Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) meddelade nyligen att Brit Stakston slipper återkrav från den egna myndigheten eftersom hon inte förstod kraven för mediestöd. Georg Lagerberg, enhetschef, menar i ett svar till Samhällsnytt att myndighetens instruktionerna har varit ”oklara”. Stakston är en veteran inom MPRT och har suttit som mediestödsledamot sen 2015, men trots detta menar myndigheten att hon inte behöver förstå regelverket. Under tiden har hon varit med och delat ut fyra miljarder kronor till olika medier.

Samhällsnytt har i flertalet artiklar granskat Stakston och hennes privata blogg Blankspot som hon driver med Martin Schibbye, som bland annat varit redaktör för tidskriften Rebell som ges ut av Revolutionär Kommunistisk Ungdom.

I vår första analys bekräftade utredaren Elin Lööw att varje publikation, eller utgåva, måste uppfylla vissa teckenkrav. I efterföljande analyser har vi kunnat påvisa en olaglig nyemission och presenterat slutgiltiga dokument från hennes revisor där ännu mer fusk avslöjas.

LÄS MER: AVSLÖJAR: Brit Stakston – ledamot i mediestödsnämnden får själv mediestöd

Vi har skrivit om att Revisorsinspektionen utreder Stakstons revisor, en utredning som fortfarande pågår, och att hon nu tvingats avgå efter alla avslöjanden. Vi har även uppmärksammat att Sverigedemokraterna har tagit upp det pågående fusket i riksdagen.

Samtidigt har det kommit till vår kännedom att Lidingö Tidning blivit underkända för mediestöd eftersom Kantar-Sifo fått tydliga instruktioner om att inte räkna med blanksteg. Stakston har dock inte använt sig av ”experterna” på Kantar-Sifo utan gjort allting själv med sin revisor och därmed räknat blankstegen man inte får räkna med.

Vill du se mer granskningar från Samnytt? Glöm då inte att skicka en donation! Efter att du läst klart artikeln kan du fylla i donationsformuläret längst ner!

LÄS MER: Nya dokument bevisar omfattande fusk med mediestöd

Utöver dessa skandaler låtsas MPRT:s handläggare inte förstå regelverket själva och har därför bara delvis ”utrett” allt Stakstons omfattande fusk. Att hennes utgåvor inte uppfyller teckenkraven har de helt missat i sin ”utredning”.

Men trots allt som bevisar organiserat fusk verkar nu MPRT helt enkelt låta det passera utan åtgärder.

Blanksteg är tecken när Stakston räknar fel

Myndighetens instruktioner är klara på att ett tecken är ett tecken. Inte någonstans står det att ”osynliga tecken”, mellanslag, radmatning eller tabbar skulle vara tecken. I den tekniska redovisningen framgår detta och Samhällsnytt verifierade saken med myndigheten redan i början av september 2020.

MPRT tyckte att instruktionerna var så dåliga att nämndledamoten Brit Stakston inte behöver följa dem.

Instruktionerna talar dessutom om psuedotecken vilket i så fall borde föranleda en fråga från den som sammanställer publikationerna för en revisor.

Material från 2017 godkänns som material under 2018

Något annat uppseendeväckande är att Stakston har inkluderat publikationer som motsvarar 210.000 tecken från 2017 och nu fått detta godkänt. Det handlar om 17 filmer och texter från ”Blankspot Academy” som på hemsidan helt saknar datumstämplar. Videomaterialet publicerades dock på Youtube redan under 2017.

Det rör sig inte om redaktionella texter överhuvudtaget utan är utbildningsmaterial som Blankspot har använt sig av under besök på olika skolor.

Efter Samhällsnytts alla avslöjande inkom Blankspot med ett försvarstal till myndigheten gällande detta:

Projektet som startades 2017 pågick under 2018 och detta innehåll har använts som studiematerial löpande under året. En del av studiematerialet har utgjorts av filmade föreläsningar. Dessa har laddats upp på YouTube i förväg, för att senare exponeras för användarna som inbäddade i sidor på vår webbplats.

De datum från 2017 som artikeln hänvisar till anser vi är att betrakta som uppladdningsdatum, inte som publiceringsdatum på sajten. Vi har använt Youtube som en platshållare för rörlig bild. Den delen av webbplatsen som innehållet publicerats på saknar datumstämpel.

I försvarstalet skriver de vidare:

Vi har internt diskuterat om detta material är att ses som redaktionellt, eller om det borde ha märkts på ett annat sätt i utgåvoprotokollet.

Efter detta ljuger Blankspot och skriver:

För den totala teckenmängden hade det inte spelat roll

I själva verket är det så att Blankspot inte hade kunnat få mediestöd alls om de inte hade fuskat. Detta då de bara låg två procent över den årliga teckengränsen i sin redovisning. Precis som när det gäller teckenmätningar är regelverket relativt klart på vad som får medräknas i utgåvorna:

Brit Stakston räknade med gammalt material.

Blankspot publicerade materialet i början av november 2017. Efter detta kom Blankspot ut med sju utgåvor, men MPRT har nu låtit dem inkludera utbildningsmaterialet i första utgåvan 2018, i klar strid med deras regler som alltså anger ”sedan tidigare utgåva”. Dessutom vet MPRT att materialet inte ens ingår i tidningen utan är ett helt separat studiepaket utan datumstämpel.

MPRT ignorerar det egna regelverket

Förutom att MPRT:s utredare Elin Lööw sett genom fingrarna med mycket har hon även helt undvikit ett av Samnytts avslöjanden. Nämligen att Blankspot inte uppfyller kraven för sin utgåvor. I regelverket står det:

Eftersom Blankspot har tio procent av sitt material i 2018 års första upplaga och även har en stor snedfördelningen över året i sina publikationer innebär det att bara runt 20 utgåvor är godkända – minimikravet är dock 45 enligt mediestödsförordningen. Samhällsnytt har påvisat detta i två olika artiklar men MPRT:s handläggare låtsas nu inte kännas vid denna regel. Förutom att det står i MPRT:s instruktioner rakt upp och ner kräver de även att en auktoriserad revisor skall intyga det:

Det finns alltså, i första hand, inga belägg för att Blankspot klarar teckenkravet på helåret. I andra hand, finns det i synnerhet, inte en chans alls att MPRT:s jurister kan vrida och vända på reglerna tills Stakston är ”godkänd” avseende de enskilda utgåvorna.

Enhetschefen försvarar beslutet

Enhetschefen Lagerberg har tidigare varit i hetluften då det kunnat påvisas att myndigheten har blivit aktivistiskt och behandlat ”politisk obekväma” tidningar annorlunda. Nu har han dessutom felaktigt godkänt att Stakston fått inkludera runt 350.000 blanksteg.

Vi kontaktar därför enhetschefen Georg Lagerberg med ett dokument vi själva skapat. Det innehåller två tecken (A och B) och en stor mängd blanksteg mellan.

Georg Lagerberg förklarar vad ett tecken är.

Vi frågar Lagerberg om detta dokument:

Ser du dokumentet? Hur många tecken är det?

– Det är ett A och B bara. Det är ”väl” bara två.

Nej, det är 5 095 tecken med mellanslag.

– Ja, om du räknar med mellanslag ja men det skall man inte göra.

Det får ju Blankspot göra?

– Jag förstår vad du är ute efter. Jag tycker det är ganska stor skillnad. Vi har gått igenom våra anvisningar och tyckt de var oklart formulerade.

Det står ju i anvisningarna att 1 tecken = 1 tecken. Hur kan det vara otydligt? Speciellt för Stakston som suttit i nämnden sen 2015?

– Det är bedömningen vi har gjort.

Om Lidingö Tidning hade fått räkna blanksteg hade de fått stöd. Då måste ni ju göra om detta? Det skall väl vara lika för alla?

– Nu har hon [Stakston] aldrig varit med på ärenden gällande Blankspot i nämnden.

Ni har underkänt Lidingö tidning på grund av det här. Är inte det orättvist?

– Nej, vi får givetvis titta på det.

Lagerberg menar vidare att han inte har något relation till Stakston.

Beslutet: Inga åtgärder

Trots alla bevisning och trots att MPRT själva erkänner att Stakston på flera punkter inte gjort rätt för sig. Nedan är ett utdrag från deras beslut om Stakston och Blankspot:

MPRT anser alltså att material från året innan kan räknas in i året efter, i strid med reglerna. De godkänner att en video som innehåller 22 minuters tystnad bidrar till att få mediastödet. Gällande blankstegen skyller MPRT på sig själva och säger att deras instruktioner ”inte varit tillräckligt tydliga”. Kontentan av detta är att de inte vidtar något åtgärd mot Stakston eller Blankspot, trots omfattande bevisning som Samnytt presenterat.

Utöver detta har MPRT valt att inte utreda trafikkravet. Nästan allt material som Blankspot har lagt ut på Soundcloud och Youtube saknar användarförankring. I nästan alla fall når de inte upp till minimikravet på 1 500 ”användare” och samtidigt har en överväldigande del under 200 visningar.

Läs alla våra artiklar om Brit Stakston och fifflandet med skattepengarna här.

Tycker du denna granskning är viktig?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.