Skolverket presenterade under onsdagen den nya kursplanen. Antiken och forna civilisationer är inte längre ett eget kunskapsområde – i stället har man klämt in det i ett fack bland annan senare historia. Detta trots att Skolverket – efter högljudd kritik mot förslaget – meddelade under hösten att de inte alls ska stryka antiken. Skolverkets direktör hävdar ändå att historieämnet lider av ”stoffträngsel” och vill se över timplanen.

Skolverket har på regeringen uppdrag tagit fram ett förslag till nya kurs- och ämnesplaner för grundskolan.

Forna civilisationer, där antiken ingår, utgör inte längre ett eget kunskapsområde. I stället ingår det i ett brett moment tillsammans med delar av historien från många år efter antiken.

”En tidsbesparande effekt av sammanslagningen i undervisningen är då att den tidigare historien och den senare historien delar på innehållspunkter som rör källarbete respektive historiebruk”, skriver Skolverket som kommentar om den förändringen.

I praktiken innebär detta endast att källor från någon av tidsperioderna måste användas – men inte alla. Historiebruk måste inte heller tas upp från alla tidsperioder. Således kommer lärare kunna låta bli att lära eleverna om antiken, precis som kritiker befarat. Ändå tycker Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson att det finns för lite tid i historieämnet för att undvika ”stoffträngsel”.

– Sammantaget har vi fått en bättre balans, men ser ändå att det kan bli svårt att hinna med allt i ämnet historia. Man måste nog vara väldigt effektiv som historielärare att hinna med allt. Det kan därför finnas anledning att se över just historieämnet och göra en bredare översyn, säger Peter Fredriksson.

Skolverket pudlar om bibeln och nationalsången

Skolverket fick också kritik för att bibeln och nationalsången hade strukits i det nya förslaget till kursplan. De menar att syftet inte var att ta bort momenten ur undervisningen. Bibeln skulle ingå i formuleringen ”religiösa urkunder”, sa de vid tillfället. Men efter kritiken pudlar Skolverket även här – och låter nu bibeln stå utskriven i kursplanen för religion.

De har även tagit tillbaka nationalsången, de vanligaste psalmerna, lyriken och dramatiken, enligt ett pressmeddelande. Detta efter kritik mot att de plockat bort dessa moment.

Lägre krav i nya kursplanen

I den nya kursplanen föreslår Skolverket att kunskapskraven ska vara ”mindre omfattande, mindre detaljerade och formulerade på ett enklare sätt” för att ”kunskapskraven ska bli ett bättre verktyg för betygssättning”, skriver de i ett pressmeddelande.

Förslaget har lämnats över till regeringen som kommer fatta ett slutgiltigt beslut.