Att migranter som påstås fly inte gör det till närmaste säkra land som asylsystemet syftar till, utan tar sig igenom ett flertal sådana länder för att nå specifikt exempelvis Sverige eller Tyskland, har med de generösa bidragen att göra. Det bekräftas i en ny studie.

Då asylsökande tar sig till Europa, och då familjer återförenas, utgör de ekonomiska förhållandena och möjligheter till bidrag en väsentlig del av beslutet man sedan tar. Det är sammanfattningen av studien The Welfare Magnet Hypothesis de tre danska ekonomerna Ole Agersnap, Amalie Jensen och Henrik Kleven utfört på Princeton University i USA.

– Det har vi vetat länge. Det borde egentligen vara rätt okontroversiellt, då flyktingarna inte väljer att söka asyl i det första land de kommer till i Europa, men reser långt runt. Det har självklart något att göra med bland annat bidragen, säger Mads Fuglede, partiet Venstres invandringspolitiske talesperson, till Jyllands-Posten.

Nu vill Venstre att regeringen svarar på vad man avser göra för att undvika att fler migranter söker sig till Danmark på grund av utsikterna till högre bidrag.

Debatten kring att generösa bidrag utgör en så kallad pull-faktor är långt ifrån ny. 2015 noterade EU:s gränskontrollmyndighet Frontex i sin årsrapport att bidragen i de olika EU-länderna spelar en stor roll för var migranterna söker sig.