Står fler ansvariga utgivare på tur att massåtalas för hets mot folkgrupp?

Delningar

➤ KRÖNIKA Den nationalsocialistiska nättidningen Nordfronts ansvarige utgivare Emanuel Lärkestål åtalas för inte mindre än 103 fall av hets mot folkgrupp. Det sägs i antal åtalspunkter vara det mest omfattande HMF-målet någonsin. Det är ett rättsfall som aktualiserar en rad demokratirelaterade frågor. Att det är en ansvarig utgivare som massanmäls och åtalas är oroväckande givet HMF-lagens luddighet och slagsida. Att det just nu bara handlar om en extremistsajt betyder inte att det kommer att vara så imorgon.

I en kommentar till åtalet påtalar Lärkestål genom sin pressansvarige den karaktär av ”gummiparagraf” som han anser att lagen om hets mot folkgrupp antagit. Han menar också att den används på ett ensidigt politiserat sätt för att ”kväsa opposition”. Man behöver alls inte vara nazist och inte heller särskilt konspiratoriskt sinnad för att se den problematiken och att detta drabbar betydligt bredare åsiktsriktningar än den Lärkestål företräder.

HMF-lagen används så gott som uteslutande mot aktörer som uttryckt sig kritiskt om invandrare, mörkhyade, muslimer, romer, sexuella minoriteter och kvinnor. Hets mot svenskar, vita, kristna, heterosexuella och män tillåts pågå utan åtgärd. Ledande medier, politiker och andra tongivande opinionsbildare inte bara legitimerar sådan hets utan deltar ofta själva i den medan de rättsvårdande myndigheterna sitter med armarna i kors och tittar på.

Hets mot judar intar ett mellanläge. Om hetsaren är en svensk nationalsocialist som Lärkestål blir det oftast åtal. Om den som hetsar är invandrare och muslim – vilket idag är betydligt vanligare – prövas antisemitismen sällan juridiskt.

Bakom anmälan mot Nordfronts ansvarige utgivare står aktivistgruppen Juridikfronten. Det är symtomatiskt. Det finns idag en rad grupper som sysselsätter sig med att tråla igenom Internet efter potentiella HMF-brottslingar, med maskor i trålen som släpper igenom den politiskt korrekta hetsen men fångar upp den politiskt inkorrekta.

Dessa trålredskap fångar dessutom in en stor mängd digitala utsagor som inte utgör hets mot folkgrupp. Av de hundratals massanmälningar som dessa grupper belastar de redan hårt tyngda polis- och åklagarmyndigheterna med har endast en bråkdel vid prövning ansetts befinna sig utanför den grundlagsskyddade yttrandefriheten.

Att dessa grupper – som i ovanstående och andra fall har jurister och poliser knutna till sig som borde veta vad som är framkomligt att uppnå fällande domar för – ändå massanmäler på detta odifferentierade sätt beror inte på okunnighet. Anledningen är att det främsta syftet med den här sortens aktivism inte är att få riktiga brottslingar fällda, utan att etablera en bred och djup rädsla hos det svenska folket för att uttrycka sina åsikter på nätet.

Den absoluta majoriteten av de som anmäls för hets mot folkgrupp och i den klick som i slutänden fälls för HMF-brott är inte hårdföra nationalsocialister som Emmanuel Lärkestål som medvetet utmanar lagstiftningen och gärna sitter av en månad eller två i fängelse för att kunna framställa sig som politiska fångar i en skendemokrati.

Den person som Juridikfronten och liknande organisationer typiskt ger sig på är i stället en svensk pensionär, ofta kvinna, som upprörts över något grovt brott begånget av invandrare och som i känslomässig affekt uttryckt sin avsky över brottet på ett sätt som kan uppfattas som generaliserande för hela den aktuella invandrargruppen.

Det är personer utan större skrivarvana som inte lärt sig formulera sig så att de undviker att trilla i HMF-fällan. Det är också personer som aldrig tidigare i sitt liv varit i klammeri med rättvisan och för vilka bara en polisanmälan är en traumatisk upplevelse.

Här finns en folkbildningsuppgift för Sverigedemokraterna och oss i de nya medierna. Inte sällan tar vi oroligt vår hand ifrån dessa snedtrampande väljare och sympatisörer i stället för att ge dem en snabbkurs i hur man ger sin samhällskritik en mer välartikulerad språklig klädedräkt.

Ett motiv för Juridikfrontens rekordanmälan mot Nordfronts ansvarige utgivare kan vara att man vill parera den kritik man fått för att mest ägna sig åt att jaga 73-åriga Vera i Plingemåla. Med stort medialt fokus på infångandet av denna haj hoppas man sedan kunna återgå till att tråla småfisk och skapa DDR-rädsla i det svenska folkhemmet. Ett annat tänkbart motiv kommer jag till lite senare i denna text.

Det finns också andra problem med åtalet mot Nordfront och Lärkestål. Man gör den här lilla gruppens medlemmar till politiska martyrer, ger dem argument för att ifrågasätta om yttrande- och åsiktsfrihet verkligen råder i Sverige och ger dem omotiverat stor medial uppmärksamhet och gratisreklam.

Ingen övertygad nationalsocialist lär heller komma på andra tankar av att dömas för HMF. Snarare bidrar åtalen till att stärka den politiska övertygelsen hos dessa personer och kretsen omkring dem och blir en bekräftelse på att man har rätt.

Att kriminalisera människors kontroversiella åsikter är kontraproduktivt. Lärkestål kommer sannolikt heller inte att behöva genomgå något program om han sätts bakom lås och bom. Utsikterna för att han ska komma ut rehabiliterad och omvänd som Derek Vinyard i Hollywood-filmen American History X är liten.

Givet de tyska nationalsocialisternas omfattande folkrättsliga brott före och under andra världskriget är det begripligt om många tar anstöt av hakkors och bilder på Adolf Hitler där denne framställs som en historisk hjälte. Men här tillämpas samma dubbla måttstockar som annars i bedömningen av vad som ska betraktas som HMF-brott.

Symboler som hammaren och skäran och glorifierade porträtt av Josef Stalin tycks vara helt i sin ordning, trots att kommunismen och Stalin utrotat fler människor än Hitler och nationalsocialisterna. Den hyllade skådespelaren Sven Wollter, vars parti har Stalin på väggen på kansliet som politisk ledstjärna, har på sin höjd fått lite nyfikna frågor från journalisterna om sin politiska idol. Något hinder i karriären har hyllandet av en av historiens värsta massmördare inte varit och några åtal för HMF-brott har aldrig väckts mot Wollter.

Att hotell- och restaurangfackets ordförande och ETC-skribenten Jenny Bengtsson hyllat den blodbesudlade diktatorn Fidel Castro och har än mer blodbesudlade kommunistiska symboler intatuerade i skinnet, förefaller LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och chefredaktör Johan Ehrenberg helt obekymrade om. Många fler exempel på kommunister i finrummet fullt jämförbara med Emanuel Lärkestål finns.

Om vi överhuvudtaget ska ha en lag om hets mot folkgrupp som inskränker yttrande- och åsiktsfriheten så är det av yttersta vikt att den tillämpas konsekvent. Lika viktigt är att den är tydligt skriven och inte kan bli föremål för godtyckliga politiska tolkningar eller genom luddighet användas som skrämselvapen för att tysta samhällskritik. Svenskarna har rätt att veta var gränsen för det tillåtna och förbjudna går. Det är ett grundkrav i en rättsstat och demokrati.

Det kravet på rättssäkerhet har förstås också ansvariga utgivare rätt att ställa. Vi ska inte behöva oroa oss att bli svenska motsvarigheter till Dawit Isaak och kastas i fängelse för vår publicistiska gärning och kritik mot makten. Att det just nu handlar om extremistiska nationalsocialistiska Nordfront är inget skäl till att trivialisera saken.

Risken för att här finns en agenda där detta HMF-mål är det första steget mot att tysta medier som inte går maktens ärenden är något som behöver uppmärksammas. Händelsen kommer inte ensam. De nya medierna är just nu hårt ansatta och deras fortsatta existens äventyrad. Det har tidigare gjorts försök från Aftonbladet att få undertecknad kastad i fängelse.

Men frågan är om en hetslag överhuvudtaget alls behövs eller är förenlig med demokratiska fri- och rättigheter. Att uttrycka något i tal och skrift som inte utgör ett brott mot andra lagar, exempelvis olaga hot, uppvigling till brott osv, kanske är något vi måste leva med i ett demokratiskt samhälle. Det är idag populärt, för att inte säga populistiskt, att åberopa rättigheten att slippa bli kränkt av andras åsikter, men det innebär inte att en sådan rättighet faktiskt ryms inom ramen för demokratin.

Kanske stärker det också rentav demokratin att nationalsocialister får sina argument prövade och vederlagda i den offentliga debatten. Kanske är det ett bättre sätt att vaccinera kommande generationer mot nazism än att göra martyrer av nazisterna, ge dem stor medial uppmärksamhet på nyhetsplats men utan att deras åsikter och politik bemöts.

Detta förstås under förutsättning att demokratins väktare inte uppvisar samma slapphet som man gjort med kommunisterna och i viss utsträckning på senare tid också med islamisterna. Vi behöver ju inte ytterligare en rumsren massmördarideologi i de fina salongerna.

