Den 4 oktober i år försökte 17-årige Abdulrahman Ali Amer ta sig in i Sverige från Danmark med tåg över Öresundsbron med en skarpladdad revolver och knark. Han ertappades dock av tullen, greps, anhölls och häktades. För en dryg vecka sedan kom domen i Malmö tingsrätt som stannar på villkorligt och böter.

Abdulrahman uppgav i rätten att han blev stoppad av några för honom okända personer i Köpenhamn som sade åt honom att smuggla en revolver över gränsen till Sverige. I Malmö skulle någon möta upp och hämta pistolen. 17-åringen kände sig tvungen att lyda.

Vapnet överlämnades i en påse och Abdulrahman säger att han inte visste att den även innehöll ammunition till vapnet och knark. Berättelsen stämmer inte med Tullverkets som uppger att man hittade både ammunitionen och knarket i Abdulrahmans kläder.

Uppgav sig ha tvingats smuggla vapnet

Tingsrätten sätter ingen större tilltro till Abdulrahmans historia om att han skulle ha tvingats föra vapnet till Sverige. Det, patronerna och narkotikan kan lika gärna varit Abdulrahmans egna och han haft andra avsikter med att bege sig beväpnad till Sverige. Och även om vapnet skulle lämnats över till annan person menar domstolen att denne kan antas vara en kriminell person med avsikt att använda vapnet i brottslig verksamhet.

Rätten finner att Abdulrahman gjort sig skyldig till grov vapensmuggling och ringa narkotikasmuggling. På grund av förövarens ringa ålder anser man dock inte att han ska dömas till fängelse och inte heller till någon frihetsberövande ungdomsvård.

Abdulrahman är inte straffad i Sverige tidigare men har ett brottsligt förflutet med flera domar för bland annat stöld och olaga hot med vapen i Danmark där han tilldelats medborgarskap. Han har i Danmark också varit föremål för insatser från de sociala myndigheterna. Inget av detta förefaller dock ha haft någon rehabiliterande effekt på Abdulrahman.

Vill inte att Abdulrahman ska missa skolan

Malmö tingsrätt finner trots Abdulrahmans återfall i brott inte något skäl att döma honom till vare sig fängelse eller ungdomsvård. Argumentet, vid sidan av låg ålder, är att Abdulrahman uppges gå i skola i Köpenhamn och inte ska behöva missa undervisning. Villkorlig dom och böter menar domstolen i stället är en adekvat påföljd.

Bötesbeloppet bestäms till 5 000 kronor. Abdulrahman ska också betala 800 kronor till Brottsofferfonden. Abdulrahmans försvarare tillerkänns ersättning med 68 716 kronor, ett belopp som rätten beslutar att de svenska skattebetalarna ska stå för.