När Socialdemokraterna med finansborgarrådet Karin Wanngård i spetesen efter valet tog över styret i Stockholm inledde man med att på känt S-manér höja kommunalskatten. Officiellt hette det att det gjordes för att ”värna välfärden”. En granskning visar dock att det inte var de skattebetalande stockholmarnas välfärd som åsyftades, utan de socialdemokratiska politikernas.

Skattehöjningen, som Socialdemokraterna taktiskt valde att inte säga något om innan valet, beräknas dra in drygt 800 miljoner mer av stockholmarnas pengar till stadshuskassan per år. Många väljare kände sig lurade men nytillträdda finansborgarrådet Karin Wanngård (S) sökte gjuta olja på vågorna genom att bedyra att varenda krona skulle gå till att ”värna välfärden”.

– Vi prioriterar välfärden i stället för skattesänkningar, sade hon i en intervju med DN.

Nu ett år senare avslöjas att de orden var lögn – såvida det inte var sin egen och sina partikamraters personliga välfärd i form av guldkant på tillvaron Wanngård syftade på.

Socialdemokraterna har nämligen redan hunnit sätta sprätt på en fjärdedel av skattehöjningspengarna – drygt 200 miljoner kronor – på representation, taxiresor, konferenser, marknadsföring och inhyrning av kommunikations- och managementkonsulter.

Lyxmiddagar och övernattningar på slott

Somligt sticker ut lite mer än annat. Här finns exempelvis övernattning på Lejondals slott för 70 personer à 2 395 kronor per rum och natt. Medan det numera blir blodpudding för många arbetare i hyperinflationens och dyrtidernas Sverige anser sig ”arbetarpartiets” nomenklatura förtjäna lite bättre förplägnad: “Varje morgon dukas en slottsfrukost med engelsk touch upp” står det att läsa på lyxhotellets webbplats.

Kvitton från ett antal av Stockholms mest exklusiva lyxrestauranger finns också bland det som granskningen hittat, där Wanngård och hennes högt uppsatta partivänner smörjt kråset på huvudstadens skattebetalares bekostnad. Notorna är genomgående på flera tiotusentals kronor per besök.

Dyra kommunikationskonsulter

Det ifrågasätts i granskningen också om kontrakteringen av dyra kommunikationskonsulter för tiotals miljoner syftande till att skapa en positiv image av de styrande Socialdemokraterna är något som skattebetalarna borde behöva ta notan för.

I stadens välfärdstjänster har under året samtidigt många anställda kämpat med knappa resurser, ont om personal och andra utmaningar att hålla verksamheterna i gång. Man har gjort det i tron att skattehöjningarna skulle göra arbetssituationen lite lättare.

Inget behov av att höja skatten

Behovet av att överhuvudtaget höja skatten i Stockholm har också ifrågasatts. I motsats till det stora flertalet kommuner i landet har Stockholm en god offentlig ekonomi.

Året innan Socialdemokraterna tog över gjorde staden ett överskott på 21 miljarder kronor. I stadshusets kassakista finns dessutom hela 142 miljarder kronor. Om man inte av politiskt ideologiska skäl ser ett egenvärde i skattehöjningar borde skatten i stället rimligen ha sänkts.

På motsvarande sätt fanns när Wanngård & Co tillträdde redan en kader på fler än 189 kommunikatörer i stadens sold med uppgift att sprida en positiv glans över de styrande. I stället för att anlita fler sådana med feta arvoden borde den skaran rimligen ha minskats ned, något som det från flera håll också framförts krav på.

Mångmiljardsvinn i verksamheterna

Den aktuella granskningen har gjorts av Liberalerna och kan läsas i sin helhet HÄR.. I en annan granskning nyligen, genomförd av organisationen Skattebetalarna upptäcktes att Stockholm stad haft kostnader på närmare 4 miljarder kronor i sina kärnverksamheter som inte kan förklaras.

Socialdemokraterna kan inte ensamma lastas för dessa men kritiker anser att om partiet menade allvar med att prioritera välfärden borde man efter tillträdet, i stället för att höja skatten och använda pengarna till egen lyxkonsumtion, ha företagit en genomlysning av förvaltningarna för att få stopp på det miljardsvinn som dränerar välfärdstjänsterna på resurser.

Föreningen Skattebetalarna kom fram till att det i de flesta kärnverksamheter skulle gå att antingen spara drygt 10 procent eller låta dessa procent komma verksamheterna till del för att förbättra dem. Socialdemokraterna gjorde efter tillträdet ingetdera.

Kvitton i urval

Liberalerna har i sin granskning sammanställt en lång lista över kvitton på de dyra restaurangbesök och annat som det socialdemokratiska styret i Stockholm ansett att skattebetalarna ska ta notan för. Ett litet urval av dessa kan ses nedan.