jerlmyr hellden stockholm

Jerlmyr (M) & Helldén (MP). Foto: https://wiki.in2pic.com / Pawel Flato /mod.

Inrikes

Sociala budgeten i Stockholm: nästan hela ökningen går till nyanlända och ensamkommande

Publicerad 1/28/2019
Annons

I Stockholms stad tog Alliansen makten med hjälp av Miljöpartiet efter valet. I deras budget som antogs i höstas går stora summor till utsatta EU-medborgare samt till nyanlända invandrare.

Under sex månader, maj till och med oktober 2018, valde Alliansen + MP i Stockholm att lägga skattebetalarnas pengar på att ge 15 800 nätter på härbärgen till EU-medborgare och tredjelandsmedborgare från huvudsakligen Rumänien, Polen, Marocko och Senegal. På helårsbasis skulle det alltså motsvara över 30 000 nätter som Stockholms skattebetalare står för.

Detta enligt dokumentet ”Uppföljning IOP för utsatta EU-medborgare” från 21 december 2018 (IOP står för ”idéburet offentligt partnerskap”):

Socialnämnden samarbetar med frivilliga organisationer för att ge stöd till EU- och tredjelandsmedborgare som vistas tillfälligt i staden och som befinner sig i en utsatt situation. Stödet ges i form av härbärge nattetid och dagverksamheter.

Ärendet avser verksamhet som bedrivits under perioden 2018-05-01 till och med 2018-10-31. Nattverksamheten har bedrivits vid tre härbärgen och genomfört sammanlagt 15 803 övernattningar.

Stockholms stad tar migrationskostnader i onödan
Utöver det ska staden spendera 20 miljoner kronor under 2019 på boende för de invandrare som uppehåller sig i Stockholm med grund i gymnasielagen, enligt uppgifter som delgavs under ett möte med Socialnämnden, där SD också sitter representerade. Det handlar om 200 personer, alltså 100 000 kronor per individ.

Den kostnaden hade inte Stockholms stad behövt ta eftersom de som uppehåller sig här enligt gymnasielagen är Migrationsverkets ansvar, som finansieras av den statliga skatten, medan Stockholm finansieras av den kommunala. Ändå valde majoriteten att spendera stockholmarnas resurser på detta.

Nästan hela ökningen i Socialnämndens budget går invandrare
Socialnämndens budget för 2019 uppgår till 1 293,4 miljoner kronor, vilket kan utläsas på sidan 161 här. Förändringen jämfört med 2018 ses på följande bild:

Stockholms stad budget

Notera även att posterna har tydliga namn som man kan koppla till verksamheten utom när det kommer till kostnader som huvudsakligen kan kopplas till nyanlända. Då heter det ”övrig verksamhet ” och ”kostnader till utomstående organisationer”. 420 miljoner står dessa två poster för.

Enligt våra källor består nästan hela ökningen av Socialnämndens budget av pengar som går till invandring i olika former:

Övrig verksamhet” ökar med 86,5 procent år 2019 (94 miljoner i ökning). Den posten ökar i huvudsak beroende på en ökad budget för tillfälliga boendelösningar för nyanlända. Det gäller utökad ram för tillfälliga boenden på vandrarhem samt kostnader för planerade modulhus.

”Stöd till utomstående organisationer ökar med 17,2 procent (34 miljoner i ökning). Stöd till utomstående organisationer är ersättning till SHIS (Stockholms stads sociala bostadsstiftelse). De får en utökad budgetram 2019 för nyanlända på (22 miljoner kronor + 6 miljoner) i ökning för ensamkommande barn och unga. Alltså 28 utav 34 miljoner.

Barn och ungdom ökar med 4,1 procent (3,4 miljoner), vilket egentligen motsvarar inflationen + de ökande lönekostnaderna i staden så det är ingen reell ökning.

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning ökar med 1,1 procent (ökning med 1,6 miljoner ) vilket i realiteten är en sänkning då inflation och lönekostnader urholkar budgeten mer.

Insatser mot våld i nära relationer: 0,5 % (1,4 miljoner) också en sänkning av samma anledning som ovan.

Hemlöshet och missbruk: 1,4 % (3,7 miljoner), en sänkning.

SD menar i en färsk debattartikel att denna ordning ”inte är acceptabel”.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
761Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons