning som visar att inlärningen förbättras utan närheten till telefonen. Vidare tydliggör rektorerna att skolan tillhandahåller datorer vilket gör att telefonen inte alls behövs som ett verktyg i arbetet.

– Vi har sett att när mobilen inte finns i närheten så hamnar eleverna i ett långtidslärande mycket snabbare och under längre tid på en lektion. Det har vi sett i klasser där vi tidigare haft svårt att ens se det här långtidslärandet. Saker som med mobilen i fickan tog två veckor att lära sig kanske kan gå på en eller två lektioner, säger Persson till Sydsvenskan.

När det gäller att förbudet även ska råda på raster menar rektorerna att det har att göra med att kränkningar via telefonen ökar under rasterna. Men med ett mobilförbud hittar eleverna istället på andra aktiviteter att roa sig med.

– Just under rasterna ökar kränkningarna via mobil. I stället för att hålla på och skicka dumheter till varandra på rasterna så får eleverna ha andra aktiviteter under rasten, berättar Abramo.

LÄS ÄVEN: Lavinartad ökning av lärare som lämnar yrket på grund av arbetsmiljön

authorimage