Faksimil Twitter / Facebook

Utrikes

Straffbart övertala barn till könsbyte

Publicerad 11/1/2021
Annons

Enligt den brittiska regeringens planer kommer vuxna som försöker övertala barn att byta kön mötas med straffrättsliga konsekvenser. Från och med nästa vår blir det olagligt att pressa någon att ändra sin sexualitet eller könsidentitet, barn ges extra skydd av lagförslaget.

Undantag kommer att göras för medicinsk personal som psykiatriker och läkare. Informella råd från familj och vänner kommer inte heller att kriminaliseras. All rådgivning som erbjuds barn under 18 år kommer däremot att förbjudas. Gällande vuxna måste de själva samtycka till att delta i terapi innan någon får uppmana dem till könsbyte eller ändrad sexuell läggning.

Regeringskällor uppger till The Times att organisationer som Mermaids, en ”välgörenhetsorganisation” som erbjuder råd och rådgivning till barn med upplevd så kallad könsdysfori, kan komma att förbjudas. Transrättighetsgrupper menar att detta riskerar inskränka yttrandefriheten.

LÄS ÄVEN: Förskolor reserverar speciella tider för ’regnbågsfamiljer’

Även homokonverteringsterapi blir straffbar

Samtidigt uppges HBT+-aktivister vara positiva till ett förslag som gör så kallad homokonverteringsterapi straffbar. Detta handlar om religiösa grupper som försöker ”bota” homosexuella genom bön och rådgivning. I vissa fall uppges även människor ha blivit utsatta för våld och ”korrigerande våldtäkter”. Enligt det nya förslaget uppmanas domare utdela hårdare straff för sådana brott, vilket uppskattas av aktivisterna.

Regeringen kommer också att ge domstolar befogenhet att beslagta pass för personer under 18 år som riskerar att föras ut ur landet för könsbyte eller övertalande rådgivning därom. Idag kan tjänstemän ingripa på uppdrag av barn som riskerar att drabbas av kvinnlig könsstympning eller tvångsäktenskap. Skyddsföreskrifterna kring konverteringsterapi är tänkta att fungera på liknande sätt.

– Jag vill att alla ska kunna älska vem de vill och vara sig själva. Dagens tillkännagivande anger hur vi kommer att förbjuda en arkaisk praxis som inte har någon plats i det moderna livet, säger Storbritanniens jämställdhetsminister, Liz Truss.

Almgren
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons