Enligt uppgifter har SL och Region Stockholm förlorat en tvist gällande ett nytt signalsystem för tunnelbanans röda linje. Utgången kan leda till att SL tvingas betala mer än en miljard kronor i ersättning.

För drygt tio år sen vann det italienska teknikföretaget Ansaldo, numera Hitachi Rail, upphandlingen om att bygga det nya systemet och kontrakt skrevs på. 2014 skulle signalsystemet har varit på plats men efter en lång rad problem där parterna skyllde på varandra sa SL i november 2017 upp avtalet.

Från SL hävdades att företaget orsakat stora förseningar och haft brister i leveranser och man krävde att Ansaldo skulle återställa de ändringar som gjorts på röda linjen. Man krävde även tillbaka de förskott som betalats på kontraktet som var värt 1,1 miljarder kronor.

Ansaldo betalade tillbaka men hävdade att man blivit orättvist bemötta, att SL varit otydliga i sina beställningar och att kontraktet sagts upp på felaktig grund.

Kräver ersättning

Till slut gick ärendet vidare till Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut där domen kom i förra veckan. Innehållet i denna är inte offentlig och varken SL eller Region Stockholm vill kommentera resultatet som inte kan överklagas.

Enligt Svenska Dagbladets källor slår domen fast att SL inte hade grund för att säga upp avtalet vilket leder till nästa steg där Ansaldo kräver en ersättning på över en miljard kronor. Avgörandet i kompensationsfrågan avgörs senare i höst.