Att inte våga släppa fram en nationalsocialist i den offentliga debatten, inte låta honom husera på en egen webbplats och i stället kasta honom i fängelse, signalerar en i grunden odemokratisk hållning. Det är ett underkännande av medborgarnas förmåga till åsiktsbildning och informerade val. Det är att säga att medborgarna måste skyddas mot dessa åsikter, annars blir de nazister hela bunten.

Det är att undandra sig sitt folkbildande och demokratiskt fostrande ansvar. Det är ett erkännande från det politiska och mediala etablissemanget om att man tror sig ha misslyckats med att skapa en demokrati med upplysta väljare och därför måste leda väljarna i koppel. Det är en farlig genväg och ett sluttande plan till något som liknar demokrati på ytan men som under den är något annat.

Sverige och många andra länder med en stolt yttrande- och åsiktsfrihetstradition håller i oroande snabb takt på att distansera sig allt längre från den Voltaire (felaktigt) tillskrivna vägledande maximen ”Jag avskyr dina åsikter men är beredd att ge mitt liv för din rätt att uttrycka dem”. Och de krafter som ivrigast driver på denna utveckling är de som vi tidigare tagit för givet skulle vara de som starkast värnade demokratin och de medborgerliga fri- och rättigheterna. Det är i sanning illavarslande.

Delningar

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.

204 KOMMENTARER

 1. SD måste föra upp ett avskaffande av HMF-lagen på agendan. Syftet med lagen är att tysta oliktänkande, och vi har sett en betydande ändamålsglidning av lagens tillämpning. Sådan lagstiftning hör inte hemma i en demokrati.

  • Sverige är ingen demokrati Reinfeldt och Löfve med bihang har gjor Sverige till en demokratur med diktatoriska inslag.
   Och detta röstade majoriteten av svenskarna för 2014.
   Vilka analfabeter det är så man baxnar.

  • Tvärtom verkar det klia i fingrarna på SDs partiledning att själva få använda sig av HMF lagen för att kväsa oliktänkande och konkurrenter.

 2. Vi måste med gemensamma krafter röka ut vänsterextremisterna ur samhällskroppen om inte Sverige helt ska gå under som fungerande och trygg nation!!

 3. Sverige är inte attraktivt för dess Svensk-Svenska invånare och skattebetalare.

  Bara för alla andra ifrån övriga (MENA-) världen.

  • Sverige skall inte ha någonting med Mena -ländernas folk att göra de har ingenting i ett civiliserat land att göra återvänd hem till era hemländer.
   Sverige är etniska svenskars land och inga andras.

  • Verkligen, det är så mycket kloka tankar i honom att han skulle kunna ersätta stora delar av regeringen personligen, och allt skulle bara bli bättre som resultat.

 4. Mats, du har så rätt så. NMR killarna och tjejerna ser det som en fjäder i hatten av att bli anmäld för HMF. De räds inte detta. Det är som du beskriver att skapa en DDR känsla.

 5. Bra, kortfattat kan man säga; att i ett fritt land får man hylla Vem Man Vill, Ha och Visa vilka symboler man vill och ifrågasätta Vad Som Helst! Den som inte accepterar detta kan välja att bosäta sig i en diktatur, för Sverige ska inte förstöras pga anpassning till utländska kverulanter!

 6. Vi har numera en godtycklig demokrati.
  Åsiktförtrycket är nu lag.
  Sverige är mentalsjuk som vårdas av sämre
  mentalt rustad personal.
  Lägg till ett kriminellt 7k som prioriterar fantasier så är då galenskapet fullbordad.

 7. Juridikfronten kan granska vad som predikas ut i alla moskéer i Sverige.

  Där kan man tråla efter imamer som hetsar mot allt som inte är enligt Koranen.

  Och göra storfångster.

 8. Det jag tycker är verkligen skrämmande, är hur snedvridet systemet har blivit. Alltså, vi har unga kvinnor som blir våldtagna, men förundersökningarna läggs ner på löpande band. Motivering: spaningsuppslag saknas. Samma sak med misshandel, rån osv. Polisen vill inte ens gå ut med signalement, med risk för att de kanske kan få tag på den kriminelle. Ok, i anständighetens namn, de är rädda för att anklagas för att vara rasister, om de ”hänger” ut fel grupp.

  Men med det i perspektivet, så ser man hur gärna de åtalar äldre kvinnor, som protesterar mot nyss nämna våldtäkter, rån, misshandel och liknande. Gamla damer som minns hur det var att kunna vara ute sent om kvällen, och inte behöva vara rädd. Kunna gå hem, lite lätt på snusen, och sen sova. Utan att riskera bli gruppvåldtagen.

  Och med detta, ser vi hur vänstervridet hela vårt samhälle har blivit. De kriminella våldtäktsmännen ska, till varje pris, ursäktas. De är ”utåtagerande”, de är ”traumatiserade”, de är ”unga”… Och, de ”visste inte”. Så därför ska de, om de åker fast, få så lindrigt straff som möjligt. Helst ska de frisläppas. Kan man finna något som gör att de går fria, då ska de ut. Med en rejäl bonus för ”sveda och värk” för att de behövts tas in och förhöras för sina brott.

  Men, som sagt, våra äldre som försöker protestera mot detta, ska straffas. Inte minst med skymfen av att sitta inne för sina åsikter. Stigmatiseras genom att offentligt hängas ut som ”rasist”. Och våra slaskmedier älskar att få hänga ut vanligt, hederligt folk, det har vi sett.

  Så det är detta vi måste agera emot. Protestera mot, till varje pris. Kan inte vi börja anmäla alla de vänstergalningar som vill avrätta alla de inte gillar? Det borde gå att finna saker som de har skrivit/sagt/tyckt, och sätta åt dem?

  Inte för att det är en metodik jag uppskattar, men funderar ändå på det, dels för att de själva ska känna hur det känns, dels för att belasta systemet så att det inte har tid att jaga dessa äldre damer.

 9. Mycket bra av Dagerlind! I en demokrati värd namnet måste även rörelser
  som NMR få komma till tals trots att de inte har en demokratisk
  grundsyn.
  HMF-lagen är en hävstång för att på sikt sätta demokratin
  ur spel och etablera ett kulturmarxistiskt samhälle med angiveri-och
  tystnadskultur.

  • Och folk säger att de inte förstår hur Hitler kom till makten. NSDAP var minst lika förhindrat av censur och åtal och t.o.m. förbud att bära bruna skjortor och inreseförbud för sin österrikiske partiledare och förbud för Goebbels att yttra sig offentligt och kommunistiska prickskyttar på taken vid möten o.s.v.

 10. Juridikfronten gillar Jonas Sjöstedt och Sjöstedt gillar Juridikfronten.

  Att inte Juridikfronten granskar kommunisternas vedervärdiga hets mot oliktänkande betyder att Juridikfronten är befolkat av vänsterextremister,som nu ska införa ytterligare begränsningar i vanligt folks yttrandefrihet.

  Diktaturens kreatur borde vara Juridikfrontens arbetsnamn.

 11. Vilka är det som rekryterar medlemmar till Nordiska Motståndsrörelsen? Jo, det är 7-klövern och andra NGO:er finansierade av staten.

  Det skulle inte förvåna mig om det blir så att folk kommer att vända sig till dem för att få skydd.

 12. Det är bara en tidsfråga innan åtal väcks mot Mats Dagerlind enligt HMF lagen. Sen döms han till fängelse och Samhällsnytt kommer att stängas ner…

  • Kan hända. Om det inte finns skäl så fabriceras en. Hörde om Dreamfilm fenomenet. De stängde sajten. Nu är det en massa Dreamfilms som ploppade upp som svar. Förberedd på utländska servrar och dolda IP´s. En server i Ungern kanske?

 13. Vad Juridikfronten och dessa andra grupper gör är att de begår ett brott som heter ”falsk tillvitelse”, ett straff som vid grovt överträdelse kan ge upptill 2 års fängelse.

  Falsk tillvitelse innebär att man anmäler utan riktiga grunder i hopp om att något ska fastna på personen i fråga.
  Eftersom dessa grupper gör hundratals, om inte tusentals anmälningar, så ska de anmälas för falsk tillvitelse då endast några exceptionella undantag faktiskt leder till åtal.

  Men hur många här tror att en åklagare faktiskt tänker sätta sig ner och göra en sådan anmälan, trots att det faller under allmänt åtal?

  • Det är olämpligt att falsk tillvitelse inte kan åtalas på enskilt initiativ. Civilrättsligt kanske man kan kräva skadestånd?

   • Du kan fortfarande anmäla om du känner för det.
    Be polisen om kopior på alla inlämnade anmälningar från den gruppen eller den där ex-polisen som också håller på. Se hur många av anmälningarna som lett till åtal och anmäl därefter personen i fråga för falsktillvitelse och bifoga de hundratalsanmälningarna som lagts ner som bevis.

 14. Som publicist får man ta straffen utan att kompromissa med sin journalistik. Svenska straff är mycket milda. Så många ”dissidenter” har offrat så mycket mer genom historien. Om inte regimen störtas så kommer snart alla oliktänkande att sättas i koncentrationsläger, som sossar alltid gör i alla länder de härskat genom historien.

  En Svensson som har t.ex. ansvar för småbarn har däremot anledning att tänka mer pragmatiskt kring hur man yttrar sig. Det kan leda till att man får sparken och hotas till livet av sina islamistiska grannar och vänsterns regimfinansierade dödspatruller. Men en känd profil i ett s.k. nytt media är redan känd för sina åsikter och har bara dagsböter, samhällstjänst eller kort inlåsning att frukta. Aleksandr Solzjenitsyn hade varit tacksam för så goda villkor. Jag tror att efter valet 2022 kommer regimen att störtas och de som stod upp mot den kommer då att hyllas.

 15. Özz Nujen ges dock gott om utrymme att fortsätta förtala och uttrycka sitt missnöje över svenskar, i deras eget land. Att detta får fortgå, och dessutom hyllas av vissa, är verkligen ett tecken på ett samhälle som inte är friskt.

  Att ge svenskar dåligt samvete för att man bryr sig om sitt land och sina barns framtid har förhoppningsvis passerat bäst-före-datum.

  https://nyheteridag.se/ozz-nujen-till-svenskarna-efter-akilov-skandalen-vad-har-du-sjalv-astadkommit/

 16. Det bästa försvaret är attack. Dags att börja massanmäla vänstersidan samt etablissemangsmedia för fake news och dylikt i gengäld.

 17. Jag har en känsla av att juridiken ska ”provköras” på det enklare fallet innan ALLA(?) alternativa sidor ska plockas ner en för en ! !

  Inte ens Tandhygienisten Bernt Herlitz går säker trots att han åtlydde Mig-verket jurist att anmäla åldersfuskare , Bernt rättade sig efter en myndighetsjurist och nu kanske han åker dit så in i h-vete !

  Samhällsklimatet är som i gamla DDR eller värre !

 18. Kanske socialisten Löfven förbereder en sorti från det havererade samhälle som hans anhängare under 80 års tid gjort allt för att ödelägga.

 19. I både DDR och Sovjet använde regimen paragrafen om ”statsfientlig verksamhet” för att förfölja sina kritiker.
  Så lagen om HMF har sina föregångare.

  • Allting inom området politik har sina föregångare om man ser politik lika gammal som människan själv sedan kan man ju undra hur långt bakåt man skall blicka. En berömd svensk författare skrev … bakåt är ett väderstreck man inte skall titta för ofta i
   (på samma sätt som efterklokhet är en vetenskap av begränsat värde)

 20. Bra och tankeväckande krönika. HMF-lagen missbrukas och borde avskaffas helt och hållet i nuvarande form. Den är inte kompatibel med yttrandefrihet.

  Juridikfronten har satt i system att kräva pengar av folk för påstådda hatkommentarer. Den som inte betalar hotas med stämning. I minst ett fall har det till och med visat sig att en medlem i JF själv hade skrivit en kränkande kommentar för att sedan kunna kräva en person på pengar. Man skrämmer och lurar också folk genom en felaktig tolkning av skadeståndsbeloppen. Källa: Nya Tider.

  Juridikfronten har även varit i blåsväder för annat. Nu verkar man försöka med nya tricks för att tjäna pengar eller få bidrag.

 21. Dessa internettrålningar som ”juridikfronten” och liknande utför kräver lagring av personliga data för att vara praktiskt genomförba5ra.Vilket är olagligt enligt PUL.Snart (25 maj 2018) ersätts PUL med Dataskyddsreformen (GDPR) som gäller i hela EU. ( ” https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ ” ). Märkligt att svenska myndigheter ,polis och allmäna åklagare inte inleder förundersökning på grund av dessa olagliga person register. Sverige är korrupt.

  • Även Sokrates försökte utmana makten. Jag undrar hur den dryck han tvingades dricka egentligen smakade

 22. Juridikfronten måste ha en databas undrar om den är anmäld och godkänd av Datainspektionen. Nu är det GDPR som gäller. Uppfyller Juridikfronten GDPR?

 23. Ja Mats du ska ha helt klart för dig, att vinner inte SD så är det sista gången du får skriva det du precis har skrivit.

 24. Är kommunism per definiton en massmördarideologi? Jag bara frågar
  I övrigt har jag noterat att denna sida börjat producera olika ord som inte återfinns i senaste upplagan av SAOL Vad kan det bero på?

   • Kommunismens andädräkt har utrotat 200 miljoner oskyldiga bara på 150 år!
    Och de sitter i riksdagen idag som parti.

  • Hej Soren! Du verkar ha en fundering runt ord som du inte hittar i den svenska akademiens ordlista.

   I det svenska språket har vi något som kallas för sammansatta ord, vilket betyder att det finns eller kan skapas nästan obegränsat antal nya ord. Det är kanske av just denna orsak du inte hittar alla dessa ord i den svenska akademiens ordlista, eftersom den endast inkluderar ett litet fåtal av alla dessa möjliga sammansatta ord.

 25. Det är dags att stå upp för demokratins och yttrandefrihetens mest välformulerade devis: ”Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det.”

  Eller gäller det bara vänsterextremisterna, Juridikfronten, Expo och Afa m.fl.?, som tydligen får förtala allt och alla som de inte gillar, och anmäla envar som rasister?

 26. Anledningen till att etablissemanget vägrar debattera med NMR är för att de vet att de skulle förlora den debatten.

 27. Något av det klokaste jag läst här på SN !
  Vi är på väg mot ett samhälle som blir värre än USSR…uppe på slaveriet så utrotar vi oss själva…inget liknande har setts i världshistorien.

  • Jag tycker att Mats Dagerlind är en av Sveriges absolut bästa skribenter. Och då läser jag en hel del.

 28. Inte ett ENDA åtal för hets mot svenskar, vita, kristna, heterosexuella eller män NÅGONSIN, trots att dessa grupper juridiskt inte skiljer ut sig från HBTQ, muslimer, zigenare, kvinnor eller utlänningar med svenskt medborgarskap. Regressionen från regimen har föga med rättsprinciper att göra utan används helt och hållet för att tysta regimkritiker, dvs skydda sig själva. Sverige är ingen demokrati.

 29. Sverige har blivit en sjuk, sjuk, skendemokrati där politikerna tar chansen att genom HMF-lagen kväsa en politisk opposition också. Svenska politiker har inga problem att se svenska pensionärer fällas för en, faktamässigt, sann kommentar dock uttryckt i affekt. Man fäller gärna svenskar, gamla som unga. Däremot kan islamistiska hatpredikanter stå på scener i tex Malmö och Helsingborg och vråla ”död åt judarna” och ”döda homosexuella” och elda upp demonstranterna att skandera samma sak. Det har hänt att både socialdemokratiska och vänsterpartistiska riksdagsmän deltagit i detta.
  Då är man inget annat än en skendemokrati eller bananrepublik med en imbecill stolle vid rodret.

  • Det är helt sjukt,dessa anmälningar som oftast drabbar pensionärer! Men de som anmäler är oftast några vänstermänniskor som anonymtå anmäler människor som är så frusterade över sin livssituation! De ser människor från andra länder som får förmåner som en svensk pensionär inte kan föreställa sig.

 30. First they came for the Socialists, and I did not speak out—

  Because I was not a Socialist.

  Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—

  Because I was not a Trade Unionist.

  Then they came for the Jews, and I did not speak out—

  Because I was not a Jew.

  Then they came for me—and there was no one left to speak for me.

  Nu får vi se den svenska versionen.

 31. Lövens argument med arbetsmaknadsregler som lösning på invandrad sexualbrottslighet visar att etablissemanget i sverige gjort framsteg på området AS – Artificial Stupidity.

 32. HMF är bara början. Vinner vänstern så kommer åsikts diktaturen blomma ut för fullt.
  Först provkördes HMF på gamlingar nu NMR, Sedan kommer man börja söka efter olämpliga ord. Jävligt konstigt att det finns resurser till allt detta. Då nästan alla våldtäkter läggs ju ner omgående på grund av just resursbrist.
  Sverige har blivit riktigt sjukt om det finns något botemedel får vi se.

 33. Redan dagen då konstnären Dan Park greps och häktades för sin konst visste man att Sverige hade valt väg – diktaturens väg.

 34. DDR och STASI den nya verkligheten för den som vågar kritisera det som pågår i Sverige. Snart blir det inlåsning och politisk skolning så att vi tänker rätt och inte vågar kritisera det som pågår.

  SD I september för ett fritt Sverige.

 35. Att alla dessa granskar grupperbryter mot lagen för att sätta dit andra är tydligen en mindre viktig fråga.
  Näthatsgranskaren har begått massor av dataintrång under sin jakt på hatare
  Detta är ett brott som kan ge upp till två års fängelse lägst böter.
  Att polisen ser mellan fingrarna på detta är något som borde prövas rättsligt.
  Vid fällande dom så skulle det finnas en riktlinje Som bromsade typ #jag är här osv.

 36. Tack Mats Dagerlind.
  Jag tycker att denna krönika visar hur viktigt det är att vi alla lägger bort små detaljer och kritiserar SD mera efter valet än före.Om SD blir lika stort som sossarna eller större är det fullt möjligt att skapa tre fyra olika falanger inom partiet men som håller ihop inför riksdagsval likt sossarna.Stefan Löfven känner sig säker på att dom fyra falangerna inom sosseriet kommer att rösta S i valet även om dom namnkristna Tro och Solidaritet är av en annan uppfattning i asylfrågan så menar jag att det är inte läge för ytterligare två partier som står SD nära men som endast avskiljer sig från SD om hur hårt eller mjukt man skall gå fram i samma frågor.
  Juridikfronten består av ett antal bortskämda skitungar som leker med juridiken likt en fotbollsspelare som leker med sin boll.
  Ett starkt SD den 9 sept kan juridikfronten med vänner börja med arbeten som inte den svenske arbetaren är med att betala för.

