Par av samma kön har en betydande risk att utsättas för de negativa effekterna av påstådda klimatförändringar som skogsbränder, översvämningar, rökfylld luft, torka med mera, jämfört med heterosexuella par. Det hävdas i en ny rapport från tankesmedjan Williams Institute on Sexual Orientation and Gender Identity Law and Public Policy vid UCLA School of Law i Los Angeles, Kalifornien

Studien hävdar att hbtq-par av samma kön som bor tillsammans ofta är bosatta i kustområden, stora städer och platser med infrastruktur som är dåligt utrustad för klimatrelaterade katastrofer. Allt detta gör queerpar mer sårbara för klimatrisker, menar man.

– Vår forskning bryter mot narrativet om att hbtq-personer ofta lever i trygga fickor av kuststäder där de har tillgång till alla resurser de behöver, säger Ari Shaw, medförfattare till studien, senior fellow och chef för internationella program vid Williams Institute.

Författarna fann att San Francisco County, bakom District of Columbia, har den näst högsta andelen samkönade par i landet och en relativt hög risk för faror som komplicerar livet.

– San Francisco rankas bland de högsta när det gäller riskexponering för effekterna av klimatförändringar. Erfarenheterna från människor som bor i delar av staden som är mer benägna att översvämmas och drabbas av den här typen av naturkatastrofer bekräftas också av uppgifterna.

Vidare menar Shaw att studien hjälper till att belysa vad som sannolikt är en mycket större och mer komplicerad bild och att resultaten förmodligen underskattar den verkliga inverkan som klimatförändringarna har på hbtq-personer.

Kräver åtgärder

Studieförfattarna rekommenderar att beslutsfattare, städer och leverantörer ser till att katastrofhjälp är tillgänglig och ges utan diskriminering baserat på sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Lösningar kan inkludera säkra härbärgen, tillgång till mediciner och ekonomiskt stöd för fördrivna hbtq-personer.

– Policyerna bör fokusera på att mildra diskriminerande bostäder och stadsutvecklingsmetoder, göra skyddsrum till säkra utrymmen för hbtq-personer och se till att hjälpen når fördrivna hbtq-personer, säger Shaw.

I februari tillkännagav den demokratiske senatorn Steve Padilla lagförslaget SB 990 som ska ska fastställa bästa praxis för statliga och lokala myndigheter när de tillmötesgår behoven hos hbtq-personer efter en katastrof.