Igår inleddes den muslimska fastemånaden Ramadan. I Vingåker överväger de skolansvariga kommunpolitikerna att skicka ut brev till samtliga föräldrar om vikten av att komma mätta och utvilade till skolan. Anledningen till att alla får brev är att kommunen ”inte vill peka ut någon särskild grupp”.

Under förra årets Ramadan hade lärarna i Vingåkers skolor problem med en del elever som mådde mycket dåligt på lektionerna. De svimmade till och med i klassrummen på grund av närings- och sömnbrist.

Orsaken är att muslimer tror att de inte får äta någonting under dygnets ljusa timmar. När Ramadan infaller under den ljusa årstiden i Sverige innebär det att man måste vara uppe mycket sent på kvällarna för att kunna äta något, alternativt gå till sängs hungrig.

Nu hoppas man i Vingåker kunna undvika en upprepning av vad som skedde förra året. Man går dock försiktigt fram och vill inte koppla in de sociala myndigheterna för att utreda den vanvård av barnen som det skulle kunna vara fråga om.

Inte heller vill man peka ut den muslimska gruppen och skickar därför ut brev också till alla svenska elevers föräldrar, oavsett religionstillhörighet, vars barn inte befinner sig i farozonen för att drabbas av sömn- och näringsbrist under den aktuella perioden.

Brevet är framtaget av den mest drabbade Sävstaskolans skolläkare och skolsköterska. I brevet påpekas att det är viktigt att barnen får mat och att de sover på natten för att klara av sina studier, förklarar Helena Edrenius (S), som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Vingåker.

Trots den försiktiga hållningen och att brevet ska skickas till samtliga föräldrar för att undvika utpekande av någon grupp, har det av allt att döma ändå uppfattats som en kontroversiell åtgärd. Någonstans på vägen har brevet stoppats.

Sävstaskolans rektor, Stefan Bohlin, ska nu undersöka varför brevet inte som planerat gick ut i förra veckan innan Ramadan inleddes.

Att åtgärden är känslig understryks också av Helena Edrenius som i ett uttalande till SVT säger att ”det är olyckligt att det kommit till allmänhetens kännedom” innan brevet skickats ut.

Hon är också noga med att betona att hon inte vill peka ut någon särskild grupp, utan att det är viktigt att informera ”varje vårdnadshavare om att se till att barnen är väl rustade när de kommer till skolan”.

Ett slutgiltigt beslut om huruvida brevet nu ska skickas ut eller inte ska enligt uppgift tas på ett ledningsgruppsmöte under tisdagen.