 37. Demokratin måste stryka på foten för att mångkulturen ska leva! Det blir allt mer uppenbart för var dag som går. Till slut finns endast potemkinkulisser kvar i en urholkad skendemokrati.

 38. den nya demokratin i Sverige enligt Löfven:
  Alla som håller med mig får godis!
  Alla som inte håller med mig ska jag slå på käften.
  På natten kommer Löfvens hundar, bränner ner din bil, vandaliserar ditt hus, hotar din fru och dina – för du vägrar omvandla Sverige till Sverabia.

 39. Prio ett riv upp Grundlagen om att Sverige skall vara mångkulturellt.
  Prio två skrota HMF…
  Många lagar bör reformeras prio två kan lika gärna var asylrätten.
  Svenska folket är alltså inte betrodda att själva analysera nationalsocialismen.
  När kommer hjälmtvånget när man tvingas gå till Systembolaget?

 40. Det är BARA SVENSKAR som döms för HMF!!!!! Hetsen är total i Sverige nu!! Men så har ju DIKTATUREN kommit hit!!!! Vi kan ju inte gå på tå för dessa importer!!!! JAG VÄGRAR!!!!

 41. Har förstått nu att svensk politik handlar om alla många skattemiljarder
  som strömmar in till statskassan. Många vill åt dessa pengar på olika smarta sätt!
  Många verkar ha som levebröd och försörjning att sno åt sig från skattemiljarderna!

 42. Skulle det gå att åtala gammelmedia för farande av osanning så skulle vi ha ett helt fotbollslag att kasta in på kåken.

 43. Ingen expert på nationalssocialism (NS från nu och använder inte ordet Nazi då det är ett nedsättande ord myntat av en Jude som hatade allting Tyskt) men en gissning på varför detta inte debatteras öppet är troligen för det är svårt att debattera det och utgå med en seger. Detta vet de som är insatta i ämnet om.
  Så genom att undvika en debatt blir det lite som en barnunge som tror han utgår med en seger för han är tyst.

  Det som jag tror stryker folk mothårs instinktivt med NS är att det, som det är beskrivit, ett mer ’totalitärt’ system än så kallad den ’friheten’ demokrati kan erbjuda.
  NS är enligt mig mer grundat i hur naturen fungerar i praktiken och demokrati är en mer ett ideologiskt fantasifoster som skapades i en tid man debatterade mycket filosofiska frågor (antikens Grekland) och byggde på civilsationen i en strävan åt att göra allting mer rättvist etc.

  När det kommer till demokrati så förstår jag inte till idag varför det som koncept stagnerade och slutade utvecklas. Det var inte ett färdigbyggt projekt utan det behövde utvecklas. Jag ser verkliga styrkor i NS som är svåra att angripa.
  Saker är inte så binära som folk i allmänhet tror de är, demokrati är inte gud nedstigen från himmlen med ett perfekt system och NS är inte satan själv uppstigen från underjorden med sitt kontrrakt.

  Tittar man på det Tyskland som transformerades från – 20-talet efter WW1 – en totalt förlorad nations-stat med svält, promiskusitet, droger, och dekadens, arbetslöshet till det Tyskland hur det såg ut endast 10-15 år senare (allt skett under National Socialism) måste man ställa sig frågan, var det så illa ?
  Var det satan själv som kom och gav Tyskarna ett kontrakt att skriva på ?
  Ser inte att de demokratiska systemen vi har idag har gjort så mycket bättre men antar att de politkerna som KAN bli valda inte håller med – jag undrar varför.
  Jag undrar också ifall inte de som är rika, globalister som sitter i mäktiga organisationer och stora företag bara älskar att ha demokratiskt valda politiker som de kan ’sponsra’ med lite pengar och löften om en framtid efter politiken ?

  • Sosse på tyska är ”Sozi” som i Sozialist. ”Nazi” är direkt härlett från det. Eftersom tyskarna uttalar z som ”ts” och på svenska används z istället för s därför att vi uttalat ”nation” nästan som ”ts”. Vi har dock på svenska även ”nasse”. Myntades inte alls av någon ”jude”. Nu ljuger du igen! Du följer din karta och går helt vilse i verkligheten. Hittar på grejer som passar din en gång för alla indoktrinerade ersättning för egen tankeverksamhet och nyfikenhet. Det är möjligt att Hitler själv lanserade ”nazi”! Han beundrade och inspirerades ju av sossarna när han blev politiker. Och hela poängen med nationalsocialism, liksom med socialliberalism, är ju att skapa en helt självmotsägande låtsasideologi där politikern personligen avgöra vad som gäller från stund till stund. Än det socialistiska, än tvärtom det nationalistiska.

   Många tyskar röstade på Hitler för att de ville ha kejsaren tillbaka, eftersom Weimarrepubliken avskaffat demokratin och sedan slutet av 1920-talet inte längre levererade välstånd och säkerhet till tyska folket. Viktiga skillnader är dock att kejsaren var oideologisk och såg om sitt furstendömes långsiktiga bästa, eftersom hans barn och barnbarn skulle ärva det.

 44. Personligen står sossar och araber på min lista över icke gillade, är det någon som vill anmäla mig för detta, så varsågod, det ska bli ett nöje.

 45. Nu är Invällarna igång och slåss igen i mellanöstern och vi ska ta till vara på jonen
  Israel och Iran. Nu får det vara slut. Låt dem slå ihjäl varandra. Förr eller senare tar de väl slut. Jag betalar inte för en invällare till

 46. Jo det är underligt en person blev nyligen fälld för åsiktsbrottet HMF efter att han sagt att detta med en massa våldtäkter som grupp sådana är det inte svenskar som står bakom. Han blev fälld för att hävda att det var andra som gjorde det. Efter det har först Expressen och sedan Aftonbladet genom granskning fastslagit att det han hävdade faktiskt var sant. Brå om de vågar sig på att granska kommer också finna detta var sant. Man blir alltså fälld för brott i Sverige idag genom att tala sanning.

 47. Överklassen lever på att arbetarklassen aldrig ser den verkliga fienden. Det direktdemokratiska, det nationella och det socialistiska såväl som det ekologiska har egentligen inga motsättningar, men de har en gemensam fiende, nämligen överklassen som ogillar dem alla.

 48. Nordiska motståndsrörelsen blir enbart bekräftade av åtalet.
  Och motdemonstranterna som skriker ”inga nazister på våra gator” när NMR gör sina aktioner, är också en form av bekräftelse. Bäst är att ignorera NMR. Efter att ha lyssnat igenom deras 1-maj-tal, tar man sig för pannan. Måhända har dom muskler men inte har dom speciellt många hästar hemma.

  • Samla alla vänster fascister och NMR medlemmar på samma ställe och låt dom ta dö på varandra, det är samma skit.

  • de som skriker inga rasister på våra gator vad står de för vilket samhälle vill de bygga för framtiden vad har de för visioner?
   tänk om de kunde låta bli att lägga tid o energi på nmr:s demon och istället kämpa för det de tror på och vilket samhälle de vill bygga upp och helt enkelt göra som nmr gör som sprider flygblad som håller tal o demonstrationer för sin sak.
   jag vet fortfarande inte vad de står för de som skriker Inga Nazister på våra gator, jag har aldrig sett de organisera sig och dela ut flygblad o hålla demonstrationer o tal för sin sak.
   det enda jag ser de göra är att lägga en massa onödig tid o energi på rasister när de kunde lagt den tiden på att propagera för sin sak.

 49. Nordiska Motståndsrörelsen är en odemokratisk och farlig organisation. Sånt skit skall vi inte ha i Sverige! Organisationer/partier som förespråkar diktatur skall naturligtvis förbjudas. NMR borde GENAST förbjudas i Sverige!

  • Det här är ingen enkel sak. Det hävdas att sådana här extrema rörelser blir farligare om de går under jorden. – Jag vet inte.

   Men en sak vet jag. Och det är att vår demokrati är ömtålig färskvara,
   som måste försvaras varje dag!

   Och svenskarna fattar inte det – inte ens våra politiker. Hur ska vi kunna väcka det sovande folket? – Reinfeldt hade ingen lust utan utnyttjade den politiska sömnen för egna dolda syften.

   • Fredrik Reinfeldt borde ställas inför en folkdomstol. Han är den statsministern, som har skadat Sverige mest. Han borde inte komma undan så lätt! Fortfarande babblar han om, att Sverige borde ta emot ÄNNU fler bidragstagare! Hur står det egentligen till i hjärnkontoret på den människan? Det är något, som inte stämmer.

    • Jag vet inte, men gissar att Reinfeldt tjänar en massa pengar på denna hållning, där han säljer ut Sverige till förmögna banker i USA.

    • Vem har ställt till med mest skit och elände för Sverige.?…..NMR eller psykopaten Reinfeldt…förbjud Reinfeldt.

    • Första steget är att slänga ut honom från M.
     Ulf har ju själv sagt att det var hans politik som orsakat massinvasionen 2015 och som nu Ulf säger sig vilja rätta till. Börja med ditt eget parti, Ulf!

  • 7-klövern är en odemokratisk och en farlig politisk partiorganisation. Sånt skit skall vi inte ha i Sverige! Organisationer/partier som förespråkar diktatur/DÖ skall naturligtvis förbjudas. 7-klövern borde GENAST förbjudas i Sverige!

  • förbud har aldrig fungerat och kommer aldrig att fungera. Nationalsocialism är en politisk ideologi sprungen ur Socialismen och den är Nationell.
   Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är internationella Socialister.
   de Internationella Socialisterna vill inte ha konkurrens och tror att de kan förbjuda dvs förinta nationell Socialism men de kommer aldrig att lyckas eftersom då måste de ju förbjuda sin egen Socialism o det kommer de aldrig göra.
   du kan inte förbjuda en politisk ideologi och Nationell Socialism finns i många länder och gäller ej bara Vita folk utan finns i bruna länder också.

   • I extrema tider dyker det alltid upp extremister. Ju mer kommunismen utbreder sig så kommer detta fenomen att fortgå. I ett friskt samhälle finns det ingen grogrund för kommunismen.

  • Att NMR är skit håller jag med om men det går inte att förbjuda åsikter. Det enda man kan göra är att bemöta dem med argument och visa var de har fel. Tyvärr ligger problemet egentligen i konflikträdsla, man litar inte på sin egna förmåga att argumentera och man litar inte på lyssnarnas intelligens att förstå argumenten. Med tanke på att svenskarna har hjärntvättats att inte tänka själva i decennier så finns det förvisso en viss poäng med det senare.
   Då är det lättare att förbjuda det hemska och onda så kan man låtsas som att det inte finns. Fast det gör det i alla fall.

   • om Sossar o Moderater 7-K vill bromsa nmr:s makt o inflytande i ett framtida Sverige så är det bäst för Sossar o Moderater att börja lyssna till sitt folk och börja ta sitt folk på fullaste allvar.
    om 7-k fortsätter strunta i sitt folk så kommer såna som nmr och AfS att växa med åren och då kommer de lyckas ta makten.
    jag nämner AfS tillsammans med nmr för att AfS är ungefär lika radikala o extrema som nmr.

   • Det här är väldigt sant. I många fall vill den som läser kommentarer missförstå och tolkar saker och ting som de vill. Man måste kunna läsa mellan raderna, så att säga. Att förstå andemeningen i vad man läser är inte svenskens bästa förmåga.

 50. Tack Mats !
  Kunde inte formulerat mig bättre.
  Man blir mörkrädd och inser vart det barkar hän. Mycket sakligt och borde uppmärksammas av samtliga media .
  Men hela TT – maffian skjuter sig själva i foten. Med ökad censur med påtvingade budskap (propaganda) lär dessa själva erfara konsekvenserna !
  Hur många av Mats fd kollegor vågar ifrågasätta eller ge sitt stöd ? Knappast någon, då de ändå får STATLIGA inkomster så de kan fortsätta sitt gedigna självmordsarbete. För läsarna väljer i högre grad andra nyhetskällor.

 51. Bra artikel Mats. Att våran elit inte gillar yttrandefrihet är förestårligt. Flera generationer av hjärntvättade socialister blir det så här.

 52. Men imamer får obehindrat stå och vråla ut hot och hat mot judar och s,k,otrogna
  det kan man verkligen kalla för hets mot folkgrupp men där utdöms inga
  fängelsestraff trots att de triggar igång resten av den hjärntvättade skaran till
  att begå terrordåd.

 53. Allt hets mot folkgrupp måste vara tillåtet. Alla uttryck av hat måste tillåtas. Dom jävlar som vill förhindra andra att prata, vilka är dom? Dom hör något dom inte gillar. Dom tror sig veta att det dom hörde är fel och dom tror dessutom att alla andra är för dumma för att tillåtas höra det som var fel. För det är bara fascisten själv som vet vad som är rätt och vad dom dumma ska få höra. Men sanningen är att det är fascisten som är den hjärndöda.

 54. Jag har skrivit en kommentar som har fastnat, antagligen för att jag uttryckt mig klumpigt, vad jag menar är att de flesta är nog vuxna nog att själva bestämma vad de klarar att läsa och inte, vi behöver inga ”åsiktspoliser.”

 55. samma sak med tv-tittande gillar man inte en viss kanal eller ett visst program så finns fjärrkontrollen att byta kanal. mycket valfrihet men vissa vill på något konstigt sätt genomlida jobbiga saker i livet när man kan låta bli.

 56. Jämförelsen med Dawit Isaak är bra. För regimen i Eritrea är säkerligen Dawits skrivelser lika hemska som nassarnas är i Sverige. I båda fallen är de regimkritiska vilket inte tolereras av makten. Jag håller verkligen inte med nassarna i deras ideologi men det går inte att objektivt mäta vad som är acceptabelt att skriva. HMF måste bort, det är en gummilag för att kväsa kritik mot etablissemanget och det hör inte hemma i ett land som säger sig vara en demokrati.

  • Ja, nästan lika mycket som kommunister och globalister, men av alla rubbade ister är dom värsta islamister!

 57. Attackerna mot alternativa media liksom bristen på debatt om denna typ av cencurering (som till stor del drivs av en önskan det etablerade Sverige att tysta sina kritiker) är ytterst oroande för vår framtida frihet. Just nu är HMF deras starkaste vapen. Det passar också in i deras förenklade idéer, som dock inte är helt ogrundade, att utpekande av en etisk grupp som orsaken till alla problem, är en inkörsport till diktatur. Det är både enkelt och nödvändigt att vrida detta vapen ur deras händer. Det är ju inte invandrare som grupp som är vårt problem, utan det är de ledande svenskar och deras dogmatiska invandringspolitik som skapat många av våra nya och allvarliga samhälls problem. Inte ens de folkgrupper som har de största problemen med att anpassa sig till en säregen svensk kultur kan lastas för detta. Ansvaret för denna situation vilar helt på svenskar

 58. Detta är den mest genomsyranda artickle skrivit i sverige denna månad ,en klock ren beskrivelse av den verklighet vi levar i i dag . Mats har blivit vassare.

 59. Ingen fara!
  Svenska domstolar kör med mängdrabatt, åtminstone när det gäller MENA-brottslingar.
  Och NATURLIGTVIS ; ) har de ”rätt” värdegrund – allas lika värde . . eller?
  103 åtalspunkter bör ju då ge en sjuh*lsikes rabatt !

 60. HMF-lagen var nog bra från början. Ingen ska klandras för saker i sin personlighet som man inte kan göra något åt och aldrig har valt som t.ex. etnicitet, kön, sexuell läggning och i vilket land man är född.
  Det är så jag uppfattar begreppet ”folkgrupp” dvs en grupp med gemensamma drag. På Göteborgs tingsrätt anser man dock att alla invandrare (”alla icke-svenskar”) är en folkgrupp och att en folkgrupp inte alls måste vara någon homogen grupp. Kritik mot dem innebär fällande dom!
  Man har alltså (i Gbg:s tingsrätt iaf) vidgat begreppet ”folkgrupp” till att omfatta hela jordens blandade befolkning som inte är svenskar. Det bör ju då innebära att även patrioter, islamkritiker, fotgängare, båtägare (som inte heller är homogena grupper) är folkgrupper.
  Det innebär också att t.ex en fransman ska anse att vi svenskar tillhör samma ”folkgrupp” som somalier, afghaner, kineser och grönländare bara för att vi är icke-franska…
  PK-politikerna behöver inte göra så stora ansträngningar för att förvandla Sverige till en totalitärstat med starkt inskränkt yttrandefrihet…de har god hjälp från jurister, domstolar och ökända rättshaverister som t.ex. Juridikfronten och #jagärhär.

  • HMF-lagen bör avskaffas, inte för att det var fel på den från början utan för att den missbrukas av politiska rättshaverister och pga domstolarnas snedvridna tolkningar av den vilket gör HMF-lagen obegriplig för vanliga människor.

 61. Den person Juridikfront gärna ger sig på är en kvinna som blivit upprörd över något hon läst, en person som ofta inte ens fått en trafikbot och för vilken en polisanmälan är något oerhört traumatiserande.
  Dags att bli orolig?

 62. Om det inte vore för oss svenskar skulle invandrarna fortfarande trampa jordgolv.

  Skillnaden mellan kurder och svenskar är att vi svenskar har en kultur. Det är nog det som gör att kurderna är avundsjuka på oss svenskar. Vad har kurderna? Vattenpipor och annat trams ?

  Svenskar har en högre utbildning än invandrare.

  Ursomaliskt är bara barbariet .

  För dessa kommentarer kan jag gott och väl bli åtalad för ”hets mot folkgrupp”.
  Problemet är bara att citaten ursprungligen kommer från Maud Olofsson, Anders Borg, Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt – även om jag har bytt namn på folkgruppen som det hetsas emot….

 63. Stundvis deltar vi själva i illusionernas verklighet, genom att vi inte uppmanas till att hålla oss till den reella verkligheten. (beskyllningen blir en lögnaktig konspiration)
  Vi har ett nästan oövervinnligt svårt för att relatera den verklighet vi lever i och dessvärre, vi lockas in i den illusionistiska verkligheten, för vi kan inte finna någon ny väg för vår existens.
  Många gånger tar jag upp ett annat sätt att tänka och självfallet för att få gehör, men i de flesta fallen hoppar man över det jag har skrivit, ja t.o.m. fått det raderat, på grund av, att inte ens våra moderatorer förstår andemeningen med mina skrivna ord!
  Vårt politiska system är i grunden ett förräderi mot svenska folket och ändå lovordas detta system?? Den som vill ha reda på varför hela världen har det som en bas, av att upprätthålla de rika och besuttnas makt och detta har pågått sedan antikens dagar!
  Hur som helst är denna artikel en av de bästa jag har läst av Mats Dagerlind som ger oss en insyn av verkligheten!

 64. till råga på allt så får de som sagt vad de känner alltså sin åsikt
  åker in i finkan mer än dem som begår gruppvåldtäkter!!
  då ser man vad hårt dömd man blir för sina åsikter och vad
  lindrigt de med annan bakgrund får för våldtäkter som faktiskt
  är ett brott på riktigt!!!

 65. Överförmyndarna måste hivas ut i september, med ormhuvudet först, sen måste rättsrötan, korruptionen och byråkratin amputeras bort.
  Det kommer bli smärtsamt, men om det får fortgå kommer det bara bli värre.

  • I Polen är de där på god väg att kasta ut rättsröta, korruption och politisk kommunism på livstid. Detta till stor klagan från EU-kommissionen, som den eminenta debattören i EU-parlamentet Nigel Farage upplyst människorna med att i EU-kommissionen så har kommunister tillsatta sig själva på evig makt. Därav deras oralt fula ton mot demokraterna med att kalla dem för fascister mm.

 66. Juridikfronten, en utväxt ur Expo.

  När det gjorts så att Expo blivit till ett skällsord i samhället så behöver utomparlamentarismen omgruppera, eller som Lars Ohly (VPK) så sade 2010 inför åhörare och partiordföranden på ett Folketshus, kvällen innan riksdagsvalet. Ska jag skicka på dem ”mina utomparlamentariska grupper!” Det var förövrigt samma kväll som f.d. statsminister Fredrik Reinfeldt på samma podium uttalade ”har man sådana åsikter så för man skylla sig själv”. Samma kväll var detta som Reinfeldt och kommunist Ohly både firade misshandel av Sverigedemokrat med att Lars Ohly skulle skicka utomparlamentariska grupper mot SD: folk.

 67. Kommunister har infiltrerat demokratin via EU, och EU-kommissionen. Kommunismen i Europa, Norden och Sverige vet med sig att de aldrig kan besegra demokraterna i parlamenten och där i parlamenten införa diktatur. Därav så infiltrerade de EU-kommissionen och har gjort allt för att den vägen kunna lamslå demokratierna i Europa och Norden.

  Kommunisterna iklädde sig liberal klädsel, vänsterliberal klädsel, som skall få demokraterna att inte ana fara och färde för demokratierna. Men skalar man av dem deras liberala utstyrsel så framträder det en kommunist där bakom.

  EU-kommissionen vet med sig att de ändå inte kommer att kunna slå demokraterna i bojor. Och Globalisterna insåg också detta och började att föra in islam i demokratierna, så kommunismen och islam blev därmed Globalisternas verktyg för att störta demokratin. Kommunismen var deras politiska vapnet, och islam deras styrkor.

   • Upplysningen, sent 1600-tal och tidigt 1700-tal. Det kan nu även sägas att upplysningen är här igen sent 1900-tal och tidigt 2000-tal.

    ”Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft. ”Alla människor är kapabla att tänka själva”, menade man. Därför ska man inte okritiskt tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar. Man behöver inte ens tro på det som olika kyrkor lär ut och det som prästerna predikar. En annan viktig tanke under upplysningen var att samhället utvecklades bäst av jämlika människor i samverkan.” slut citat

    Så för att använda upplysningen i dagens tider så kan man använda detta starka verktyg för att bemöta klyschor från makthavare, gällande alla människors lika värde med att säga till makthavarna ”alla människor är kapabla att tänka själv”, mm.

 68. Eftersom en religion upphöjts till folkgrupp, ska det i konsekvens därmed även gälla partitillhörighet och partisympatier – tyckande som tyckande. Med automatik gör Sveriges journalistkår sig därmed skyldig till hets mot folkgrupp – dvs det konsekventa förföljandet och misskrediterandet av Sverigedemokrater. En religion är inget annat än rent tyckande, precis som partitillhörighet. En stor skillnad mellan dessa tyckanden är att när det gäller religioner så förföljs avhoppare – i värsta fall ända in i döden.

 69. De har gjort tillräckligt mycket för att jag kommer dö utan att ha röstat på 7klövern igen.
  ’Program’ får bestå i lobotomi och diverse oprovade mediciner för att ändra det.

   • Ur Soldatinstruktion:
    ”Den lede Fi skall bekämpas till dess rikets territorium är rensat.
    Kollaboratörer och Landsförädare skall gripas och föras inför särskild domstol”!

 70. HMF är en skamfläck för demokratin och dess avskaffande bör ges högsta prioritet av nästa regering.

  • En ganska udda och luddig formulering i lagen är kravet på att det ska ha ”viss” spridning. Vad just det begreppet innefattar är bara det ganska marigt att begripa i åtminstone den digitala världen.

   Men svårigheten och det mer udda är att om ett av 50.000 dagliga inlägg på något av flashbacks subforum tar upp någon generaliserande och nedsättande sak om n-ordet så är det INTE hets mot folkgrupp då spridningsrekvisitet knappast kan sägas uppnås.

   Däremot så BLIR det HMF om Aftonbladet hittar det och publicerar en snyftartikel om det hela.

   Brottet sker m.a.o först när Aftonbladet skriver artikeln.

 71. Sverige är inte demokratiskt. Det finns ett litet skitparti som genom hot om represalier styr partier som har betydligt mer folkligt stöd. Åsiktsfriheten är ett minne blott, får man sparken för sin politiska åsikt så är det inte en demokrati. Man kan gå vidare och peka på en massa saker som visar att landet Sverige lämnat den demokratiska stigen bakom sig.
  Fast det är förståeligt då den styrande grupperingen ska ekonomiskt gynna sig själv, då måste man tysta fotfolket, nettobetalaren, då han inte får vare sig tryggad ålderdom eller andra sociala förmåner som man som styrande påstår att skatten ska gå till. Landet leds av en grupp lögnare och fullblodsegoister.
  Svensk, vakna nu! Snart är det försent… 👎

  • Ja staten och dess bankirer vill naturligtvis sko sig, tänk på det svenska medBORGARE.
   Varför behöver staten alla dessa medBORGARE (a.k.a. borgensmänn) och skattebetalare?
   Någon måste ju stå för kostnaden som staten drar på sig via konstant ökande statsskuld. Nu påstår förvisso politiker att den minskar, men de brukar sällan då berätta att det gäller i förhållande till BNP. I kronor ökar den konstant oavsett hur stor högkonjunkturen är. Tänk på det, hur logiskt är det att hela tiden öka sina skulder när allt går som tåget? Bankireliten lär ju uppskatta det.

   Den medBORGARE som är satt i skuld är inte fri.

 72. Ja helt klart har det politiska klimatet blivit extremt mycket vänstervridet. Det som för bara npgra år sedan ansågs extremt, t.ex. kommunism och islamism anses idag vara norm tänkande inom 7 av riksdagens 8 partier. Även moderaterna (som förr ansågs stå längst ifrån kommunismen) har ändrat sin politik när det gäller asyl- och invand-ringspolitik så att den idag påminner mycket om Vs och MPS. Och i denna tolkning ingår censur och begränsningar i yttrandefriheten och nedmontering demokrati. Men värst av allt är att alla inom MSN och pk medier har blivit galna. Där vill man ge sken av att vilja försvara demokrati genom att införa censur för vissa åsikter och hetsar med lögner på lögner mot individer som uttrycker åsikter kritiska åsikter mot dagens extrema asyl- och invandringspolitik. All kritik utmålas (felaktigt) som rasism och nazism. Sverige har blivit en halv-diktatur.. Det som nu sker är hemskt. Och det värsta är att alla pk medier deltar i hetsjakten med hot och hat mot helt vanliga oskyldiga svenskar. SVT, Tv4, Aftonbladet, Expressen, SVD, DN, SR är exempel på pk medier som hotar yttrandefriheten och sprider hat, lögner och hot mot de som berättar fakta och sanningen om negativa saker relaterat till 7-klöverns asyl- och invandringspolitik.
  /CC

  • Om det existerar en grupp människor som i viktiga avseenden, t ex synen på våldtäkter, mord, stölder, rån osv , har en väldigt tillåtande attityd så måste man väl få klandra den gruppen?

   Att tala om , eller skriva om, vilka som utför sagda brott borde ju snarast ses som ett alltför lindrigt sätt att kritisera dem som begår brotten.

   I det aktuella fallet kanske man rentav ska klandra de valda representanter för folket som bär ansvaret för t ex lagstiftning?

