Män mördar planeten. Detta på grund av att de med sin ”toxiska manlighet” inte vill bli vegetarianer. Det är slutsatsen i en färsk undersökning genomförd av forskar på University of California (UCLA) i Los Angeles, USA.

Manliga män äter för mycket kött och behöver, för att inte jorden ska gå under, bli mer kvinnliga. I det ingår enligt UCLA:s stereotypisering av könen att bli växtätare. Anklagelserna framförs av studiens initiativtagare, Daniel Rosenfeld, i tidskriften Appetite.

– Kött betraktas som traditionellt manlig föda. Män som äter vegetarisk mat betraktas som omanliga, hävdar Rosenfeld i en kommentar till brittiska The Sun.

Den förmenta attityden att ”riktiga män äter kött” måste brytas, fastslår han. Detta eftersom köttätandet enligt vissa rön kommer att leda till en klimatkatastrof och jordens och mänsklighetens undergång.

Teorin: Djur pruttar så att jorden går under

Den stora boven i dramat uppges vara den metangas som släpps ut i atmosfären när djuren pruttar. Man vidgår samtidigt att köttproduktionen står för en mycket liten del, dryga 10 procent, av växthusgaserna.

Enligt Rosenfeld är det nötköttet som är allra dödligast för planeten. Han menar att det samtidigt är det kött som anses mest manligt att äta och att man därför kan peka ut män med deras ”toxiska manlighet” som jordens mördare.

Rosenfeld hävdar också, i motsats till vedertagna kostråd, att det är onyttigt att äta kött och att män som slutar vara manliga och i stället blir mer kvinnliga inte bara räddar planeten utan också sin egen hälsa. Allt annat lika finns inga belägg för att köttätande skulle vara skadligare för hälsan än växtätande.

Fler varningar för växtätande än köttätande

De kostvarningar som utfärdats på senare tid har främst gällt faran med att gå över till helt vegetarisk kost. Än större hälsorisker är förenade med den veganska kost som blivit allt vanligare bland personer inom den klimatfundamentalistiska rörelsen.

När animaliska produkter plockas bort från kosten försvinner också en lång rad viktiga näringsämnen. Det krävs stora kunskaper för att kompensera detta med produkter från växtriket, kunskaper som många saknar.

Faran är störst för barn som mer än vuxna behöver en fullgod kost för att utveckla fysik och intelligens. Samnytt har i flera artiklar rapporterat om föräldrar som utsatt sina barn för livsfara genom att ge dem vegansk kost och som dömts till fängelse för detta.

Fick svara på frågor om mat och manlighet

UCLA-studien omfattar drygt 800 män som fått frågor om sina matvanor och sin inställning till mat kopplat till manligt och kvinnligt beteende. Studien kom fram till att de män som betraktar sig själva som maskulina också åt mer kött medan de män som betraktar sig som mer feminina åt mer växter.

Skillnader kunde iakttas för intag av nötkött och kyckling medan konsumtionen av fisk och fläskkött var ungefär densamma oavsett hur maskulina eller feminina respondenterna ansåg sig vara. Skillnaden i nötköttskonsumtion var dock inte större än att de män som sade sig känna sig allra mest manliga åt nötkött två gånger i veckan medan de som upplevde sig som minst maskulina åt nötkött en gång i veckan.

En attitydskillnad kunde också urskiljas i studien där män som ansåg sig som allra mest maskulina var tre gånger mindre benägna att bli vegetarianer i framtiden än de män som kände sig mest feminina.

Växtätarna liten andel av befolkningen

En jämförande studie med ungefär lika många kvinnor visade att män i allmänhet äter mer nötkött än kvinnor. Här redovisas dock inga differentierade siffror mellan kvinnor som känner sig mer eller mindre kvinnliga.

I Västvärlden varierar andelen av befolkningen som är vegetarianer mellan 5 och 10 procent. Svenskar ligger i den övre delen av spektrat. Veganer är det endast ett par procent som är.