Den svenska monarkin har fortfarande ett, åtminstone passivt, starkt stöd bland svenskarna. Bara drygt var tionde vill avskaffa den till förmån för republik. Det visar en färsk undersökning från Göteborgs universitet.

Den konstitutionella arvsmonarkin med en icke folkvald statschef som ärver sitt ämbete genom blodsband beskrivs av dess kritiker som oförenlig med grundläggande demokratiska principer och på tvärs med grundlagens portalparagraf om att all offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Man beskriver på den här kanten ibland kungafamiljen som landets dyraste bidragstagare med ett totalt apanage på runt 150 miljoner kronor om året, varav dock cirka hälften går till att driva landets slott. Det enda demokratiska är att avskaffa monarkin och införa republik, menar man.

Monarkins försvarare: Inte odemokratiskt

Bland de aktiva monarkiförespråkarna framhålls att monarkin har en stark demokratisk förankring så länge svenska folket genom riksdagen inte väljer att avskaffa den. Kungen har heller inte längre några formella maktbefogenheter. Man ser också ett starkt kulturhistoriskt värde i att bevara monarkin och kungahuset som en viktig representant för Sverige internationellt.

Vissa som vill behålla monarkin anser att det demokratifrämmande i statsskicket enkelt skulle kunna lösas genom att hålla kungaval. Med regelbundna intervall skulle folket kunna avsätta den sittande monarken och välja en annan eller ge kungen/drottningen förnyat förtroende.

Icke-fråga för många

För en stor grupp är monarki eller inte en icke-fråga. Det stora flertalet i den gruppen ser inget behov av genomgripande förändringar i statsskicket som ett avskaffande av monarkin till förmånför republik skulle innebära, även om man inte principiellt är motståndare till republik som statsskick, och man ger därför indirekt den nuvarande ordningen sitt passiva stöd.

Förra årets nationella SOM-undersökning visar att monarken sitter säkert i Sverige och kommer att göra det i än högre grad efter ett tronskifte där kronprinsessan Victoria tar över tronen efter Carl XVI Gustaf. Victoria är mer populär hos folket än sin far och den mest populära av alla i kungafamiljen.

Partipolitisk höger-vänster-fråga

I motsats till många andra länder är monarki kontra republik i Sverige partipolitiskt en tydlig höger-vänsterfråga med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet på ena sidan och Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på den andra.

Även borgerliga partier som definiera sig själva som liberala snarare än konservativa vill alltså behålla monarkin. På den andra sidan har Socialdemokraterna endast frågan som en passiv skrivning i partiprogrammet men har inte drivit den sedan den så kallade Torekovskompromissen 1974 då kungen fråntogs det sista av sin formella makt.

I närtid är det endast Vänsterpartiet som aktivt drivit frågan genom att lämna in motioner i riksdagen om monarkins avskaffande.