Enhetschefen som var anställd i Falu kommun har sedermera avskedats. Sedan 2004 avlönades sonen med skattepengar utan att något arbete utfördes.

– I det här läget vill vi inte kommentera någonting utan hänvisar till att det pågår en förundersökning för att ta reda på vad som skett och om det har skett på det vis som vi bedömer det. Men det är polisens sak nu, säger Kjell Nyström, tillförordnad kommundirektör i Falu kommun till SVT Nyheter.

Beroende på vilken lön som utbetalats kan det röra sig om stora summor skattepengar.

Nyström avböjer att kommentera hur något sånt här har kunnat fortgå oupptäckt under 14 år, men uppger att man tittar på fallet internt och redan har vidtagit ett antal åtgärder.

Både enhetschefen och sonen avskedades i slutet av september. Chefen misstänks för trolöshet mot huvudman och sonen för bedrägeri samt medhjälp till trolöshet mot huvudman.