vaccin studie
Vetenskap

Studie: Vaccination ger MER corona-infektioner

Publicerad 12/24/2021
Annons

En studie publicerad på National Center for Biotechnology Information menar att det inte finns någon skönjbar negativ relation mellan vaccinerade och antal covid-infektioner. Faktum är att studien om något visade på ett svagt positivt förhållande.

Studien publicerades 30 september och bakgrunden och syftet med den beskrivs så här:

Vacciner är för närvarande den främsta strategin för att bekämpa COVID-19 i världen. Till exempel hävdas det att den pågående ökningen av nya fall i Förenta staterna (USA) beror på områden med låg vaccinationsfrekvens. Ett liknande resonemang har också observerats i länder som Tyskland och Storbritannien.

Samtidigt har Israel, som hyllats för sin snabba och höga vaccinationsfrekvens, också sett en betydande ökning av antalet COVID-19-fall. Vi undersöker sambandet mellan andelen av befolkningen som är fullt vaccinerad och nya COVID-19-fall i 68 länder och i 2947 län i USA.

På landsnivå visar studien att det inte finns något märkbart samband mellan procentandelen av befolkningen som är fullt vaccinerad och nya COVID-19-fall under de senaste sju dagarna. Trendlinjen tyder i själva verket på ett marginellt positivt samband, dvs. att länder med en högre andel fullt vaccinerad befolkning har fler COVID-19-fall per 1 miljon invånare.

Särskilt Israel, där över 60 % av befolkningen var fullt vaccinerad, hade de högsta antalet COVID-19-fall per 1 miljon invånare under de senaste sju dagarna.

Avsaknaden av ett meningsfullt samband mellan andelen fullt vaccinerad befolkning och nya COVID-19-fall exemplifieras ytterligare av till exempel en jämförelse mellan Island och Portugal. Båda länderna har över 75 % av sin befolkning fullt vaccinerad och har fler COVID-19-fall per 1 miljon invånare än länder som Vietnam och Sydafrika som har omkring 10 % av sin befolkning fullt vaccinerad.

Även USA

Även i de amerikanska länen är medianen för nya COVID-19-fall per 100 000 personer under de senaste sju dagarna i stort sett likartad i alla kategorier av andel av befolkningen som är fullt vaccinerad. Det finns också en betydande variation mellan länen när det gäller nya COVID-19-fall inom kategorierna för procentuell andel av befolkningen som är fullt vaccinerad. Det verkar inte heller finnas någon signifikant signal om att antalet COVID-19-fall minskar med högre andel av befolkningen som är fullt vaccinerad.

Eftersom full immunitet från vaccinet tros dröja ungefär två veckor efter den andra dosen, genomförde forskarna känslighetsanalyser genom att använda en månads fördröjning av den procentuella andelen av befolkningen som är fullt vaccinerad för länder och amerikanska kommuner. Resultatet om att det inte finns något märkbart samband mellan COVID-19-fall och andelen fullt vaccinerade observerades också när de använde denna fördröjning av andelen fullt vaccinerade.

”Strategin bör omvärderas”

Forskarna menar i ljuset av deras resultat att strategin att helt förlita sig på vaccinering måste omvärderas. De skriver:

Att enbart förlita sig på vaccinering som en primär strategi för att mildra COVID-19 och dess negativa konsekvenser måste omprövas, särskilt med tanke på varianten Delta (B.1.617.2) och sannolikheten för framtida varianter.

Andra farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder kan behöva införas vid sidan av ökad vaccinationsfrekvens. En sådan korrigering av kursen, särskilt när det gäller den politiska berättelsen, blir av största vikt med nya vetenskapliga bevis för vaccinernas effektivitet i verkligheten.

De sammanfattar det hela med att uppmana till försiktighet och respekt när länder nu gör allt för att folk ska vaccinera sig:

Sammanfattningsvis kan man säga att även om man bör försöka uppmuntra befolkningen att vaccinera sig, bör man göra det med ödmjukhet och respekt. Att stigmatisera befolkningar kan göra mer skada än nytta.

Det är viktigt att andra icke-farmakologiska förebyggande insatser (t.ex. vikten av grundläggande folkhälsohygien när det gäller att hålla ett säkert avstånd eller tvätta händerna, främja mer frekventa och billigare former av testning) måste förnyas för att hitta balansen mellan att lära sig leva med COVID-19 på samma sätt som vi fortsätter att leva 100 år senare med olika säsongsvariationer av influensaviruset från 1918.

Studien kan läsas här. En annan studie visade att de befintliga vaccinnen från Pfizer och Moderna fungerar dåligt mot omikron-varianten, enligt en ny studie av cirka 5000 fall i Danmark.

Kent Ekeroth
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1059Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons