Samnytt kan idag avslöja att 46-årige Urban Nilsson som tjänstgör som domare vid Värmlands tingsrätt anordnade efterfest med en kollega och tonårsflickor i tingsrättens lokal. I utredningen framkommer att man ägnat sig åt sexuella aktiviteter med flickorna som ska ha strippat ned i underkläder. En av flickorna har även varit målsägande i ett mål där domaren dömt en man för försök till köp av sexuell handling av barn. Men trots sexfesten som pågick i flera timmar har ansvariga ”fullt förtroende” av tingsrättens lagman.

Händelsen inträffade på fredagskvällen den 15 maj förra året efter att 46-årige Urban Nilsson, som tjänstgör som rådman vid tingsrätten i Karlstad, hade stött ihop med tre tonårsflickor vid ett biljardbord på en lokal krog.

LÄS ÄVEN: Domstol får kritik – gängkriminella tilläts hota och trakassera åklagare och vittnen i rättssalen

Enligt rättshandlingar ska flickorna ha varit 17-18 år år gamla och deras möte med domaren fångades av en övervakningskamera på krogen. På filmen syns domaren omfamna en av flickorna och hålla sin arm runt henne.

Därefter lämnade sällskapet krogen för att bege sig vidare till Värmlands tingsrätt. Med hjälp av Nilssons kollegas passerkort öppnade man upp tingsrättslokalen klockan 01.58. De skattebetalda tjänstemännen inledde en efterfest med tonårsflickorna som skulle pågå till klockan 04.53, det vill säga i tre timmar.

Det framgår av utredningen att sällskapet har samtalat om sexuella handlingar och genomfört ”sexuella aktiviteter”. Vidare ska en av flickorna ha strippat ned till underkläder i tingsrättslokalen. Sällskapet har även roat sig med att gå in i kontorsrum och kladda ned whiteboardtavlor.

Rådman Urban Nilsson. Foto: Faksimil Instagram

Festade med målsägande i sexbrottsmål

Under sommaren skulle en av tonårsflickornas mor kontakta Värmlands tingsrätt och uppmärksamma att det hade skett sexuella aktiviteter i lokalerna. Ansvarig chef, lagman Lars Holmgård tvivlade på uppgifter men uppmanade flickans mor att i sådant fall anmäla händelsen till polisen.

På höstkanten började polisen utreda händelsen och det skulle då stå klart för tingsrättspersonalen vad Nilsson och hans kollega hade roat sig med i byggnaden.

I media framkom det att polisen utredde både domaren och juristkollegan för misstänkt sexköp i tingsrättslokalen. Men utredningen lades sedan ned i brist på bevis.

Holmgård skrev en anmälan till Statens ansvarsnämnd där han förklarade händelseförloppet och polisutredningen om det misstänkta sexköpet. Det står klart att Nilsson haft en relation till en av tonårsflickorna i form av att hon har varit målsägande i ett mål som han har dömt i februari samma år. Det handlar om en man som dömdes för försök till köp av sexuell handling av barn.

Nilsson försvarar sig själv med att han inte alls kände till att flickan var målsägande i det mål han dömde rörande sexualbrott mot barn bara två månader tidigare.

Klarar sig med en varning

Den 23 februari meddelade Statens ansvarsnämnd sitt beslut i ärendet där man gjort bedömningen att Nilsson har agerat förtroendeskadligt för både Värmlands tingsrätt och domstolar i allmänhet.

I beslutet går det att läsa att Nilssons agerande avviker väsentligt från de krav på uppförande och professionalitet som bör kunna ställas på en ordinarie domare. Men trots detta anser Statens ansvarsnämnd att ”det är fråga om en engångsföreteelse”. Påföljden stannar därför vid en varning och domaren kan fortsätta sitt arbete.

Samtidigt har det uppmärksammats i media att Värmlands tingsrätt har stått inför brist på domare och tvingats till tillfälliga lösningar med inhyrd personal. Det är oklart huruvida beslutet att behålla Nilsson är kopplat till personalbristen.

Ansvarig chef till Samnytt: ”Fullt förtroende”

Nilsson har i samtal med sin chef och polisen skyllt på sin kollega som släppte in flickorna med sitt passerkort i tingsrätten trots att Nilsson själv var närvarande och ska ha deltagit i aktiviteterna. Nilsson påstår att han enbart befann sig i lokalerna för att hämta en lägenhetsnyckel.

Vidare menar Nilsson att han har uppfattat kollegans agerande med att hålla efterfest i lokalerna som att det inte har brutit mot någon föreskrift eller att någon säkerhetsrisk därigenom ej kunde uppkomma.

På torsdagen i förra veckan talade vi med Nilssons chef, Lars Holmgård för att höra hur han ser på beslutet från Statens ansvarsnämnd och även hur hans förtroende för Nilsson ser ut.

– Jag har inte så mycket att säga om beslutet. Jag gjorde bedömningen att det här var en händelse som var förtroendeskadlig. Jag vill inte recensera beslutet.

Hur fick du kännedom om händelsen?

– Det började med att jag fick ett mejl i juli från en kvinna som påstod att det hade hänt saker då i lokalerna. Men jag ska vara öppen och säga att jag tog inte mejlet på allvar för det var så udda och konstig anklagelse så jag svarade kvinnan som uppgav sig vara mamma åt en av kvinnorna.

– Jag uppmanade henne att i sådant fall göra en polisanmälan. Det var första gången jag fick en aning om det. Sedan fick under hösten reda på att polisen skulle göra ett ingripande och förhöra rådmannen.

Hur har Nilsson förklarat hans agerade?

– Jag kan inte göra annat än hänvisa till det han har yttrat till ansvarsnämnden.

Hur ser ditt förtroende ut för Nilsson?

– Jag har fullt förtroende för honom och ser det som en engångshändelse. Det var en händelse som jag tar avstånd ifrån. Jag kan inte se det som annat än en engångshändelse. Han har gjort ett misstag och det är avslutat som jag ser det. Han har fullt förtroende för att fortsätta här.

Hur tror du allmänheten ser på det här?

– Det är en förtroendeskada för domaren, Värmlands tingsrätt och domstolarna i stort. Uppmärksamheten i det hela går över så småningom och det händer mycket annat här i världen. Så hur stor förtroendeskadan det är svårt att säga. Men det är självklart negativt.

Samnytt har utan framgång sökt Urban Nilsson för att höra hur han resonerade när han deltog i festen i tingsrättens lokaler och huruvida han tror att allmänheten fortfarande har förtroende för honom som domare.

LÄS ÄVEN: Multikriminell rapartist spelade in musikvideo i tingsrätten: ”Brott lönar”

Gillade du det här avslöjandet?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.