På tisdagen inleddes rättegång i Göteborgs tingsrätt mot 32 personer i en härva där Centrala Studiestödsnämnden lurats på minst tio miljoner kronor. De fem huvudmännen har samtliga utomvästlig invandrarbakgrund och är tidigare dömda för en lång rad brott.

De huvudåtalade har enligt rättshandlingarna förmått ett stort antal personer att mot ersättning låna ut sina identiteter, bank-ID:n och konton. Detta för att i deras namn skicka in falska ansökningar om studiemedel för utlandsstudier.

Brotten har kunnat begås till följd av att Stuiestödsnämnden inte brytt sig om att göra några kontroller innan de stora summoarna av skattebetalarnas pengar betalades ut. Gustaf Lothigius, chef för polisens aktionsgrupp Väst, uppger att CSN efter denna och en lång rad tidigare härvor av liknande slag sett över och skärpt sina rutiner.

– Tidigare kunde organiserade kriminella och kriminella nätverk skaffa sig vita inkomster genom att utnyttja välfärdssamhället.

Utländska klaner lever på brott mot svenska välfärdssystem

Samhällsnytt berättade tidigare på onsdagen hur utländska klaner opererar i Sverige och systematiskt utnyttjar de svenska välfärdssystemen för att tillskansa sig pengar. Uppgifterna kommer i spåren av att biträdande rikspolischef Mats Löfving nyligen slog larm om att minst 40 hitresta klaner har etablerat sig i Sverige med enda syfte att begå brott.