   • Självklart är det folket i Sverige som genom val väljer vilka politiker som ska stämma. Men för en normalt begåvad människa som inte har tid eller ork att engagera sig och ta reda på fakta är det lätt att missa vad det är som egentligen pågår. Det är kanske svårare för en svensk att få tillgång till oberoende fakta än det är för en dansk att få veta fakta. Det som särskiljer Sverige från majoriteten av västländer är att alla våra stora medier styrs av mer vänsterliberala socialister och alla nyheter i Sverige är extremt vinklade. Ofta förekommer rena lögner i svenska på medier. Det ske mer sällan i andra jämförbara länder. Indoktrineringen och hjärntvätten är betydande i Sverige. I t.ex. Danmark är det ett helt annat debattklimat och medierna i Danmark rapporterar mer neutralt. DÄr överlämnar man till vanliga danskar att bedöma om det är bra eller fel med viss politik. I Sverige försöker pk journalisterna alltid dölja vissa fakta och överdriva andra saker på att påverka oss svenskar att gilla en viss politik och ogilla SDs politik. Pk medierna i Sverige ljuger nästan alltid när det gäller SD. 90 % av informationen i pk medier om SD handlar om medveten smutskastning och lögner i försök att svenska med hjärntvätt påverka svenska folket att inte rösta på SD. Så det är inte helt rättvist att lägga allt ansvar på folket. Vi har ett folk som systematiskt har matats med lögner och hjärntvättats på olika sätt. Sverige är inte ett demokratiskt land och vi har inte längre yttrandefrihet. Vanliga människor anmäls och döms för hets mot folkgrupp … bara för att dom säger sanningen. I detta klimat så anser jag att det 7-klöverns alla ledande politiker och alla pk journalister som bär ansvaret för att vårt land trasas sönder. Det är 7-klöverns politiker och pk journalisterna som bör ställas till svars för att det nu finns 1,2 miljoner fattiga eller nästan fattiga äldre svenskar. ….
    /CC

    • Instämmer, för mig är paradexemplet på smutskastning mot SD (i det här fallet) tvhallåan, som dagen innan valet 2014, triumferande på bästa sändningstiderna meddelade ”att man kommit på Åkesson med att ha spelat, för sina egna pengar”.
     En process som just nu berör mig väldigt illa, och vars utgång säkert kan bli prejudicerande, är rättshaveriet mot den stackars tandhygienisten på Gotland. Han som nitiskt påpekade utifrån sin yrkeskompetens att ett flertal ”ensamkommande” sannolikt var betydligt äldre.
     Gott folk följ detta fall, dom kommer om någon månad, karln riskerar just nu en million i skadestånd, samt två års fängelse, han har även blivit uppsagd från jobbet…..!

 73. Jag är förvånad att inte Dagerlind redan har åtalats via denna antidemokratiska lag om hets mot folkgrupp….Det är bara en tidsfråga skulle jag tro. Säkert sitter det mörka krafter redan nu och filar på ett sådant åtal…

 74. ”Jag avskyr dina åsikter men är beredd att ge mitt liv för din rätt att uttrycka dem”. Detta borde följas av ”jag är även beredd att döda för min rätt att uttrycka mina”.

 75. Hur illa det än låter så kan i stort sett alla redaktörer som går emot de gamla etablerade partierna eller de j u d i s k ägda msm, antiglobalistiska, EU motståndare eller massinvandringskritiska ställas inför samma sak som N o r d f r o n t s redaktör. Är de sen framträdande nationalpatriotiska är givetvis chanserna större.

 76. ”Högmod går före fall”. Alla former av imperier har aldrig själv mant slutat utom möjligen Gorbatjov som naivt gav iväg hur mycket som helst när Sovjet löstest upp, annars måste man med maktmedel ta bort dom. Vår demokrati är utformad så att folket röstar vart fjärde år och medierna har en central roll i åsiktsbildningen hos massorna. Alternativmedier börjar nu på allvar hota den gällande ordningen, därav används alla former av metoder för att förhindra spridningen av alternativ media.

  Vi måste väl fråga oss själva, åsiktsbildningen och den representativa demokratin har sett ut på samma sätt i 100 år, inte kör vi väl samma bilar som för 100 år sen? Frågan är, hur kan vi förbättra det politiska systemet och medierna, så det blir frågan om upplysning och verklig representation?

  Detta vill alla med maktposition förhindra till varje pris.

  • Om folk är för dumma i huvet för att rösta, så borde vi avskaffa demokratin. Som Karl XI och senat Gustav III gjorde. (Är det därför Kasselstrand är intresserad av honom?)

 77. Är övertygad om att 13 procent av befolkningen i sverige hade varit inlåsta i så kallade uppfostringsläger om staten hade haft resurser för de, nu plockar dom ut folk här och där som varnande exempel för att hålla oss i schack.

 78. Förslaget om en instruktion för hur man uttrycker sig för att INTE kunna åtalas för HMF är alldeles utmärkt.

  Jag riktigt längtar efter något sådant.

  • Visst, men du betänk hur galet läget har blivit, när vi behöver ett sådant….här i ”den demokratiska, humanitära, stormakten”!

  • Man kan inte tala nedlåtande om folkgrupper, men man kan väl berömma folkgrupper, ,romer är pålitliga,hederliga,, muslimer är fredliga och respekterar kvinnors rättigheter.

 79. Det är hög tid att införa ”Hets mot Sverige” och damma av åtalspunkten Landsförräderi. Det skulle ändra spelreglerna i landet.

 80. Ett ögonblick?
  Vår politiska vana vilseleder oss… om vi är ute efter svenska folkets fri och rättigheter och alla känner till vilka som äger den rättigheten, eller hur?
  Stundvis deltar vi själva i illusionernas verklighet, genom att vi inte uppmanas till att hålla oss till den reella verkligheten. (beskyllningen blir en lögnaktig konspiration)
  Vi har ett nästan oövervinnligt svårt för att relatera den verklighet vi lever i och dessvärre, vi lockas in i den illusionistiska verkligheten, för vi kan inte finna någon ny väg för vår existens.
  Många gånger tar jag upp ett annat sätt att tänka och självfallet för att få gehör, men i de flesta fallen hoppar man över det jag har skrivit, ja t.o.m. fått det raderat, på grund av, att inte ens våra moderatorer förstår andemeningen med mina skrivna ord!
  Vårt politiska system är i grunden ett förräderi mot svenska folket och ändå lovordas detta system?? Den som vill ha reda på varför hela världen har det som en politiskt system, för att upprätthålla de rika och besuttnas makt och detta har pågått sedan antikens dagar, bör sätta sig in i de avlösande världsordningar som avlöser varandra sedan dess.
  Hur som helst är denna artikel en av de bästa jag har läst av Mats Dagerlind som ger oss en insyn av verkligheten!

 81. Rätt konstigt egentligen att rättsväsendet har tid, pengar och personal att jaga folk (ofta ensamma pensionärer) för åsiktsbrott, när samma rättsväsende inte hinner med att utreda alla våldtäkter, bostadsinbrott och annat som sker dagligen.

  • Ja, rättsväsendets och polisens ”prioriteringar” saknar allt mer logik.
   Regeringens behov av att tysta ner skandaler som våldtäkter på flickor i skolan eller grova gruppvåldtäkter på svenska kvinnor, tar sig allt mer desperata former. Knappt fyra månader kvar till valet, är jag övertygad om att vi kommer att få se allt fler exempel på ”så här illa kan det gå om du uttrycker din åsikt”.
   Löfvens haveri i partiledardebatten angående våldtäkterna gör att jag skäms så otroligt för att vara svensk medborgare.
   La förresten märke till att Kristensson titulerades ”vår blivande statsminister”, minst fyra gånger under programmet. Är övertygad om att M och S redan gjort upp om saken.
   Hur i hellsefyr tror de att läget blir då om SD börjar ligga på 30%?
   Sossarna delar tydligen just nu ut ett par tusenlappar till de muslimer som går deras ”demokratikurs” inför valet. En annan kurs de startat, just nu inför valet är ”Hur du som invandrare skall känna till dina rättigheter”

 82. Om VI alla VALDAGEN tar våra Föräldrar Mor/Farföräldrar under Armen och går i Samlad Grupp till Vallokalen efter överrenskommelse OM ett gemensamt VAL och därefter bjuder dem på en FEST som heter duga och som dom Aldrig glömmer med LOVORDET
  ”VI tillsammans Löser SVÄRIGÄs FRAMTID”
  Så kommer Aldrig OVAN TEXT få genomslag i den Svenska Myllan…!

  Odemokratiskt JA som allt annat!!
  Sen blir VI Svenskar Demokratiska mot varandra…!

 83. Sverige är sedan länge en socialdemokrati, en socialistisk demokrati, en blandning av marxism och demokrati.

  Det föreligger en kontinuerlig process där fronten mellan socialism och demokrati förflyttas åt ena eller andra hållet.

  Lagen om Hets mot Folkgrupp är ett socialistisk inslag där makten förbjudit det fria ordet, dels för att kunna ändra demografin i landet utan att folket ska kunna lägga sig i och dels för att kunna utföra repression mot människor med vissa politiska åsikter.

  Sju partier i Riksdagen anser att HMF-lagen är bra och står därmed på den marxistiska sidan i frågan. Ett parti, som stöds av kanske 20% av opinionen och i migrationsfrågan stöds av betydligt fler, utsätts för politisk repression.

  Att inskränka yttrandefriheten under krigsliknande tillstånd kan vara befogat även från en demokratisk synvinkel. Om Sverige är i krig så borde de sju partierna informera folket om kriget. Vem krigar mot vem?

  Om man inte gör det innebär det att sju partier har en gemensam, hemlig agenda som drivs igenom med antidemokratiska metoder. Vad tycker folket om det?

