barn-overvikt
Inrikes

Studie: Fetma hos svenska småbarn ökade under pandemin

Publicerad 12/28/2022
Annons

En ny svensk studie har undersökt hur pandemin påverkade BMI hos 25 000 småbarn i Sverige.Resultatet är oroväckande och tyder på att den större andelen tid som tillbringades hemma, framför skärmar och med sötsaker, under pandemiåren har fått konsekvenser för hälsan hos samhällets allra minsta.

Flera länder runt om i världen har rapporterat om skadliga effekter som statligt införda restriktioner i samband med covid-19-pandemin haft på barn. Samnytt har tidigare rapporterat att Tysklands hälsominister konstaterat att det var fel att stänga landets daghem och förskolor. Han anser att det var ”onödigt” och ”medicinskt olämpligt”.

I Sverige hölls förskolorna öppna – men många föräldrar höll sina barn hemma väldigt ofta. Anledningen till detta var rekommendationerna från bland andra Folkhälsomyndigheten, regionerna och förskolornas personal om att stanna hemma med sina barn om de visade minsta tecken på förkylning eller sjukdom. Detta gjorde även att många föräldrar fick vabba oftare än vanligt.

Fler 3- och 4-åringar har fetma

Nu kan en ny studie från Göteborgs universitet, som utförts i tre svenska regioner, visa att övervikt och fetma bland 3- och 4-åringar i Sverige ökade under pandemin.

Bland treåringarna har BMI ökat signifikant under pandemin. Andelen treåriga flickor med fetma ökade från 2,8 procent före pandemin till 3,9 under pandemin. Andelen treåriga pojkar med fetma ökade också, men mindre än flickorna, från 2,4 procent till 2,6 procent.

Även bland fyraåringarna ökade andelen med fetma och övervikt. Allra högst BMI-ökning har skett i ”utsatta områden” med hög andel utomvästligt födda samt lågutbildade föräldrar.

– Studien belyser behovet av ytterligare ansträngningar och insatser inriktade på att förebygga barnfetma, särskilt i områden med lägre socioekonomisk status, säger Anton Holmgren, barnläkare och forskare vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Mer sötsaker och mindre rörelsehemma

Forskarna uppger att det finns en möjlighet att det är kopplat till minskat rörelsemönster till följd av att ha tillbringat mycket mer tid hemma från förskolan än i vanliga fall.

Anton Holmgren säger till SR att andra länders forskning visar att småbarns skärmtid ökade under pandemin. Han nämner även att försäljningen av sötsaker ökade i Sverige, vilket också kan vara en av orsakerna bakom den mer utbredda övervikten hos småbarn.

LÄS ÄVEN: Tysklands hälsominister: Fel att stänga dagis under Covid-19

Mira Aksoy
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons