Tillväxtverket kräver att Socialdemokraternas konferensanläggning Bommersvik utanför Södertälje betalar tillbaka flera miljoner kronor som den fått i bidrag under coronapandemin. Anledningen är bland annat att det saknats tydliga avtal för de anställda.

Bommersvik beviljades 2 276 242 kronor i så kallat preliminärt stöd vid korttidsarbete under 2020 med anledning av pandemin. Syftet med bidraget var att de anställda skulle kunna gå ned i arbetstid, men ändå behålla det mesta av lönen.

Nu kräver Tillväxtverket, som betalat ut pengarna, tillbaka dem. Myndigheten har vid en granskning konstaterat att det saknas underlag för att betala ut bidraget.

Saknade avtal

Tillväxtverket har för det första upptäckt vad man menar är ”uppenbara fel” i ansökan. Bland annat att en anställd skulle ha en månadslön på 375 811 kronor, och en annan en månadslön på hela 27 miljoner kronor. Myndigheten har justerat dessa belopp till 37 581 respektive 27 000 kronor.

Därefter konstateras att Bommersvik inte bifogat anställningsavtal som visar vilka anställda som omfattats av korttidsarbetet. Istället har protokoll från möten med fackförbunden skickats in, tillsammans med lönespecifikationer.

Faksimil

”Av båda de lämnade lokala protokollen samt de bifogade förteckningarna framgår inte vare sig de anställdas personnummer, ordinarie lön, den beräknade lönen under korttidsarbetet eller vilken löneminskning som är avtalad”, skriver Tillväxtverket i sitt beslut.

Ett uttryckligt avtal om korttidsarbete med de anställda är en förutsättning för att beviljas coronastödet.

”Differenser”

Myndigheten har vid sin vidare granskning hämtat in uppgifter från Skatteverket, vilka den anser inte verkar stämma överens med de löner kursgården uppgett att de anställda har.

Dessutom har det upptäckts ”differenser”, där Tillväxtverket påpekar att Bommersvik ansökt om bidrag för en större arbetstidsminskning än den faktiska minskningen.

Bommersvik har överklagat Tillväxtverkets återbetalningskrav till Förvaltningsrätten i Stockholm. I överklagan påstås bland annat att kursgården velat redovisa hur bidragspengarna används på ett annat sätt för att ”spara på skattebetalarnas pengar”.

I överklagan skyller den socialdemokratiska kursgården även på dubbla budskap från fackförbunden, på otydlighet och röriga regler.