  • Svenskar är uppenbarligen ingen folkgrupp i marxisternas värld. Yttrandefriheten ska avskaffas och Sverige ges bort till globalistoligarkerna. Svenska folket skall hålla käft och betala.

  • Sverige är en primitiv totalitär demokrati utan maktdelning eller rättsstat. Demokrati är att majoriteten bestämmer. Totalitära är vi eftersom all makt är helt ohämmat totalkoncentrerad till en enda grupp i samhället: Riksdagen, gentemot vilken ingen har några som helst rättigheter. Huruvida yttrandefrihet är demokratiskt eller inte avgör den totalt demokratiska Riksdagen ensam utan anti-demokratiska invändningar som en konstitution eller individuella rättigheter.

   Vad som helst som majoriteten röstar för i en totalitär demokrati, är per definition demokratiskt. Det kan aldrig förekomma någon motsättning mellan demokrati och socialism. Jag vet inte vad det är som är så svårt att förstå med det. Demokrati är en rituell beslutsprocess. Alla beslut som fattas enligt den ritualen är per definition demokratiska. Innehållet i besluten påverkar inte alls deras demokratiska status.

 84. Granskning Sverige blev utkastade från YouTube för att Expressen inte gillade att de ringde till journalister och ställde frågor. Det är en skandal och säger allt om läget i Sverige.

 85. Fler medborgare står definitivt på tur för tramsåtal.
  Den gångna natten hängdes en banderoll upp i Växjö av fyra personer. Polisen råkade bevittna händelsen.
  Budskapet på banderollen var ”Stoppa homolobbyn”
  Med NMR som avsändare. Hur kan det vara HMF?
  Är det kombinationen av budskapet och avsändare som gör det till HMF?
  Eller är det faktumet att Växjö pride (i-paden försökte skriva med stort p) pågår som gör det hela till HMF? Förryckt är det i vilket fall som helst. Riv upp HMF!

 86. Under 80-talet brevväxlade jag med en östtysk tjej verksam inom vården. Hon återkom ofta till,att det är svårt att andas”! Nu fötstår jag, vad hon menade!

 87. Varje dag kommer ett Nytt Förslag från Sosseriet p g a deras Rädsla..

  Lägg ner Trossamfundet som delar Ut 90 Miljoner om året..!!
  Fyra månader innan Valet när dom haft 40 år på sej att TA ett Beslut..!

  Vad blir det imorrn, spännande..?

  Här ÄR Förslag
  Förbjud;
  Slöja på Barn
  Ändra Fredagsbönen till Söndagsbön
  Ändra Böneutrop till Klockklang
  Inga Bönemattböj under Arbetstid
  Lägg ner DO i befintlig form
  O s v

 88. Det är tråkigt i ett historiskt perspektiv att se hur Sverige en gång var en förespråkare för press- och åsiktsfrihet. År 1766 drev riksdagen igenom tryckfrihetsförordningen som tillät alla texter att publiceras, med vissa undantag för smädande av konungens majestät samt religiösa spörsmål som gick emot Svenska kyrkan. Alltså i mycket större frihet än vad man har idag. Sverige hyllades av filosofer såsom Voltaire och Hume för sin tryckfrihet, och ansågs vara ”Europas föredöme”. Tyvärr har Sverige fallit långt sedan dess, och svenskar lever nu i oro för att bli godtyckligt åtalade av PK aktivister.

 89. Enormt viktig artikel. Och stor heder till Mats Dagerlind för att han skrivit den.

  NMR lever redan i juridiskt limbo, jag såg en youtubefilm där ~80 av dem demonstrerade i Göteborg (i protest mot att deras stora demonstration där inte kunde genomföras). Hur poliserna betedde sig mot dem där var rent skandalöst och säkerligen olagligt.

  Vidare har bankerna börjat stänga ner bankkonton för konservativa och nationalistiska och nationalsocialistiska organisationer. Staten ger inte rätt till bankverksamhet till vem som helst. Och bankerna utför funktioner som är statsbärande. Att förbjuda en organisation att ha ett bankkonto är väldigt nära att förbjuda organisationen självt, det är ett hot mot föreningsfriheten. NMR samlar in pengar för att bedriva process mot Nordea i den frågan. Att driva ett civilrättsligt mål mot en bank, som har obegränsade resurser, är extremt dyrt och finansiellt farligt.

  • Absolut bra skrivet av dig och likaså när det gäller Mats Dagerlind.
   Försöker själv peka ut vad som gör att vårt land ser ut som det gör vilket jag har skrivit om ovan!

 90. Ett ögonblick?
  Vår politiska vana vilseleder oss… om vi är ute efter svenska folkets fri och rättigheter och alla känner till vilka som äger den rättigheten, eller hur?
  Stundvis deltar vi själva i illusionernas verklighet, genom att vi inte uppmanas till att hålla oss till den reella verkligheten. (beskyllningen blir en lögnaktig konspiration)
  Vi har ett nästan oövervinnligt svårt för att relatera den verklighet vi lever i och dessvärre, vi lockas in i den illusionistiska verkligheten, för vi kan inte finna någon ny väg för vår existens.
  Många gånger tar jag upp ett annat sätt att tänka och självfallet för att få gehör, men i de flesta fallen hoppar man över det jag har skrivit, ja t.o.m. fått det raderat, på grund av, att inte ens våra moderatorer förstår andemeningen med mina skrivna ord!
  Vårt politiska system är i grunden ett förräderi mot svenska folket och ändå lovordas detta system?? Den som vill ha reda på varför hela världen har det som en politiskt system, för att upprätthålla de rika och besuttnas makt och detta har pågått sedan antikens dagar, bör sätta sig in i de avlösande världsordningar som avlöser varandra sedan dess.
  Hur som helst är denna artikel en av de bästa jag har läst av Mats Dagerlind som ger oss en insyn av verkligheten!

 91. Den vänsterliberala helvetes-sekten måste BORT från makten!

  Och det är som Jimmie Åkesson har sagt: Alla nuvarande riksdagspartier utom SD är falanger av samma vänsterliberala rörelse !!!

  .

 92. Nazism och islam och kommunism är sinnessjukdomar och ska behandlas på det viset.
  Ska vi låta bli att försöka bota och hjälpa schizofrena eller manodepressiva och låta dessa springa omkring planlöst i samhället och ställa till oreda också?

  • Gör det med argument och retorik istället för med statens tvång? Om du är tvungen att gömma dig bakom polismakt och rättegångsprocesser så börjar ju vi andra misstänka att du inte har några argument?

   • Hur ska man föklara för nazister och muslimer och kommunister att de inte ska döda oskyldiga människor som aldrig har gjort dem något ont och få dem att förstå detta?
    Det har inte lyckats så bra bra än så länge.

     • Min käre samtalspartner här pläderar för att de som har fel åsikter skall behandlas som mentalt sjuka. Vilket påminner om hur dissidenter behandlades i sovjetunionen. Och fortsätter sedan med att bedyra den egna oförmågan att argumentera. Gissningsvis för att plädera för att åsikter skall förbjudas snarare än bemötas.

 93. Socialdemokratisk folkhemssocialism var på sin tid nationalsocialism bortsett från den utrikespolitiska delen. (s) kopierade helt enkelt de gamla tyska nationalsocialisternas sociala program där man valde ut godbitarna.
  Den kände sverigevännen Jan Milld har förövrigt i en artikelserie på sju delar gett en utmärkt motbild till den gängse av segrarmakterna skrivna historien om Tyskland. Detta får du aldrig läsa om i av Bonniermedia i Sverige till 95 procent kontrollerad press och bokförlag.
  https://janmilld.wordpress.com/

 94. Enormt viktig artikel. Åsiktsfiltret har många ansikten. Faktakollen, Googles politisera annonsstopp Facebooks gallring SVTs osviklig PKism tidningarnas politisera nyheter och förtsås våra politiserade domstolar, som Dagerlind beskriver.

 95. Följande formulering i artikeln var bland det mest osmakliga jag läst i alternativmedia:

  ”Den absoluta majoriteten av de som anmäls för hets mot
  folkgrupp och i den klick som i slutänden fälls för HMF-brott är inte
  hårdföra nationalsocialister som Emmanuel Lärkestål som medvetet utmanar
  lagstiftningen och gärna sitter av en månad eller två i fängelse för
  att kunna framställa sig som politiska fångar i en skendemokrati.”

  Medvetet ”utmanar lagstiftningen”? För ”att kunna framställa sig” som politiska fångar?

  Jag har inget till övers för nationalsocialism, men detta är precis samma retorik som har riktats mot t ex SD av etablissemanget där man om och om igen påstått saker som att SD lever i symbios med våldsvänstern vilket gör att SD kan ”framställa sig” som utsatta för våld eller repression, något som t ex Reinfeldt menade att SD gärna gjorde.

  Och dessutom, om Lärkestål döms för att ha givit uttryck för sina åsikter om andra folkgrupper, dvs för att han visat missaktning mot folkgrupp, så är han väl en politisk fånge i det att han döms för att ha givit uttryck för sina åsikter? Detta precis som SD var offer för våldvänstern.

  Och hur kan Dagerlind veta vad Lärkeståls motivation till detta är? Har han uttalat sig om detta?

  Som sagt, precis samma retorik som riktats mot SD och alla andra invadringskritiska grupper. Vedervärdigt även om man ogillar nationalsocialism.

LÄMNA ETT SVAR