I utredningen ”Belysning där det behövs” från 2017 föreslogs att upp till hälften av gatubelysning på landsbygden i Sverige kan komma att försvinna. Detta efter att utredningen konstaterade att kostnaden för att reparera och underhålla ligger på 5-10 miljarder kronor. Nu rasar debatten om vem som ska betala för gatubelysningen på statliga vägar.

Det är utredningen från 2017 som få hört talas om men som fortfarande är aktuell när upp till hälften av gatubelysning längs statliga vägar hotas av nedläggning. I den skriver författarna, statliga Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare Sveriges Kommuner och Landsting, att ”Upp till 50 procent av dagens befintliga ljuspunkter kommer finnas kvar” av de anläggningar som ligger vid statliga vägar. De övriga anläggningarna ”behöver diskuteras” står det vidare.

Men DN uppmärksammar att utredningens resultat, som SKR och Trafikverket då var överens om, inte längre verkar gälla efter att ”staten fick notan klar för sig”. Trafikverket förklarade nämligen att de inte har pengar för att ta över gatlysena. Så sent som i mars gick Anders Knape, ordförande för SKR, ut och kritiserade den statliga inställningen:

Efter pilotstudiens genomförande meddelade dock Trafikverket att de på grund av ekonomiska skäl inte kommer att erbjuda sig att ta över kommunal belysning längs statlig väg. Det argumentet duger inte. Kommunerna ska inte tvingas plocka upp notan för statens vägbelysning bara för att staten har glömt plånboken hemma.

Samtidigt kritiseras även planerna på att ta bort så mycket belysning vid de statliga vägarna:

Om staten menar allvar med devisen ”hela landet ska leva” så måste de även göra sin del för att hela landet ska lysa. I stället dras rullgardinen ned när Trafikverket fattar beslut om att ta bort vägbelysningen på flera håll i landet. Det är knappast bra för landsbygden, som har rätt till trygga och säkra vägar på samma villkor som resten av landet. Forskningen talar för att vägbelysning förbättrar trafiksäkerheten och bidrar till en mer framkomlig trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Sveriges har cirka 500 000 ”belysningsanläggningar” vid statlig väg och av dessa äger kommunerna 300 000. Att så är fallet har sitt ursprung i att man från kommunalt håll var angelägen om att ordna belysning för sina medborgare.

Enligt rapporten bedöms processen med överlåtelse av gatubelysningen ta omkring 5–10 år att genomföra.