Medan många vanliga medborgare ser ett hot i den ökande islamiseringen av Sverige, pekar den skattefinansierade statsradion i stället ut det man menar är en oroande ”högerradikalisering” bland landets kristna. KD:s förhandlingsöppning gentemot SD anges som det senaste i raden av exempel på detta.

Radikal islam får ett allt starkare fäste i Sverige på en bärvåg av asylrelaterad invandring från den muslimska världen. Terrorhotet är sedan lång tid tillbaka permanent förhöjt, Sverige har utmärkt sig internationellt som en storexportör av IS-terrorister och nu välkomnas dessa tillbaka till Sverige och släpps ut i det öppna samhället. Hundratusentals unga med invandrarbakgrund lever under hedersförtryck och i stora grupper anses sharia stå över svensk lag.

Svenska kyrkan alltmer vänsterorienterad

Beträffande kristendomen har Svenska kyrkan de senaste decennierna gjort en påtaglig resa vänsterut. Bland annat har man tagit ställning för öppna gränser för asylinvandring, engagerat sig mot Sverigedemokraterna och införlivat postmodern identitetspolitisk HBTQ-aktivism i sin verksamhet.

Svenska kyrkan har även på flera sätt närmat sig islam. Bland annat har Ärkebiskop Antje Jackelén gjort den invandrade religionsideologins stridsrop ”Allahu akbar” som ofta används av terrorister till sitt valspråk, Hon har även förkunnat att Muhammed jämte Jesus bör betraktas som en profet av kristna.

Samgudstjänster anordnas där imamer bjuds in att predika i Svenska kyrkan och en ”interreligiös samordnare” har utsetts av Sverige interreligiösa råd där Sveriges kristna råd numera ingår. Präster släpps däremot inte in att predika i landets allt fler moskéer varav många har visat sig fungera som knutpunkter för våldbejakande jihad-radikalisering.

”Finns en radikalisering högerut i KD:s väljarkår”

Men enligt statsradion kommer det stora religionshotet i Sverige från den högerradikalisering man menar pågår inom de kristna frikyrkorna och Kristdemokraterna, något som uppmärksammas av tidningen Dagen. Ett tecken på detta menar SR är hur KD-ledaren Ebba Busch sagt sig vara beredd att förhandla med SD.

Farhågorna ventileras i det senaste avsnittet av statsradions poddcast ”Det politiska spelet” av det skattefinansierade mediebolagets inrikespolitiske kommentator Tomas Ramberg. En kritisk inställning till islam och till massinvandring tillhör det som Sveriges Radio med ett varnande finger lyfter fram som ett samhällshot.

I poddavsnittet förfäktar statsradion att Kristdemokraterna beskrivit en radikal resa högerut. Analysen är att partiets ledning förflyttat sig politiskt i syfte att attrahera nya väljargrupper.

– Jag tror att det faktiskt är så att det finns en radikalisering högerut i KD:s väljarkår som partiledningen anpassar sig till, säger Ramberg.

Sveriges Radio tycker sig se samma oroande utveckling i högerriktning inom de kristet frikyrkliga organisationerna.

– Även hos en del frikyrkliga finns det ju uppenbarligen en radikalisering högerut på senare år. Det finns ett islammotstånd, ett invandringsmotstånd hos en del av de här grupperna.

Uppges ha börjat redan med Göran Hägglund

Enligt statsradion är Ebba Busch bara en arvtagare och vidareutvecklare av den ”populism” som den tidigare partiledaren Göran Hägglund introducerade i KD.

– Det fanns ju redan på Hägglunds tid […] det här USA-inspirerade, att man skulle vända sig till ”verklighetens folk”, som han sade, eller det som Ebba Busch kallar på svengelska för ”hjärtlandet”. Det är en sorts populism i botten på det där som man försöker importera till Sverige.

I poddavsnittet vidareutvecklas inte på vilket sätt idén om ett ”verklighetens folk” eller ”hjärtland” utgör en högerradikalisering av partiets politik. Resonemanget motsägs samtidigt av Göran Hägglunds vänsterliberala reformarbete med partiet för att kunna accepteras som en del av den borgerliga Alliansen.