Regeringen kommer inte att ge konsulär hjälp eller chartra flygplan till Mellanöstern för att assistera IS-terrorister som vill återvända till Sverige. Det är statsministerns besked i frågan. Däremot vill statsministern inte återkalla individernas svenska medborgarskap eftersom ”det strider mot internationell rätt”.

Den omdiskuterade frågan huruvida Sverige ska assistera de islamistiska terroristerna på plats i Mellanöstern som vädjar att få återvända till trygghet och välfärd efter att IS-kailfatet fallit har hänt har nu tagit ny fart.

På söndagen meddelade statsminister Stefan Löfven att Sverige inte kommer att aktivt hjälpa de personer som anslutit sig till terroristorganisationen Islamiska staten. När det gäller frågan om Sverige ska riva dessa personers svenska medborgarskap är det däremot ingenting som statsministern tänker driva på. Det öppnar för att individerna kan ta sig tillbaka till Sverige – men på egen hand – och släppas in i landet.

Strider mot internationell rätt
Statsministern, som just nu befinner sig i Egypten för toppmötet mellan EU och Arabförbundet, förtydligar att IS-terroristerna inte kan fråntas sitt svenska medborgarskap eftersom ”det strider mot internationell rätt”.

Tar efter SD
Redan år 2015 lade SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth fram en motion för att skärpa straffen rörande terroristbrott och även frånta dessa individer deras svenska medborgarskap, även i de fall det innebär att individen blir statslös.

Först nu år 2019 när en bredare debatt har tagit fart i ämnet börjar politiker ur övriga partier diskutera motionen som vore det deras egna förslag. Bland Sverigedemokraternas förslag kunde man läsa:

Att straffa varje form av deltagande i eller stöd till terroristorganisationer
Sverigedemokraterna vill skärpa lagen så att varje form av deltagande i eller stöd till terrororganisationer, i eller utanför Sverige, ska straffas som terroristbrott.

Att skärpa straffen för terroristbrott
[…] minimistraffen behöver höjas medan maxstraffet bör inkludera riktig livstid. 

Att frånta terrorister med dubbla medborgarskap deras svenska medborgarskap
Sverigedemokraterna vill att den som döms för terroristbrott och har dubbelt medborgarskap ska fråntas sitt svenska medborgarskap samt utvisas på livstid.

Att göra terrorister med endast svenskt medborgarskap statslösa
Genom ett särskilt regeringsbeslut ska även den som beviljats och endast har ett svenskt medborgarskap kunna fråntas detta trots att det gör personen statslös samt utvisas på livstid.

Endast SD vill återkalla
Den 7 april 2016 röstade riksdagen om återkallande av medborgarskap. Alla partier förutom Sverigedemokraterna röstade ”ja” till att avvisa förslaget.