lunds universitet

Foto: Väsk.

Inrikes

Studenter kränkta av kurstitel – mångårig och erfaren lärare avsatt

Publicerad 2/18/2020
Annons

Situationen på universiteten i västvärlden, med en generation studenter som inte tål att få sin världsbild utmanad, har skapat en näst intill ohållbar arbetsmiljö. Det fick Johan Grant, fil dr och leg psykolog, organisationskonsult och lektor på Psykologiska institutionen, Lunds universitet nyligen erfara.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Grant hur hans förordnande som löpt årsvis sedan 2012 plötsligt avslutas till sommaren efter att en handfull elever känt sig kränkta.

Kursen i organisation och ledning på psykologprogrammet vid Lunds universitet handlar om gruppdynamik och ska vara vida uppskattad. I kursen ingår ett två dagar långt moment som går ut på att undersöka auktoritetsrelationer. Momenten har funnits på psykologiutbildningen i Lund sedan 80-talet, men hösten 2019 tog det plötsligt stopp.

Under pågående kurs hade fem studenter sökt upp studierektorn och man ansåg att utbildningen borde avbrytas omedelbart då den utgjorde ”ett hot mot studenternas trygghet och hälsa”. Den främsta anledningen till detta ska vara rubriken Var är pappa? som Grant satt på en workshop där man skulle undersöka hur man kan integrera det maskulina och det feminina i ledar- och följarskap för att skapa en kultur av öppenhet och äkta omsorg.

Enligt studenterna diskriminerade titeln homosexuella. Då Grant försökte förklara att det var tolkningen och inte frågan i sig som skapade känslan av exkludering, och ville få studenterna att ta ett personligt ansvar för sin upplevelse, blev det en hätsk stämning. Grant anklagades för att vara auktoritär, ställa grupper mot varandra, utöva heteronormativt förtryck och vara allmänt inkompetent.

De kränkta studenterna ska ha fått panikångestattacker, sömnproblem, ångest och depression och befriades från kursen av ledningen. Man ändrade även examinationsformen för samtliga. Resten av kursen präglades av detta och hindrade studenterna från att ta till sig kursens innehåll. Ett par veckor senare hade Grant avsatts utan varken en utredning eller en tydlig beskrivning av vad han skulle ha gjort fel.

En av världens ledande socialpsykologer Jonathan Haidt menar att generationen född från mitten av 80-talet och framåt präglas av tre felaktiga föreställningar som hindrar dem från att utvecklas till självständiga vuxna: (1) Allt som inte dödar skadar, (2) känslor trumfar förnuftet och (3) världen är en kamp mellan goda och onda människor. De här tre föreställningarna strider mot traditionell visdom och vetenskap.

Inom universitetsväsendet agerar man allt oftare enligt principen att kränkthet inte kan ifrågasättas och våra universitet, särskilt de psykologiska institutionerna, måste stå upp för det öppna samtalet och debatten, konkluderar Grant.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
882Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons