I kommunvalet 2022 i Nyköping stod Socialdemokraterna stilla samtidigt som Moderaterna backade. Ökade kraftigt gjorde däremot Sverigedemokraterna. Men för att hålla partiet utan inflytande beslöt S och M att bilda en ohelig allians över blockgränsen och styr nu kommunen. En konsekvens av detta blir att än fler skattemiljoner läggs på ”integration” i hopp om att det ska lösa problemet med att stadens migranter försörjer sig själva genom arbete i en förskräckande liten utsträckning.

Initiativet att allokera ytterligare miljoner av nyköpingsbornas skattepengar på arbetsmarknadsrelaterade integrationsåtgärder hyllas av lokaltidningen SN:s ledarredaktion. I ett stick intar man hållningen att ansvaret för att invandrare kommer i jobb inte ligger på dem själva utan på samhället och svenskarna. Att spendera ytterligare en stor del av kommunens skattekaka på bryta migranters ”långvariga utanförskap” i form av arbetslöshet och segregerat boende ”är nyttigt för alla” menar tidningens ledarskribent Olof Jonmyren och ett sätt att ”stimulera fram integration”.

Den beslutade mångmiljonsatsningen gäller åren 2023 och 2024 och har beslutats av Urban Granström (S) och Ahmad Eid (M), själv med migrantbakgrund. Invandrare ska bland annat ges särskilda gräddfiler med ledighet från jobbet för att vidareutbilda sig och läsa svenska. För de migranter som aldrig arbetat, med fokus på kvinnor, ska arbetsträning erbjudas.

Föreningen Yalla Nyköping samordnare

En särskild satsning på de många arbetslösa invandrarungdomar kallad ”Ungdomsstad” ingår också i paketet. Enligt uppgift ska inte Nyköpings skattebetalare dra hela den ekonomiska lasset, även Migrationsverket uppges skjuta till en sudd statliga skattepengar för ”etablering och introduktion av nyanlända”.

Som något slags samordnare för initiativet har föreningen ”Yalla Nyköping” anlitats. Samarbetsformerna med kommunen beskrivs med termen ”Idéburet Offentligt Partnerskap”. Förväntningarna är höga på att satsningen ska ”förändra vardagens dynamik i stort och smått” för de migranter som berörs och även ”få en jämställdhetseffekt” mot bakgrund av de misogyna kulturer som många av migranterna har sina rötter i.

Integrationssatsning med klimatprofil

Satsningen ska också få en klimatprofil genom att så kallade ”gröna jobb” prioriteras. Som grönt arbete ska framgent klassas även sådant som skötsel av parker och torg. Medelst ett förstärkt samarbete mellan kommunen och Nyföretagarcentrum hoppas man också få fler migranter att gå från bidragsförsörjning till eget företagande. Även här ska ett grönt ”långsiktigt hållbart perspektiv” vara vägledande.

SN:s ledarskribent Olof Jonmyren avrundar sin ledare med att kritisera de som ”gnäller” på de många invandringsrelaterade samhällsproblemen ”med segregerade miljöer, om arbetslöshet och utanförskap”. De bör enligt Jonmyren upphöra med detta och ansluta sig till sådana goda initiativ som Nyköpings kommun nu gör med skattefinansierade storsatsningar på integration. ”Det är ett stort plus för samhället i stort” slår han med emfas fast.