Inte sällan påstås det att så kallade högerpopulistiska partier bara lockar arga, vita män. Men en ny tysk studie visar att så inte längre är fallet – dessutom är kvinnorna ofta än mer radikala än männen i sina åsikter.

Studien har utförts av Friedrich Ebert Foundation, FES, som har kopplingar till de tyska socialdemokraterna. I denna har man tittat närmare på de som röstar på så kallade högerpopulistiska partier i Tyskland, Frankrike, Grekland, Polen, Ungern och Sverige. Slutsatsen är att även kvinnorna nu börjar rösta på dessa i allt större utsträckning.

I Tysklands fall röstade 17 procent av kvinnorna i östra delen av landet (mot åtta procent i västra delen) på Alternative für Deutschland i valet 2017.

I Polen röstade fler kvinnor än män på regeringspartiet Lag och rättvisa, PiS, i valet 2015.

Fokus på välfärd

Vad är det då som lockar kvinnorna till dessa partier? Enligt Elisa Gutsche som deltagit i arbetet kring studien handlar det bland annat om löften om en förstärkt välfärd, bland annat höjda barnbidrag och relaterat för att stärka familjens roll.

I Tyskland har AfD förespråkat en ”välkomstkultur för barn” i kontrast till den välkomstkultur etablissemanget drivit för migranter. Och i Polen har PiS lanserat högre barnbidrag för de med två barn eller fler.

Kvinnor mer radikala

Gemensamt för partier som dessa är att de har väldigt få kvinnor bland sina politiker, med undantag.

Studien visar också att de kvinnor som vänder sig till partierna ifråga ofta har ännu mer radikala åsikter än männen – något som överraskade Elisa Gutsche.

Detta förklarar hon med att kvinnor i patriarkala samhällen har dåligt betalda jobb och befinner sig lägre ned på samhällsstegen där de får konkurrera med migranter.