På söndagskvällen sände SVT2 en intervju med statsminister Stefan Löfven (S). I intervjun säger han bland annat att vi tidigare haft ett annat dödligt våld i Sverige som nu har minskat och att regeringen inte såg att den invandrade gängkriminaliteten skulle kunna komma hit också. Löfven vill inte koppla ihop invandringen med de särskilt utsatta områdena utan påstår att segregationen beror på låg sysselsättning och för hög arbetslöshet. Han menar att det hade varit likadant i de urartade områdena ”oavsett vem som hade bott där”.

Flera undersökningar visar att Sverige är sämst i Europa vad gäller unga människor som blir skjutna. I SVT Agenda som sändes på söndagskvällen menar Stefan Löfven att utvecklingen som lett oss hit har pågått under en lång tid och att regeringen inte kunnat se det komma trots att andra europeiska länder fått liknande problem. Han påstod också att det hade sett likadant ut i de ”särskilt utsatta områdena” även om endast svenskar hade bott där.

Enligt en rapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, lämnade över till Justitiedepartementet så sent som i oktober i år har flera svenska studier visat att utrikesfödda personer oftare registrerats för brott i förhållande till sin andel av befolkningen i jämförelse med personer som har svensk bakgrund.

Risken är högre för personer med utländsk bakgrund, både utrikesfödda och barn till utrikesfödda, att de begår grövre brott än exempelvis stöld. Specifikt grova brott så som dödligt våld och rån. Så har det sett ut under 2005 – 2018 som Brå undersökt – men undersökningen som sådan sträcker sig ända bak till 1970-talet.

Denna information undviker Stefan Löfven att ta upp i sin intervju med SVT Agenda och sprider i stället osanningar om hur läget sett ut i Sverige fram till nu.

Intervjun har väckt starka reaktioner i sociala medier.

https://twitter.com/RTvivel/status/1196184784583774211