En stor majoritet av Företagarnas medlemmar anser att Sverige bör ansöka om medlemskap i försvarsalliansen. Det visar en ny undersökning som intresseorganisationen genomfört.

Inom kort väntas ett finskt besked om Nato-medlemskap, och enligt uppgifter har både Finland och Sverige redan beslutat om var sin ansökan.

LÄS ÄVEN: Ulf Kristersson kräver svenskt Nato-medlemskap till sommaren

Svenskt Näringsliv har ännu inte meddelat sin inställning i frågan, men i Finland har både näringslivsorganisationen Centralhandelskammaren och Svenskt Näringslivs systerorganisation tagit ställning för ett medlemskap.

Nyligen gav sig också den svenske näringslivsprofilen Michael Treschow in i debatten med ett tydligt ställningstagande för ett svenskt medlemskap.

71 procent

Nu har Företagarna frågat sina medlemmar vad de anser och beskedet är tydligt – 71 procent anser att Sverige bör gå med i Nato. 16 procent säger nej och 13 procent vet inte.

– Frågan om Natomedlemskap engagerar företagare och stödet för ett inträde är sällsynt starkt. Självklart påverkas resultatet av rådande säkerhetspolitiska läge men utfallet är robust, på gränsen till ensidigt, säger Företagarnas vd Günther Mårder till Dagens industri.

LÄS ÄVEN: Skifte i opinionen – majoritet svenskar vill gå med i Nato

Han säger sig inte vara förvånad över att en majoritet svarade ja, däremot över att stödet blev så stort. Detta menar han ger ett klart mandat för att Företagarna ska ta ställning för ett svenskt medlemskap även utan ett kongressbeslut.

Större trygghet

Då de svarande fått ange varför de anser att Sverige ska gå med i Nato har de flesta valt svarsalternativet som säger att ett medlemskap ger en större trygghet än att stå utanför, följt av tveksamheter om Sveriges försvarsförmåga: ”Vi kan inte försvara oss själva vid ett väpnat angrepp”.

LÄS ÄVEN: Åkesson: ”Går Finland med i Nato bör även Sverige göra det”

– Medlemsargumenten som berör trygghets- och samhörighetsdimensionerna är viktigare för företagare än rent affärsmässiga argument. En säker nation med hög rättssäkerhet är elementärt för att kunna bedriva företag. I normala fall bedöms detta som självklarheter men nu har självklarheten omkullkastats, säger Günther Mårder.