Stoppa censurlagen!

➤ KRÖNIKA  Regeringen vill ändra våra grundlagar. De vill beröva svenska folket det fria ordet! Vi vanliga människor ska inte få tillgång till offentliga handlingar. Myndigheter ska bestämma vad som är sant och osant i nyhetsrapporteringen.

Förslaget kunde vara hämtat från Orwells ”1984”. Den svenska tankepolisen ska styra opinionen med hjälp av de media den godkänner. Det är en frontalattack mot demokrati och lagen om att all politisk makt ska utgå från folket. Utan allsidig information är folket maktlöst. En maktfullkomlig regering betyder diktatur.

Vi borde ha lärt oss från historien. Från nazitidens helvete. Från kommunismens diktatur. Ska vi för sent vakna upp och som då säga att vi inget visste?

Eftersom det handlar om grundlagsändringar måste förslagen godkännas av två riksdagar. Vi har alltså fortfarande chansen att protestera. Förslagen från nuvarande regering måste godkännas även av en ny riksdag efter höstens val. Vi måste kräva att alla partier inför valet klart redovisar hur de ställer sig till detta angrepp på det fria ordet.

Detta borde vara den absolut största valfrågan! Den avgör mer än allt annat vår framtid. Oavsett vad du röstar på – kräv klara besked i denna ödesfråga! Låt den inte smygas på oss såsom det katastrofala beslutet om att Sverige skulle bli ett mångkulturellt samhälle utan debatt, information och konsekvensanalys och över huvudet på folket smusslades igenom riksdagen.

En lång rad kunniga människor och demokratiska organisationer tar nu strid mot regeringsförslagen. Jag rekommenderar Johan Westerholms ledarsidorna.se för mer information. Han har också startat webbsidan #stoppa grundlagsändringen. Där finns utförlig information och tips på hur du kan hjälpa till att protestera. Genom att kontakta riksdagsrepresentanter, konstitutionsutskottet, lokalpolitiker, organisationer etc. Han ringer själv upp alla riksdags-representanter för att väcka opinion.

Det är ju uppseendeväckande att man ska behöva ringa upp de styrande för att påpeka de fatala konsekvenserna av beslut de är på väg att fatta. Men intresset är tydligen svagt bland de folkvalda. Vi måste alla hjälpa Westerholm och alla andra demokratiförsvarare att göra detta till den stora valfrågan. Oavsett vilken politisk färg du har handlar detta om din rätt till det fria ordet och demokratins överlevnad i Sverige.

Stoppas inte detta har vi blundat för vår egen undergång!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.