Thomas Gür. Foto: skärmbild ledarsidorna.se Youtube

”Struntprat att sjukvården skulle kapsejsat utan invandring”

8.3K Shares

Liberala Ungdomsförbundet, som bland annat gjort sig kända för att vilja tillåta incest och nekrofili, skriver i en debattartikel att ”sjukvården kapsejsat” utan invandringen. Men det påståendet sågas av debattören och författaren Thomas Gür: ”Det hade varit bra om de unga Liberalerna hade lärt sig räkna och något om invandrare och hälsa innan de skriver sådant här strunt”.

Det är i ett svar till Sverigedemokraterna som LUF skriver:

För det första, hemsjukvården och hemtjänsten skulle eka tom på personal. Vi vet att många nyanlända och invandrare tar sitt första steg in i det svenska samhället via arbete inom sjukvård och omsorg.

Faktum är att i ett normalt läge hade sjukvården kapsejsat utan många av de som kommit till vårt samhälle de senaste åren. Hur menar SD att alla viktiga hjältar inom vården ska få fler kollegor utan invandring? Hur ska äldreomsorgen få fler händer utan invandring?

Men dessa påståeden sågas av Gür som menar att LUF:arna ”talar i nattmössan” och kallar det ”falsk matematik”:

a) Invandrares närvaro proportionellt i sjukvården är lägre än deras närvaro proportionellt i samhället. Det vill säga om alla invandrare i sjukvården och alla invandrare i Sverige försvann samtidigt, så skulle komma att existera fler läkare och fler sjuksköterskor per miljon invånare.

Detta har jag påpekat ett antal gånger. Det vill säga – att anföra att sjukvården skulle stanna utan invandrare är nonsens. Det är falsk matematik.

Invandrare belastar vården i högre grad

Utöver att invandrare som jobbar i vården är lägre än deras andel av befolkningen belastar de dessutom vården i högre utsträckning på grund av flera faktorer såsom sämre hälsa och högre brottslighet.

b) Viktigare än ovanstående enkla matematik är emellertid att invandrare, eftersom de har sämre hälsa än infödda, allting annat lika, utgör en större belastning på sjukvården. Sannolikt bidrar även att invandrare har sämre socioekonomiska förhållanden än infödda ytterligare till detta.

Tillkommer dessutom vissa typer av brottslighet som belastar sjukvården än mer, då offren i större utsträckning är invandrare och frekvensen av dessa brott i större utsträckning är förknippade med invandring.

Det vill säga, immigranter är större sjukvårdskonsumenter än de är sjukvårdsproducenter. (Och då har vi inte ens därutöver tagit hänsyn till den reform som Liberalerna i Reinfeldt-regeringen var påskyndare till, i allians med MP, och som sedan sommaren 2013 ger utlänningar som inte har rätt att vistas i landet, rätt till fri sjukvård.)

Liknande slutsats kom Västra Götalandsregionen fram till i en rapport från 2019 där de konstaterade att ”Invånare med flyktingbakgrund söker mer vård och har sämre hälsa än resten av befolkningen”.

Rapporten visar att invånare med flyktingbakgrund söker mer kroppslig vård än andra. De har också högre förekomst av diagnoserna fetma, högt blodtryck, diabetes, kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, mag-tarmbesvär samt symtom i muskler och leder. Sjukdomarna ökar också snabbare än hos övriga invånare.

”Politiker försöker lura er”

Även barnläkaren Mats Reimer konstaterade i en debatt att vårdbehovet är större än för den infödda befolkningen.

Asylmigration har av vissa setts som räddningen för vårdsektorns personalbrist. Detta är önsketänkande; tvärtom har de med utländsk bakgrund ett större (åldersstandardiserat) vårdbehov än den infödda befolkningen.

Forskaren Tino Sanandadji sammanfattade det hela:

För att flyktingar ska minska resursbrist måste de bidra med mer än de tar ut. Tvärtom bidrar gruppen med mindre skattepengar och färre vårdpersonal än sin befolkningsandel, och tenderar *dessutom* att ha sämre hälsa och utnyttja vården mer än sin befolkningsandel.

Flyktinginvandring förvärrar resursbrist i vården, och de politiker som hävdar motsatsen försöker lura er.

authorimage

8.3K Shares
Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.