Enligt en ny studie från Statistiska centralbyrån, SCB, lever mer än var tredje migrant på bidrag under sina första 15 år i Sverige. Mycket tyder på att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och i det läget kommer alltfler migranter leva på a-kassa, sjukpenning, Försäkringskassan eller arbetsmarknadspolitiska program. Integrationen måste nu förbättras avsevärt för att förhindra ”kraftigt vidgade samhällsklyftor” är slutsatsen.

Efter 15 år i Sverige kan bara 55 procent av de som fått stanna på grund av flyktingskäl få sin huvudsakliga försörjning genom arbete. Enligt studien riskerar fortsatta brister i integrationen leda till en massflytt av syrier till Tyskland och somalier till Storbritannien.

Johan Tollebrant, en av författarna till rapporten, varnar för att bidragsberoendet kan stiga dramatiskt då sämre tider kommer.

Sämst går integrationen för män från Afrika och Asien, men desto bättre för kvinnor och migranter från Europa och Sydamerika. Efter 8-9 år i bidragsberoende tröttnar många migranter och väljer att flytta tillbaka till sitt hemland eller länder som Storbritannien, Tyskland och Norge där jobbchanserna anses vara bättre.

I studien har man även tittat närmare på de drygt 56 000 personer som fick flyktingstatus i Sverige under åren 1997-2001 och med fokus på de som var 18-49 år då de kom. Integrationstakten beskrivs här som nedslående och om det går lika sakta för de som kom under migrantkrisen 2015-2016 står Sverige inför svåra ekonomiska utmaningar, slår man fast.