Efter turerna i Mark- och miljööverdomstolen med Cementas tillstånd för att bryta kalk i gotländska Slite sågar nu bostadsminister Märta Stenevi (MP) byggbranschen och vill ha bort vad hon kallar dess cementberoende.

I en rapport konsultföretaget Ramböll överlämnade till näringsdepartementet i slutet av sommaren gjordes bedömningen att upp till 400 000 arbetstillfällen kunde äventyras om produktionsstoppet vid kalkbrottet skulle ägt rum redan i höst. 

Nu sågar Märta Stenevi (MP) byggbranschen och menar att beroendet av en enda anläggning inte är rimligt. Hon vänder sig även mot branschens utsläpp.

– Vi har en byggtradition i Sverige som är väldigt cementberoende. Det har inte minst de senaste veckornas situation satt i blixtbelysning, säger hon till Dagens industri.

LÄS ÄVEN: Miljöpartiet: Bygg utan cement

Nya regler som träder i kraft i januari stipulerar att allt byggmaterial måste redovisa sina klimatavtryck och i ett nästa steg – sannolikt mellan 2025 och 2027 – är planen att införa gränsvärden för utsläpp från nybyggnationer. Stenevi utesluter inte att cement också ska fasas ut.

– Syftet är att komma till en punkt där man prioriterar de byggmaterial som har lägst avtryck, man kan till exempel börja bygga med trästommar. Det handlar om att man hittar innovationer inom andra byggmaterial som får ned utsläppen, säger hon. 

Snabbt ska det gå också.

– Klarar inte branschen att ställa om snabbt, måste vi gå fram med tvingande lagstiftning, men min uppfattning är att branschen verkligen vill fram snabbt.