I den senaste domen i kölvattnet av de muslimska korankravallerna under påskveckan förra året döms tio utomvästliga invandrarungdomar för grovt blåljussabotage i Norrköping. I kontrast till vad som tidigare aviserats med straff ända upp till livstids fängelse, väljer domstolen att inte utdöma några frihetsberövande påföljder utan endast ungdomstjänst och ungdomsövervakning.

När brottet grovt blåljussabotage infördes i syfte att freda poliser, brandmän, ambulansförare och annan blåljussabotage från det allt vanligare och grövre invandrarvåldet i förorterna riktat mot dessa yrkesgrupper, aviserades från politiskt håll att det skulle bli stränga avskräckande straff – ända upp till livstids fängelse. I lagtexten föreskrivs också lägst 2 års och högst 18 års fängelse eller på livstid.

I kontrast till detta döms i den senaste rättegången i Norrköpings tingsrätt ingen av de tolv åtalade utomvästliga ungdomarna till någon frihetsberövande påföljd. Några av dem döms till ett antal veckors ungdomstjänst, som exempelvis fullgörs i form av trappstädning eller trädgårdsarbete. I flera fall blir det endast ungdomsövervakning, där det bärande inslaget utgörs av samtal med Socialtjänsten.

Kastar brandbomb mot polis. Bild: Polisen.

Inte ens i de fall där de åtalade även gjort sig skyldiga till rån. häleri och narkotikabrott anser domstolen att någon frihetsberövande påföljd ska utdömas. Som skäl för detta anges att brottslingarnas ”ungdom har beaktats vid straffmätningen”. De våldsbejakande muslimska extremisterna är alla mellan 15 och 17 år gamla.

De dömda

Följande stod åtalade för grovt blåljussabotage, vilket tingsrätten dömer för i sju fall medan man i tre fall anser att attackerna mot poliserna bara når upp till blåljussabotage av normalgraden

Jamal Mohamed Abdi, född 2006-11-03. Påföljd: Ungdomstjänst 110 timmar.
Darin Abdulla, född 2007-04-08. Påföljd: Ungdomsövervakning 6 månader.
Ayub Mukhtar Ahmed, född 2007-03-03. Påföljd: Ungdomstjänst 150 timmar.
Mohamad Alselti, född 2004-07-07. Påföljd: Ungdomsövervakning 10 månader.
Hamza Azerkan, född 2006-06-21. Påföljd: Ungdomsövervakning 7 månader.
Abdirahman Ibrahim Hassan, född 2006-09-25. Påföljd: Ungdomsövervakning 8 månader.
Josef Bashar Hazem, född 2005-08-28. Påföljd: Ungdomstjänst 70 timmar.
Ismael Caray Hussein, född 2005-01-01. Påföljd: Ungdomstjänst 90 timmar.
Ammar Walid Naji Matrod, född 2006-01-21. Påföljd: Ungdomsvård (följa socialnämndens ungdomskontrakt).
Mohamed Ahmed Nuur, född 2005-02-02. Döms även för rån. Påföljd: Ungdomsvård (följa socialnämndens ungdomskontrakt).
Farah Ahmed Hussein, född 2006-02-28. Döms i stället för häleri och narkotikabrott. Stod även åtalad för men frikändes från rån. Påföljd: Ungdomsvård (följa socialnämndens ungdomskontrakt.
Yngling, född 2005. Stod i stället åtalad för men frikändes från rån.

Två dagar av muslimska korankravaller

Det var den 14 och 17 april förra året som omfattande religionspolitiska kravaller iscensattes i sex städer av muslimska extremister med stöd från gängkriminella. I många fall deltog hela familjer i att stena poliser. Ett stort antal av dessa får i den aktuella domen avslag på sin begäran om skadestånd.

Ett av de många polisfordon som vanaliserades under kravallerna. Bild: Polisen.

En polis på plats under de våldsamma korankravallerna vittnade om hur stenar kastades av allt ifrån pensionärer till mammor med spädbarn på armen:

– Det står fan människor och kastar sten på oss från dagisåldern till döden, det är helt stört.

De intifadaliknande kravallerna föranleddes av att den dansksvenske partiledaren, advokaten och yttrandefrihetsaktivisten Rasmus Paludan aviserat att han skulle bränna medhavda exemplar av Koranen på ett antal platser. Men upplopp iscensattes företrädesvis på platser där inga sådana manifestationer ägt rum.

Även privatpersoners bilar stack i brand under kravallerna. Bild: Polisen.

Sammantaget skadades minst 200 poliser och ett 20-tal polisfordon sattes i brand eller stals av våldsverkarna. Polisledningen har efteråt fått skarp kritik för detta facit som anses bero på att man i många fall valde att retirera och inte agera i stället för att stävja kravallerna med full polisär kraft.

Statsmedia mörkar

Skattefinansierade public service-jätten SVT underlåter i sin rapportering av den aktuella domen att nämna att samtliga dömda har utomvästlig invandrarbakgrund och berättar inte heller att motivet till brotten var muslimsk extremism där man inte respekterar svenska grundlagar om yttrande-, åsikts- och mötesfrihet utan anser att muslimsk sharialag har företräde och att det legitimerar våld.

I stället pekar statstelevisionen ut Rasmus Paludan och hans parti Stram Kurs som ”högerextrema”. SVT fokuserar också på kritik mot att ansatta poliser i ett fåtal fall avlossade varningsskott med sina tjänstevapen och att tre av våldsverkarna träffades av rikoschetter.

Beslagtagna brandbomber, s.k. molotovcocktails, och dunkar med eldfängd vätska. Bild: Polisen.

Statsmedia har även fått återkommande kritik för att i sin rapportering kalla kravallerna för ”påskupplopp”, något som felaktigt associerar händelserna till den kristna påsken i stället för korrekt till våldsbejakande islam.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.