storvinst-for-storbankerna
Ekonomi

Storbankerna tjänar storkovan på inflation och räntehöjningar

Publicerad 7/5/2023
Annons

Den höga inflationen och i kombinations med Riksbankens räntehöjningar i hopp om att komma till rätta med det förstnämnda är en tung börda att bära för många svenska hushåll och småföretagare. Men för storbankerna ter sig tillvaron desto lättare. Det är ”bara att sätta sig ned och njuta” och de ”lever i den bästa av världar” är några av kommentarerna från de ekonomiska analytikerna. SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken räknar alla hem mångmiljardvinster för årets andra kvartal.

För bankerna blir det en upprepning av årets första kvartal då man tillsammans höstade in 37 miljarder netto efter skatt. Och det är framför allt det så kallade räntenettot man tjänar pengar på, det vill säga skillnaden mellan vad man måste betala i ränta till sparkunder och och vad man drar in i ränta från lånekunder.

– Storbankernas resultat kommer bli lika starka som för första kvartalet, de lever i de bästa av världar, säger Kepler Cheuvreux nordiska strategichef Martin Guri i en kommentar till SvD.

Han prognostiserar att årets två återstående kvartal kommer att gå i samma spår. Hårda bud för hushåll och småföretagare men ”bara för bankerna att sätta sig ned och njuta”.

Hög ränta på att låna men inte på att spara

Medan bankerna varit snabba med att höja räntan till lånekunderna i takt med att Riksbanken höjt styrräntan, har sparkunderna inte sett någon motsvarande ränteavkastning på de pengar de har på konton i bankerna. Och enligt Danske Banks bankanalytiker Andreas Håkansson kommer räntenettot att fortsätta öka, även om det sker i något avtagande takt:

– För varje räntehöjning blir den positiva påverkan mindre. Samtidigt kommer övriga intäkter att se helt okej ut och kreditförlusterna kommer fortsatt vara väldigt låga. Det blir ungefär samma trender som det var i första kvartalet.

Tvåsiffriga miljardbelopp i vinster

Kvartalsrapporterna ligger ännu inte på bordet men förväntningarna är alltså att siffrorna blir i nivå med det första kvartalet, då alla storbankerna redovisade tvåsiffriga miljardbelopp i räntenettovinst och i flera fall nästan lika höga totalvinster. Nordea släpper sin kvartalsrapport den 17 juli, SEB och Swedbank den 18 juli och Handelsbanken den 19 juli.

Medan Martin Guri på Kepler Cheuvreux är lika optimistisk å bankernas vägnar för kvartal tre och fyra är Nordnets sparekonom Frida Bratt något mer återhållsam i sin framtidsbedömning:

– Bankerna har jättestora räntenetton, men vi närmar oss en räntetopp. Riksbanken höjer kanske räntan en gång till, men sedan kommer nog både vinster och ränta ligga kvar ett tag.

Ytterligare räntehöjningar att vänta

Den senaste räntehöjningen från Riksbanken kom i torsdags och innebär att styrräntan nu är 3,75 procent. Den svenska centralbanken har även flaggat för minst ytterligare en räntehöjning i år. Det är inte längesedan som styrräntan var noll och innan dess till och med negativ.

Den vanlige låntagaren kan se en liten tunn guldkant i form av en blygsam ränta på de pengar man har på lönekontot där man tidigare inte fick någon avkastning överhuvudtaget. Men den dusören på 0,25 procent påverkar inte bankernas vinst nämnvärt och den vanlige svensken, i synnerhet den som har bostadslån, fortsätter att vara den stora förloraren på den rådande situationen.

Rekord i antal företagskonkurser

För många småföretagare har tillvaron också varit kärv och fortsätter av allt att döma att vara det under överskådlig tid. Det innebär att många fått och kommer att få ta ned skylten och gå i konkurs. Många av dessa har banklån och det innebär vissa förluster för bankerna men ändå om småpengar för storbankerna i det hela stora samtidigt som det kan vara rejäla tragedier för den som byggt upp företaget och hans eller hennes anställda.

Juni blev enligt siffror från kreditupplysningsföretaget Creditsafe den värsta konkursmånaden på mer än två decennier. Under årets första sex månader ökade antalet aktiebolagskonkurserna med hela 33 procent jämfört med samma period förra året.

Olika syn på fastighets- och bostadsmarknaden

Fastighetsmarknaden är enligt många ett orosmoln och det har talats om sprickande bubblor och nya finanskriser som följd. Men bankanalytikerna menar att storbankerna sitter säkra då man delegerat ut den delen av lånemarknaden till andra aktörer som obligationsmarknaden och därför sitter med relativt små risker.

Man tror inte heller att hushållen överlag kommer att få problem att betala på sina bostadslån trots höjd ränta. Kreditförlusterna på bolån beskrivs av bedömarna som ”nära noll”. För den enskilde bostadsägaren kan det däremot vara en katastrof att tvingas ställa in betalningarna på villan eller bostadsrätten.

Första kvartalets siffror

Så här såg vinsterna ut för de fyra storbankerna – Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank – för årets första kvartal, och i allt väsentligt är prognosen att siffrorna kommer att vara i samma storleksordning när rapporterna för det andra kvartalet trillar in i mitten av månaden.

Handelsbankens nettovinst: 6,8 miljarder kronor
Handelsbankens räntenetto: 11,5 miljarder kronor
SEB:s nettovinst: 9,4 miljarder kronor
SEB:s räntenetto: 11,3 miljarder kronor
Swedbanks nettovinst: 7,6 miljarder kronor
Swedbanks räntenetto: 11,9 miljarder kronor
Nordeas nettovinst: 13 miljarder kronor
Nordeas räntenetto: 21 miljarder kronor

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1192”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons