Småländska Tingsryd hamnar i en trygghetsundersökning på en föga smickrande 251:a plats av landets 290 kommuner. Enligt kommunalrådet Mikael Jeansson (S) beror bottenplaceringen på att man har så många äldre invånare i kommunen.

Den ökande otryggheten i i samhället har på senare år fått en framskjuten plats i den offentliga debatten. Fenomen som gängkriminalitet, personrån, överfallsvåldtäkter och förhöjt terrorhot brukar anföras som huvudorsaker.

Mikael Jeansson, socialdemokratiskt kommunalråd i småländska Tingsryd, lanserar emellertid en annan förklaring till att man förvandlats till en av landets otryggaste kommuner – det finns för många äldre i befolkningen.

LÄS ÄVEN: Sverigedemokraterna beskylls för otryggheten i Ryd: ”De försöker att driva på”

Det är i statistik framtagen av SKR och MSB som Tingsryd intar en plats som en av landets otryggaste och osäkraste kommuner. Det är dessutom 13 placeringar sämre jämfört med förra mätningen. Otryggheten fortsätter alltså att öka i kommunen.

Faktorer som vägts in siffrorna är bland annat bränder, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. I statistiken ingår även olyckor med personskador och Mikael Jeansson menar att det är den delsiffran som drar ned kommunens placering.

S-kommunalrådet pekar särskilt ut de många och enligt honom olycksbenägna äldre invånarna i Tingsryd. Det är enligt Jeansson den gruppen som bär ansvaret för kommunens negativa trygghetsutveckling.

Broddar och sittgympa för pensionärer

I en kommentar till Smålandsposten (betalartikel 20-02-18) uppger Jeansson att det är många åldringar i Tingsryd som ramlar och gör sig illa, fler än i andra kommuner. För att återställa tryggheten i kommunen har man lanserat ett projekt med utdelning av gratis broddar till äldre så att de inte ska halka och slå sig.

Jeansson berättar vidare att man erbjuder även denna förment otrygghetsskapande grupp sittgympa. Alla i kommunen som är 80 år eller äldre har också fått information i brevlådan om hur de bör agera för att inte råka ut för olyckor och därmed bidra till Tingsryds låga och fortsatt dalande trygghet.

LÄS ÄVEN: Scouter från Tyskland överfölls av gäng i Tingsryd

Invånare ger annan bild av orsakerna till otrygghet

Samhällsnytt besökte för en tid sedan orten Ryd i Tingsryds kommun. I ett reportage kallat ”Det brutna samhällskontraktet” lät vi invånarna berätta om sina upplevelser av hur tryggheten i samhället försämrats.

I motsats till Mikael Jeansson, som pekar ut pensionärerna, var den allmänna meningen på gräsrotsnivå att huvudorsaken är kopplad till inflyttningen av asylrelaterade migranter till kommunen och bristande förmåga hos ansvariga att hantera de problem detta medfört. Se reportaget nedan.

Får kritik i sociala medier

I sociala medier har många reagerat på hur det socialdemokratiska kommunalrådet lägger skulden för den ökande otryggheten på de äldre. ”Ett slag under bältet” skriver en person.