Mångsysslaren och entreprenören Bert Karlssons bolag Jokarjo AB som är Sveriges största i asylboendebranschen har fått ytterligare en stämning på halsen. Ett företag i Halland som äger en stugby och som hyrt ut den till Karlssons bolag för asylboendeändamål anser att lokalerna återlämnats i så nedslitet skick efter migranterna att det kommer att kosta flera miljoner kronor att återställa.

Bolaget kräver full kompensation av Jokarjo AB för kostnaderna med att återställa stugbyn till ursprungligt skick. Sammanlagt handlar det om närmare 4 miljoner kronor. Man hänvisar till avtal där Jokarjo ska ha förnbundit sig att återlämna byn i samma skick som när hyresavtalet ingicks.

Bert Karlsson menar å sin sida att han har ett avtal med Migrationsverket där de – det vill säga skattebetalarna – förbinder sig att betala för renoveringar på grund av slitage från migranterna. Karlsson anser också att han får så lite betalt för verksamheten att han inte kan stå för kostnaderna:

– Problemet är att Migrationsverket inte betalar ut något till oss, eller rättare sagt, de betalar såpass lite att hyresvärdarna inte är nöjda. Det är därför de tvingas gå på oss och kräva pengar av oss, säger Bert Karlsson i ett uttalande till Nya Lidköpings-Tidningen.

Att driva asylboenden är emellertid inte någon ideell verksamhet. Förutom de faktiska kostnaderna för Bert Karlssons asylboenden fick skattebetalarna 2016 också punga ut med en vinst till Jokarjo på drygt 122 miljoner kronor.

Bert Karlssons bolag har sedan tidigare en historik av att efterlämna lokaler man hyrt för asylboendeändamål i ett undermåligt skick. Andra stämningar på miljonbelopp har lämnats in från bland ägarna till en anläggning i Strömstad, en gård utanför Mariestad och ett församlingshus utanför Uppsala.

Någon förklaring till det omfattande slitaget eller varför migranter varit mer oaktsamma än stugbyns vanliga hyresgäster har inte lämnats.