lagbok-klubba

Foto: Blogtrepreneur, CC BY 2.0 / Wolters Kluwer, CC BY 3.0

Inrikes

Skrev ”Släng dig i väggen”? – snart kan du få två års fängelse

Publicerad 3/17/2021
Annons

I en lagrådsremiss i november 2020 föreslog regeringen två nya brott i brottsbalken som innebär att det blir straffbart att uppmana eller att på något annat sätt påverka en person att begå självmord.

I samband med lagrådsremissen konstaterade man att ingen officiell statistik kring förekomsten av uppmaning till självmord finns utan den tillgängliga informationen består mest av iakttagelser. Man framhöll då nätforum och sociala medier som platser där detta förekommer.

För att en uppmaning till självmord ska vara straffbar krävs att det finns omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis att målsäganden lider av psykisk ohälsa som innebär att det finns en förhöjd fara för ett självmord. För rubriceringen oaktsam uppmaning räcker det att gärningspersonen är oaktsam till de omständigheter som innebär att det finns en förhöjd fara för självmord.

Riksdagen antog på onsdagen regeringens förslag som träder i kraft den 1 maj. Straffet för uppmaning till självmord blir fängelse i högst två år och för oaktsam uppmaning till självmord, böter eller fängelse i högst sex månader.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1044Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons